Sasa palmata 

poslední úprava stránky 13.06.2008

Návrat na hlavní stránku  na úvodní stránku               Pěstování bambusů                    Kronika zahrady 

 

červen 2008 : Dlouhou dobu to letos vypadalo, že palmata nijak neroste a neporoste. Žádný pichlavý ježek jako u kurilensis se nekonal. Až najednou od počátku června staré zimou poškozené a oschlé listy zakryly  listy nové, na nových stéblech.

 

prosinec 2007 : Palmata opět povyrostla do výšky (k cca 1 m) a rozrostla se do šířky, což bohužel není ze snímku moc patrné. Na snímku vpravo je druhá rostlina, vyrostlá z loňského odkopku.Té se na současném stanovišti nijak dobře nedaří.

 

červen 2007 : Staré suché listy zůstaly schovány pod novými vyššími přírůstky. Dobře roste i druhá - loňská rostlina.

klikni pro větší obrázek klikni pro větší obrázek  klikni pro větší obrázek      klikni pro větší obrázek

květen 2007 : Sasa palmata začala růst poměrně brzy, podobně jako Sasa kurilensis, ale její letošní růst není nijak ani hojný, ani překotný. Možná jarní odebrání odkopku její růst oslabilo. Stejně tak přízemní dubnové mrazy jí jistě oslabily. Nových stébel má desítky, ale jsou zatím jen nízké, nižší jak loňské. Je možné, že loňské těsné sousedství s obřími slunečnicemi palmatě neprospělo. 

klikni pro větší obrázek 

klikni pro větší obrázek 

únor 2007 :  Sasa palmata má po lednových vichřicích, sněhu a mrazu jen sem tam oschlé špičky listů a to spíše jen jako následek podzimního sucha.

klikni pro větší obrázek

leden 2007 : Vlevo původní sazenice, vpravo loňský jarní odkopek - celkem 5 malých stébel, která vyrostla na jaře a během léta rostla v houštině vysokých rostlin. Hlavní sazenice byla postižena podzimními mrazíky. Suché listy již vítr odvál. Loňská sazenice je před větrem chráněna jinými rostlinami v okolí..

klikni pro větší obrázek   klikni pro větší obrázek

rok 2007
 
rok 2006

25.10.2006 : Palmata (tříletá z malého stébelka) je nyní vysoká cca 75 cm. Do stran se za tu dobu rozrostla dvěmi směry do cca 150 cm. Přestože skoro každý týden v tomto suchém podzimu bambusy zalévám, zdá se, že listy vlivem sucha od poloviny září zasychají. Zřejmě jsem zalévat začal později, než bylo pro bambusy potřebné - až když jsem zasychání zpozoroval. Neschnou mi pouze sasy, ale prakticky všechny bambusy. U palmaty a zvláště u jejího letošního odkopku (snímek vpravo) je to však nejvíc viditelné. Ten oproti původní rostlině na plném slunci rostl celé léto až do nedávných dnů v silném stínu okolních vysokých a hustých rostlin, což mu zřejmě nijak nevadilo.Sucho ho však nyní poškozuje velmi citelně.

Klikni pro větší obrázek  Klikni pro větší obrázek     Klikni pro větší obrázek

12.10.2006 : ze zimního poškození se rostlina poměrně rychle vzpamatovala a během léta se rozrostla do všech stran a hlavně také do výšky. Ta sice zatím není nijak závratná, ale proti minulému roku jsou stébla skoro dvojnásobně vysoká. K částečnému zastínění rostliny posloužila během léta obří slunečnice. Na obrázku vpravo jsou stébla nové rostliny z jarních odkopků.

Klikni pro větší obrázek     Klikni pro větší obrázek

1. června 2006 : Proti stavu před měsícem se celý trs viditelně pěkně zelená novými listy i novými stébly,kterým již narostly listy. Na snímku vpravo je nová rostlina, rostoucí z v dubnu zahrnutých rhizomů.

Klikni pro větší obrázek  Klikni pro větší obrázek    Klikni pro větší obrázek

26. května 2006 : O víkendu před 10. dubnem jsem se rozhodl vysadit odkopek palmaty do nového vhodnějšího místa. Od podzimu vím o rhizomech, které od rostliny rostou pro mě nevhodným směrem. Vyhrabal jsem dva asi 40 cm dlouhé kousky těchto rhizomů bez stébel a zahrabal jsem je na novém místě do rýhy, špičkami do opačných směrů, do hloubky cca 5-10 cm. Pokud neporostou, tak se nic neděje, protože stébla z nich v budoucnu rostoucí bych stejně byl nucen odstranit. Před třemi týdny se objevil první bambusový lístek a o posledním víkendu již nová rostlina měla na jedné straně 2 výhony a na druhé jeden. Tedy jsou to nyní ve skutečnosti dvě samostatné rostliny, ale to snad nebude na závadu.
Loni, tedy druhým rokem, palmata dorostla do výšky cca 50 cm. Bude zajímavé zjistit, zda v lepších podmínkách, v lepší půdě a v částečném zastínění, poroste nová rostlina lépe a do větší výšky. 
Původní rostlina již před časem vyhnala nová stébla. Ta jsou patrná zvláště v místech od původních stébel vzdálených, než v hustém porostu loňských stébel. Že by nově rostoucí stébla výrazněji přesahovala výšku stébel loňských není zatím patrné. Obě sasy  nová stébla začala vyhánět o dobré dva týdny dřív, než začal růst phyllostachysů.
V porovnání s loňským jarem, kdy růst u Sasy palmaty byl dá se říci živelný a u Sasy Kurilensis jen mírný, tak letos je tomu právě naopak. Lze se domnívat, že omezení růstu Sasy kurilensis v loňském roce bylo ovlivněno odebráním odkopku a palmata na odebrání rhizomů letos reaguje stejným způsobem. Tedy jarní poškození kořenů růst rostliny okamžitě podstatně ovlivní.

19. dubna 2006 : Rostlina je již zbavena převážné části suchých listů a na špičkách stébel se objevuje několik nových listů.

klikni pro větší obrázek

28. března 2006 : Zima udělala své, na vyšších částech stébel všechny listy zmrzly a zaschly. Inzerovaná mrazuvzdornost do -22°C se zřejmě nebude týkat listů tohoto bambusu. Pod suchými listy je však značné množství listů zelených. Zatím to není nijak pěkný pohled na bambus, ale během několika týdnů se vše jistě změní. 

Klikni pro větší obrázek 

rok 2006 - 3. rok
 
rok 2005

listopad : v průběhu roku se rostlina rozrostla a počátkem listopadu v důsledku sucha začaly již některé listy zasychat. Již minulý podzim měla rostlina několik dalších výhonů, jak je ze snímků zřejmé. V současné době má však již 40-50 stébel, hustě rostoucích jedno vedle druhého a vysokých do 50 cm. To je rozrůstání proti ostatním druhům bambusů skutečně značné. A bylo by jistě ještě větší, kdybych v průběhu léta dvakrát nezasáhl do růstu obnažením kořenů a nových výhonů ze dvou stran, do kterých se rostlina nejvíce rozrůstala. Za účelem vylepšení jílovité půdy jsem bezprostředně u rostliny vykopal jámy zde hluboké cca 40 cm a vykopaný jíl nahradil lepší zeminou, proloženou rostlinnými zbytky. Obnažené postranní výhony - rhizomy - pak většinou již dál nerostly, nová stébla z nich nevyrašila. Pokud v příštích letech stébla palmaty vyrostou do předpokládané výšky cca 2 m, tak vytvoří zcela neprostupnou stěnu. 

rostlina 7.listopadu 2005 
listopad 2005

 
říjen 2005

21. června : Rostlina se novými výhonky utěšeně rozrůstá do šířky, zajímavé je, že pouze jedním směrem. Porovnání současného stavu se stavem v dubnu je myslím dostatečně výmluvné.

Klikni pro větší obrázek - stav k 9.6.2005     klikni pro větší obrázek - stav k 17.6.2005  klikni pro větší obrázek - stav k 17.6.2005
9.6.2005                                             17.6.2005                                  17.6.2005

25. května : Na snímku je patrno více nových listů, vyrůstajících z nových výhonů. Další jsou na snímku ještě zakryté trávou.

  Klikni pro větší obrázek - stav k 13.5.2005  Klikni pro větší obrázek - stav k 23.5.2005

1. dubna : S ochranou před mrazivým větrem rostlina zimu přežila jen s částečným poškozením, jak je ze snímku patrné. Suché je jedno celé stéblo a u ostatních stébel zaschly listy poškozené během léta prudkým sluncem.

Klikni pro větší obrázek - stav k 19.3.2005

10.1.2005 : Takto vypadá rostlinka k 1.1.2005. Na zmenšeném obrázku není bambusová rostlina mezi mulčem ani patrná, po kliknutí na obrázek se však objeví zcela zřetelně. Proti stavu z podzimu není patrná žádná podstatnější změna. Zdá se, že rostlina zimuje zatím bez problémů.

Klikni pro zvětšení obrázku - stav k 1.1.2005

rok 2005 - 2. rok
 
rok 2004

4.10.2004: Během léta se bambus pěkně rozrostl a to nejen několika stébly v místě zasazení, ale na zvětšených obrázcích jsou vidět nově rašící stébla (od září) v poměrně velké vzdálenosti (několik desítek cm) od zasazené rostliny. Ze všech zasazených bambusů se tento rozrostl do šíře nejvíce. Z dalších níže uvedených fotografií je porovnáním patrné, že od konce srpna rostlina nijak nenarostla do výšky. Hlavní růstové období bylo v červenci a v srpnu. Do poloviny září pak rostla jen nová stébla, poslední po 15.9., když stéblo nalezené 9.9. zaschlo, jak je vidět na posledních snímcích vlevo (resp. na snímcích to moc zřetelně vidět není).

Klikni pro větší obrázek Klikni pro větší obrázek

9.9.2004 : náhodně v trávě, už mimo 60 cm místu kolem rostliny, jsem dnes nalezl další statnější stéblo, které pro okolní trávu dosud unikalo mé pozornosti. Obě dvě poslední stébla rostou skoro ležatě od původní sazenice.

6.9.2004 : nyní  vyráží další nové zatím krátké stéblo asi 5 cm od stébla posledně uvedeného. 

----------------------------- *****--------------------------*****-------------------------------

   Vysazena byla koncem května 2004. Sazenice  měla několikacentimetrové stéblo s několika listy.Vysadil jsem ji stejně jako ostatní bambusy do louky na přímé slunce a občas ji zaléval. Ještě počátkem července jsem si pochvaloval, jak dobře roste a to i na plném slunci. Horní listy však začaly žloutnout a sesychat. Tak jsem sazenici zastínil zapíchnutím smrkových větviček. Jak je z fotografií vidět, tak koncem července rostlina měla jedno zaschlé a jedno rašící stéblo na pravé straně a několik vyšších stébel vlevo a vrchní listy z části zaschlé. Během srpna původní stébla se trochu rozrostla, přičemž horní listy spálené slunce zaschly, vyrazilo další stéblo na druhém snímku vlevo se dvěma listy asi 15 cm od sazenice a vlevo dole je vidět další nově vyrážející stéblo s jedním listem.

Sasa palmata dne 29.7.2004 Sasa palmata dne 29.8.2004
29.7.04 Klikni pro větší obrázek 29.8.04 Klikni pro větší obrázek

Rok 2004 - 1. rok

Rod Sasa na stránkách fauna-flora.ic.cz :

Rod menších bambusů převážně z Japonska, vytvářejí velké, zavalité listy. Nedorůstají výše než 2 m. Jsou vhodné k výsadbě do stinných míst.
Sasa palmata - výška: 1-2 m (-22C), krásně zelené listy jsou dlouhé 23 cm a široké 7 cm.


v Katalogu Bambusária je k němu uvedeno :

Sasa - rod nízkých bambusů z Japonska, kde se převážně vyskytují jako lesní podrost. Typickým znakem jsou široké listy, často uspořádané do vějíře, na bázi zakřivená stébla, a vytrvalé pochvy. Ideálně vyplňují stinné partie zahrad.

palmata - 2m obrovské palmovité listy, starší stébla jsou tmavě skvrnitá, navozuje dokonalý tropický efekt, dokáže pokrýt velké plochy *2

stránky Rosteto tento bambus představují následovně :

Sasa palmata "Nebulosa"

Původ: Japonsko
Výška: 1
,5 - 2,5 m
Zimovzdornost: -
18°C

Charakteristika: Má světle zelené podlouhlé listy (délka cca 20 cm a šířka 5 - 7 cm). Atraktivní točitými stonky.
Nároky:
Má rád všechna místa. Je to velmi rychle rostoucí druh a rychle také prorůstá do okolí. Je proto nutné omezovat jeho expanzivní růst.
Použití:
Trávníková solitéra, volně rostoucí živé ploty; z mladých výhonků se připravuje salát..

BambusCentrum Kastner o něm uvádí :

---

České tropy ho inzerují takto :

Rod Sasa
Rod menších bambusů převážně z Japonska, vytvářejí velké, zavalité listy. Nedorůstají výše než 2 m. Jsou vhodné k výsadbě do stinných míst.

Sasa palmata - dorůstá do výše 1-2 m,  mrazuvzdornost do -22°C

*            *            *            *            *            *            *            *            *

 Nahoru

 Zpět  - na stránku bambusů

   

NAVRCHOLU.cz