Úvodní stránka Kateřinská 9
772 00   Olomouc
hot-line  603 478 076
kontakty
TOPlist
Aktualizace
  Úvodní stránka    Oceňování nemovitostí    Mzdy    ELDP    Inv. majetek    Účto    Verze programů    Poradna    Utility    Objednávka  
Na tomto místě naleznete aktuální informace k programu INVESTIČNÍ MAJETEK. Především se jedná o možnost stažení aktuální verze programu, informace k nastavení programu a také zde popisujeme nové funkce zařazené do programu.

INVESTIČNÍ MAJETEK, verze 7.00 (10.2.2008) - aktualizace z v.6.00 - 614 kB
Přímý odkaz na speciální verzi: ZZN Pardubice.
Info: Výše uvedené odkazy slouží ke stažení aktualizace stávající instalace programu. Obsahuje jen rozdílová data, takže vyžaduje nainstalovanou předchozí verzi programu. Změny provedené v této verzi naleznete zde.
Pokyny k aktualizaci: Po kliknutí na výše uvedený odkaz zadejte volbu "Uložit program na disk" a tím dojde ke stažení souboru do vašeho počítače, kde poté soubor spusťte. Zadejte adresář (složku), kde je nainstalována předchozí verze programu (standardně C:\PCSYSTEM) a zvolte tlačítko "Instalovat". Objeví se dotaz na přepsání souborů. Tam stisknete tlačítko "Ano všem". Tím bude program aktualizován.

INVESTIČNÍ MAJETEK, verze 7.00 (10.2.2008) - plná verze (disketa) - 0,98 MB
Info: Výše uvedený odkaz slouží ke stažení aktuální verze programu, viz provedené změny. Odkaz obsahuje instalační disketu plné verze. Při instalaci z této diskety není třeba mít nainstalovánu předchozí verzi. K provozu programu je nutný registrační klíč pro verzi 6, který obdržíte po zaplacení licence, viz ceník. a objednávka. Bez tohoto klíče je program nefunkční.
Vytvoření instalační diskety: Soubor ke stažení je ve formátu spustitelného archívu, který obsahuje instalační disketu. Po kliknutí na výše uvedený odkaz zadejte volbu "Uložit program na disk" a tím dojde ke stažení souboru do vašeho počítače, kde poté soubor spusťte. Vložte do mechaniky prázdnou disketu a zvolte tlačítko "Instalovat". Tím bude vytvořena instalační disketa.
Instalační pokyny: Podrobné pokyny jsou k dispozici ke stažení (viz odkazy níže). Postup je stejný jako u všech předchozích verzí programu, ve stručnosti: buď použijete dávkový soubor INSTIM.BAT + písmeno disku + případný adresář, nebo použijete ikony Instim_c nebo Instim_d pro instalaci na disk C: či D: do standardního adresáře PCSYSTEM.

Dokumenty s podrobným návodem k instalaci programu: iminstp.doc   iminstp.pdf   iminstp.zip

Nikdy a v žádném případě neopomeňte před vlastní instalací programu provést v menu OSTATNÍ zazálohování stávajících dat funkcí ZÁLOHOVÁNÍ DAT a následně archivaci dat na disketu funkcí ARCHIVACE DAT. Nerespektováním tohoto doporučení se vystavujete riziku případného narušení či ztráty dat!

Změny v programu INVESTIČNÍ MAJETEK oproti předchozím verzím
7.00 - 10.února 2008 - Program byl upraven v souvislosti se změnami legislativy v roce 2008.

DOPLNĚNÍ ČÍSELNÍKU ODPISOVÝCH SKUPIN PRO ROK 2008 - Do menu ČÍSELNÍKY / PARAMETRICKÉ ČÍSELNÍKY byl doplněn číselník ODPISOVÉ SKUPINY OD R.2008, který obsahuje letošní změny v odpisování majetku. Přechod na nové sazby proběhne automaticky (vyjma automobilů, viz dále). DOPLNĚNÍ ČÍSELNÍKU SKP PRO ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU V ROCE 2008 - Byl aktualizován číselník ve funkci ČÍSELNÍKY / ČÍSELNÍK SKP, který slouží pro zatřídění majetku při volbě odpisové skupiny. Protože ale program také obsahuje předchozí číselník, musíte pro použití nové verze číselníku provést tuto změnu nastavení:
  1. Spustíte funkci ČÍSELNÍKY / ČÍSELNÍK SKP.
  2. V zobrazeném číselníku stisknete klávesu F5.
  3. Na 2 zobrazené dotazy odpovíte kladně.
  4. Zobrazí se menu pro výběr verze číselníku, kde zvolíte přednastavenou volbu 'Třídění majetku od r.2008'.
Stejným postupem se lze vrátit na předchozí verzi číselníku, který by byl potřeba jen ve vyjimečných případech, např. při zpětném pořízení dat z minulých let.

ZATŘÍDĚNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ V ROCE 2008 - Od 1.1.2008 jsou přeřazeny osobní automobily z odpisové skupiny 1a (s dobou odpisování 4 roky - která se ruší) do 2. skupiny s dobou odpisování 5 let. Prodloužení doby odpisování se týká nejen nových osobních automobilů, pořízených v roce 2008, ale i pořízených dříve, dosud neodepsaných. Nyní při přechodu na rok 2008 musíte v období 1/2008 u karet osobních automobilů provést ručně změnu odpisové skupiny, nejlépe pomocí pohybu "500 Oprava celé karty".
 

Odkaz na server Woko, který hlídá za Vás.
© rasovsky@email.cz