Chráněná krajinná oblast   

Stránka určená krajanům v zahraničí

poslední úprava stránky 25.01.2008

zpět na hlavní stránku

stránky fyzika Vojtěcha Ullmanna     
Koncepce chalupy pro kulturní rekreaci

Bambus a lidé

            Nevhodné zprávy

Zpráva o stavu lesů 
stanovisko vědců

internetová rádia

 

Všude dobře, doma nejlíp  

*     *     *

 Praví stará moudrost a je tomu skutečně tak. Přesvědčovat o něčem takovém naše krajany v zahraničí by bylo nošením dříví do lesa. Na krajinu svého dětství člověk nikdy nemůže zapomenout, na krajinu, které se žádný jiný  přírodní ráj nemůže vyrovnat. A tak ho stále zajímá: Jakpak je dnes u nás doma?

    Zatím lze odpovědět, že stále hezky. Ať už na jihomoravských vinicích nebo ve všech našich pohraničních horách a samozřejmě i ve středních Čechách. I když okolí Prahy je zastavěno kvádry skladů a překladišť, tak kdekoliv kousek dál od lidského hemžení lze nalézt tichý kousek přírody, kde v klidu a pohodě člověk obnoví sílu,  utrácenou marnivým snažením po dosažení společenského úspěchu, prestiže a majetku.

    A tak jezdíme do vísky, kde končí svět. Kde asfaltová silnice končí a dále pokračují jen lesní cesty. Kde člověk vstává s kokrháním kohoutů a chodí spát za štěkotu srnců. Kde klid přírody není rušen průmyslovým hlukem ani řevem projíždějících automobilů, kde vzduch není naplněn průmyslovými pachy a dokonce ani pachem zemědělské velkovýroby.  A takových podobných vesniček, kterým se vyhýbají i nenechaví, hluční naši spoluobčané,  je v okolí neurékom. V takovéto vesničce víkendově obýváme domek postavený lidmi, kteří již před mnoha generacemi z tohoto světa odešli za svými předky. Domek na výsluní v centru obce a zároveň u lesa a u rybníka, kde přes zahradu protéká potok. No co lepšího si člověk může přát.

    Nic však nikdy není naprosto ideální. Hluboké křivoklátské lesy řídnou plánovanou těžbou a staleté velikány se proměňují na mzdu pro lesní správce a zisk majitelů těžební společnosti. Záplavy, tornáda a jiné přírodní pohromy, sužující daleké země, se pomalu (ale díky naší lidské činnosti stále se zrychlujícím tempem) začínají přibližovat i k našim domovům.

Klikni pro větší obrázek Klikni pro větší obrázek Klikni pro větší obrázek

    V takovém prostředí čas nabývá zcela jiné dimenze. Když vyjdete za nějakým naplánovaným cílem, nevíte, kdy a kam až dojdete, kdy vás který soused zavolá na kávu či přátelské poklábosení. Rozděláte-li si nějakou práci, bez jakýchkoliv výčitek ji přerušíte za účelem přetvoření průmyslově vyrobených křidélek či stehýnek drobných opeřenců či sladkovodní ryby  v rakovinotvornou opečenou lahůdku k pohoštění domluvené nebo nenadálé návštěvy. A návštěv sousedů a přátel, kteří přijdou či přijedou  jen tak posedět na zápraží, popovídat si  a kochat se výhledem do krajiny není nikdy dost. Vítáte je s radostí, že můžete přerušit sázení ekologicky pěstovaných kedluben nebo salátů. A při tom povídání a grilování 10 m od vás spokojeně pochoduje po kraji potoka rodinka divokých kachen, jako vojáci v řadě jedna za druhou a nevěnují vám žádnou pozornost, protože ony jsou tu doma a vy jen hostem.

    Pěstování zeleniny je skutečně jen práce okrajová, nutná k protažení těla, ztuhlého sedavým zaměstnáním. Základem zahrady jsou stromy a keře, umožňující od května do listopadu při obhlídce zahrady tu utrhnout borůvku, angrešt, malinu, tu hrozen rybízu nebo vína či dozrávající ovoce ze stromu. Pro člověka líného a pohodlného je nanejvýš prospěšné vytvoření zahrady, ze které při vynaložení minimálního úsilí může mít maximální prospěch a potěšení. Není ani nutné budovat rodový statek či rodovou osadu.

    A do tohoto přírodního ráje či z jiného pohledu bohem zapomenutého kraje jsem se rozhodl vysadit bambusy - samozřejmě jen na zahradě v intravilánu obce. Traviny nepůvodní a naprosto neužitečné, nelákající pozornost  kolemjdoucích exotickým zjevem, atraktivním listem či oslňujícím květem nebo dokonce užitečnými plody. Naopak, neodborník na několik metrů ani nerozezná, že nejde o obyčejnou vrbu. Proč? No právě proto, že uvedenými svými vlastnostmi a habitem se do tohoto prostředí přímo hodí, nijak neruší. Mohou-li planě růst v podmínkách mnohem drsnějších třeba na Kurilských ostrovech, není snad žádný důvod, aby nemohly  ševelením listů ve větru potěšit i našince. Které jiné prostředí se lépe hodí pro tak neužitečnou činnost, než konec civilizovaného světa? Přitom není důvod obávat se zaplevelení přírody invazívní nepůvodní rostlinou, když bambus možná v našich podmínkách bez pomoci člověka nepřežije. V žádném případě se však bez pomoci člověka v naší přírodě neuchytí. A máme-li v současné globalizaci života možnost konzumovat dovážené ovoce, které možná zatím neumíme ani pojmenovat, proč se připravovat o radost a potěšení ze soužití s rostlinou, bez které by miliardy lidí v jiných částech světa nepřežily? A která se pomalu ale jistě dostává na seznam ohrožených druhů rostlin.

 *                    *                    *                    *                    *                    *                    *

No a na konec krátké video (cca 1,8 Mb) o tom, jak budeme volit, až nám Stáník  a buldozér Paroubek (kde jim je dnes konec?) a jejich následovníci vybudují po vzoru nejvyspělejší zámořské demokracie (bývalé) orwelovský stát (nebo zde či zde anebo zde). 
Pak se také dočkáme rozsáhlejší humanitární akce  (173 kb). 

Pro vážné zájemce co nás čeká a nemine Sen o bohatství (ukázka - věta vytržená z kontextu : Jediné věci, kterých nebude nedostatek, budou bída, podvýživa a zoufalství. Tedy pokud proti tomu včas něco neuděláme. A to my zase skutečně neuděláme, dokud budeme mít aspoň něco na talíři a iluze z bedny. Zatím Vzhůru po modré!)

*     *     *

Dlouho nebyla žádná aktualizace této stránky, tak tedy aspoň  ke stažení písnička (3.288 kB) G.W.B. Jistě budou potěšeni všichni bušomilové, bušobijci i bušo-indiferentní návštěvníci. K uložení souboru na svůj disk použijte pravé tlačítko myši. Při stahování downloaderem se soubor může stahovat opakovaně.  

*     *     *

Aktuálně -  Nový státní znak : 

 

Topolánkova vláda dnes oznámila, že mění státní znak ze lva na kondom, neboť takový
symbol mnohem přesněji vyjadřuje politiku vlády. Kondom se stejně jako
inflace dokáže rozpínat, brzdí produkci, ničí další generace, chrání
čuráky a dává člověku pocit bezpečí, zatímco je jebán...

Nahoru

zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz