Souřadnicový zapisovač XY 4140 ( Grafická jednotka )

Grafická jednotka XY 4140

    Pokud vlastníte tento plotr ( grafickou jednotku ) a chcete ji využít i když dávno nemáte svůj starý 8-mi bitový počítač ? Právě pro Vás je řešením jednoduchý interface mezi PC a plotrem společně s oblužným programem na PC. Pokud jste trochu šikovní a zběhlí v pájení můžete si vytvořit jednoduchý interface (rozhranní) sami vlastními silami.
Program pro ovládání plotru z PC Popis ovládání :
    V pravém horním rohu je ovládání pomocí tlačítek (levé,pravé) posunujeme vozíkem, tlačítka (nahoru, dolů) posunují papír, prostřední tlačítko zvedá pero. Největší tlačítko STOP zastavuje veškerou činnost při vykreslování obrázku, je možné při nečekané kolizi nebo chybovém stavu ukončit činnost.
    Modrý rám označuje okraj na papíře - tisknutelnou oblast. pokud je načtený obrázek přes okraj, hrozí zdeformování obrázku nebo poškození pera.

Progamové vybavení :
   
Pro práci s programem potřebujete nějaký vektorový grafický program, který umí exportovat soubory do formátu *.plt .Důležité je, aby používal základní instrukce popisu jednotlivých křivek a čar obrázku ( PU, PD ,SP ,LT ). Mezi soubory je i ukázkový soubor, sloužící jako testovací obrázek.
    Program umí pracovat i s barvami. Pokud kreslíte v základních 6-ti barvách, vždy po vykreslení jedné barvy vás program vyzve k výměmně za jinou. Po potvrzení se pokračuje ve vykreslování.

    Bližší informace naleznete v souboru help nebo v menu O aplikaci - pomoc. Pro správný chod programu je nutné, aby jste měli v adresáři Windows/System soubor vbrun300.dll (283kB). Zde je možné stáhnout uvedený program pro práci s grafickou jednotkou XY 4140 (112kB).Zde je soubor threed.vbx (65kB)

Poznámka :
    Pokud spustíte program a zvolíte z nabídky Plotr-Nastavení a poté se program ukončí. Vymažte z adresáře Plotr soubor (SETUP.CES), zde je uloženo nastavení plotru a znovu spusťte. To samé se může stát při přemístění adresáře Plotr jinam na disk nebo jeho přejemenování.