Phyllostachys aureosulcata "Spectabilis"

poslední úprava stránky 13.06.2008

Návrat na hlavní stránku  na úvodní stránku               Pěstování bambusů                    Kronika zahrady 

 

červen 2008 : Aureosulcata Spectabilis letos ukazuje svojí vlastnost míst stébla ve spodní části zakřivená. Růst stébel je o něco málo opožděnější za Phyll. bissetii, avšak výškou 3-4 m pozadu nezůstává. Proti desítkám stébel bissetii má Spectabilis letos stébel viditelně míň.

      

prosinec 2007 : Aureosulcata Spectabilis soupeří s bissetii, která rostlina bude vyšší a mohutnější. Zdá se, že Spectabilis vyhrává, neboť zabírá již větší plochu. Výškově jsou na tom obě rostliny zhruba stejně. Výška cca 2,5-3m.

červen 2007 : červen - měsíc nejbujnějšího růstu bambusů. Nových stébel narostlo více než tři desítky. Dosahují délky 2-2,5 m.

klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek

28. května : Dlouhá loňské stébla se již značně naklánějí do stran. Nad nimi vyniká několik desítek letošních výhonů, z nichž mnohé již přesahují délku 2 m. Před týdnem se teprve začínaly rozvětvovat krátkými bočními výhonky. Horko posledního týdne udělalo své. Rozvětvují se již všechny delší a začínají tvořit houštinu. Výhony tvoří několik shluků ve směrech, kterými se rostlina rozrůstá do stran.

klikni pro větší obrázek   klikni pro větší obrázek   klikni pro větší obrázek

20. května 2007 : O tradičně dobrém růstu aureosulcaty Spectabilis jistě není pochyb. Opět silnější puky než loňské jaro a v koléncích prodlužujících se článků stébel po opadu listenů rostou již boční větve. Žluté články stébel se zeleným proužkem svítí do dálky.

klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek 

klikni pro větší obrázek   klikni pro větší obrázek   klikni pro větší obrázek 

klikni pro větší obrázek  klikni pro větší obrázek  klikni pro větší obrázek 

únor 2007 :  Aureosulcata Spectabilis jako dostatečně odolný bambus přestál letošní zimu velmi dobře. Vpravo od něj žlutě září kvetoucí krokusy.

klikni pro větší obrázek

leden 2007 : Na levém snímku je vidět celá rostlina, na pravém je její část z druhé strany s plevelem, který tam ponechám až do jara. Že současný průběh zimy rostlině, vyhovuje je na ní vidět. 

klikni pro větší obrázek   klikni pro větší obrázek 

rok 2007
 
rok 2006

25.10.2006 : Během léta se rostlina značně rozrostla do šířky a její stébla dosahují délky 2 m. Vedle Phyll. bissetii to je můj nejmohutnější bambus. V srpnu se objevily nad zemí desítky nových špiček. Mnohé z nich opět vrostly do země, jiné se v růstu zastavily a pouze z několika vyrostly nová stébla, slabší a kratší, než stébla z jarního růstu.

Klikni pro větší obrázek

Klikni pro větší obrázek  Klikni pro větší obrázek  Klikni pro větší obrázek

31. května 2006 : Kolem 10. května rostlina začala vyhánět první nové výhony. Nyní je jich již pěkná řádka.Protože výhony jsou již silnější, je na nich viděl typické zabarvení stonku tohoto druhu - žlutý ¨stonek se zeleným žlábkem. Na druhém obrázku ve vidět zmrzlé suché loňské stéblo, z jehož dolní živé části vyrůstají nové větve.

klikni pro větší obrázek  klikni pro větší obrázek  klikni pro větší obrázek  klikni pro větší obrázek

27. dubna 2006 : Suché listy na rostlině stále ještě z části drží. Přesto je vidět, že dost zelené hmoty zimu přestálo. Zatím žádné velké známky růstu nejeví, jen při zemi z nezmrzlých částí stébel začínají na několika místech vyrůstat nové boční větvičky a loňské boční větve se prodlužují růstem nových listů.

Klikni pro větší obrázek - stav k 18.4.2006  

28. března 2006 : Zelená část rostliny se skoro ztrácí v okolních suchých. Pozdě narostlým stéblům zaschly všechny listy, stébla samotná kromě špiček se však zdají zdravá. Je tedy naděje, že by aspoň třeba jen z nějaké části mohly opět listy obrůst. V porovnání s Phyll. bissetii aureosulcata Spectabilis dopadla podstatně hůře. Musím však k tomu dodat, že Spectabilis nebyla během zimy naprosto nijak chráněna.na rozdíl od bissetii, který byl zakryt smrkovými větvemi. Proti loňsku je nyní i tak rostlina podstatně silnější a mohla by tedy včas začít silněji růst. To, co na rostlině vyroste od konce srpna, podle mých zkušeností nemá šanci bez pořádné ochrany přežít zimu.

Klikni pro větší obrázek   Klikni pro větší obrázek 

16.ledna : Namodralé zabarvení snímků níže je v důsledku špatných světelných podmínek a příp. nesprávného nastavení fotoaparátu. Podobné namodralé záběry sněhu se objeví občas i na záběrech v ranní Panorámě v televizi. To však jen na okraj. Snímek vlevo ukazuje, jak již jsou listy bambusu poškozovány mrazem. Na listech se objeví podélné nitkovité praskliny a do stran od nich pak listy zasychají, ztrácejí zeleň a pergamonovatí.. Takto je v současné době poškozena již cca polovina listů Phyll. auroesulcaty Spectabilis. Nezáleží na tom, zda list je na špičce stébla nebo u země. Pokud však ze sněhu vyčnívá jen část listu, tak zpravidla list zatím poškozen nijak není. 

15.1.2006   15.1.2006

leden 2006 : Tak to bleděmodré pozadí na prvních dvou snímcích je skutečně sníh. A to sníh bílý, jak je vidět na třetím snímku. Přestože snímky nejsou dobré, je na nich vidět, jak aureosulcata  Spectabilis nyní roste. Ta starší stébla leží pod sněhem, ta vyrostlá v říjnu, se tyčí vzhůru. Třetí snímek je z většího odstupu. Vpravo je Phyll. aerosulcata Spectabilis, vlevo roste hustěji Phyll. nigra. Před nimi leží ještě neuklizená čtyřmetrová slunečnice, ze které semena ptáci již dávno vyzobali.

stav 7.1.2006   stav 7.1.2006   stav 7.1.2006  

rok 2006
 
rok 2005

19. prosince 2005: celé léto a podzim není stránka aktualizovaná, tak alespoň, než se mi podaří stránku doplnit průběžnými fotografiemi, listopadový stav rostliny.

stav rostliny k 7.11.2005 nové výhony
stav rostliny k 7.11.2002 způsob růstu většiny nových výhonů

          
Rostlina v říjnu 2005. Kolem původní rostliny s letními výhony skloněnými již k zemi je celá řada vzhůru rostoucích podzimních stébel.

 5.9.2005  8.9.2005  8.9.2005  5.9.2005  
Rostlina v září 2005. Okolo rostliny rostou nová stébla. Na posledních 2 snímcích je patrný způsob růstu nových stébel.

 

21. června : kromě nových krátkých výhonků z keříku rostliny vyrůstá jedno kratší a o cca 15 cm vedle jedno delší stéblo. Vzdálený výhon patrný na květnovém snímku zaschl.

klikni pro větší obrázek - stav k 9.6.2005 klikni pro větší obrázek - stav k 9.6.2005       klikni pro větší obrázek - stav k 17.6.2005  klikni pro větší obrázek - stav k 17.6.2005
                                     stav k 9.6.2005                                                                                   stav k 17.6.2005

19. května : nynější stav rostliny (k 13.5.) ukazují fotografie. Žádná velká sláva to není, ale nejhorší také ne. Na druhém snímku je zřetelný nový výhon vlevo nahoře od plastového květináče. 

Klikni pro větší obrázek - stav k 13.5.2005  Klikni pro větší obrázek - stav k 13.5.2005

1. dubna : Rostlina zimu přežila zhruba s polovinou listů zmrzlých a suchých a polovinou listů zelených. Jedno stéblo celé zasychalo již od prosince. Přestože rostlina byla před mrazivými větry chráněna bedněním stejně jako všechny ostatní bambusy, tak ani poměrně vysoká mrazuvzdornost  ji před silnějším poškozením neuchránila. Zimu však přežila a dalším růstem může prokazovat svojí odolnost.

Klikni pro větší obrázek - stav k 19.3.2005

16.1.2005 : Před čtrnácti dny se listy na jednom stéble začínaly stáčet, nyní je již výrazně na fotografiích patrné, že tyto listy jsou již zcela stočené. Zajímavé však je, že jsou to listy pouze na tom jediném stéble, na ostatních stéblech listy vypadají dobře. Co může být příčinou toho, že jedno stéblo zasychá a ostatní nikoliv si nedokážu vysvětlit. Zcela jistě není ulomené.

Klikni pro větší obrázek - stav k 16.1.2005 Klikni pro větší obrázek - stav k 16.1.2005

 

10.1.2005 : Takto vypadá rostlinka k 1.1.2005. Horní listy se začínají stáčet, což nesvědčí o dobrém stavu rostliny.

Klikni pro zvětšení obrázku - stav k 1.1.2005 

rok 2005
 
rok 2004

4.10.2004 : Za dobu od počátku srpna do současnosti není pozorovatelný větší nárůst rostliny.

foto dne 4.10.2004
Klikni pro větší obrázek Klikni pro větší obrázek
pohled z boku pohled shora
Klikni pro většé obrázek

foto dne 29.8.2004

 

Sazenice je z květnové zásilky, vysazena koncem května 2004. Z jednoho stébla se během července vyrostla rostlinka o dvou stéblech delších a několika kratších.

Klikni pro většé obrázek

foto dne 5.8.2004

 

----------------------------- *****--------------------------*****-------------------------------

fauna-flora ho popisuje : 

Phyllostachys aureosulcata
Výška: 3-4 m
Mrazuvzdornost: - 24 C
Stébla mají zajímavý růst. Vyrůstající výhony se totiž v přízemní části několikrát pro hýbají. Tento růst se označuje "cik-cak". Jinak stébla rostou vzpřímeně. Jsou tmavě zelená se žlutým proužkem mezi kolénky.
Listy jsou zelené a spíše malé - délka do 6 cm a šířka 1,2 cm, jde o druh výběžkatý, který se snadno rozrůstá do okolí. I když jde o druh odolný, přesto by neměl být vysazován na místě, kde v zimě často protahuje mrazivý vítr. Pro svoji hustotu a rozrůstavost je druhem vhodným k vytváření bambusových houštin a lesíků nebo k výsadbě do přenosných nádob.

Phylostachys aureosulcata "Spectabilis"
Dorůstá do výšky 3 - 4 m, má zářivě žlutá stébla se zeleným proužkem, což je příjemné na pohled, listy jsou dlouhé 9 cm a široké 2 cm. Na jejich vrchní straně se objevují znatelné žluté proužky. 

     

v Katalogu Bambusária je k němu uvedeno :

aureosulcata - 5-7m olivově zelená stébla a žluté drážky, typický drsný povrch stébel, některá jsou ve spodní části zprohýbaná. Vzpřímený elegantní habitus. Všechny formy jsou mimořádně vhodné do našich podmínek *1
aureosulcata "Spectabilis" - žlutá stébla se zelenými drážkami, oblíbená forma *1

stránky Rosteto tento bambus představují následovně :

Původ: Jižní Čína, Jiangsu, Zheijang
Výška: 5 - 6 m
Zimovzdornost: - 24°C
Charakteristika: Žlutý kultivar se zeleným pruhem. Roste stylem "cik-cak", tyče jsou na omak drsné.
Nároky:
Nesnáší mrazivé větry.
Použití: Bambusové houštiny, solitérní skupiny.

BambusCentrum Kastner o něm uvádí :

Phyll. aurosul. Spectabilis
list zelený
, stvol žlutý se zeleným člunkem na podzim u kolének červený
mrazuvzdornost do 25°C, průměrný vzrůst v našem klimatu 4 m

České tropy ho inzerují takto :

Phyllostachys aureosulcata "Spectabilis"   - dorůstá do výše 3-5 m,  mrazuvzdornost do -24°C 

Nahoru

Zpět  - na stránku bambusů

NAVRCHOLU.cz