Úvodní stránka Kateřinská 9
772 00   Olomouc
hot-line  603 478 076
kontakty
TOPlist
Aktualizace
  Úvodní stránka    Oceňování nemovitostí    Mzdy    ELDP    Inv. majetek    Účto    Verze programů    Poradna    Utility    Objednávka  
Toto je stránka s archívem zpráv, takže zde můžete i s odstupem času vyhledat případné informace. Uporozňujeme ale na fakt, že některé odkazy na soubory či stránky již nemusí být funkční či aktuální, berte to, prosím, na vědomí.

Oceňování nemovitostí
(archív aktuálních informací k programu a odpovědí na nejčastější dotazy uživatelů)
Pondělí 15.ledna 2007 - VYHLÁŠKA 617/2006 SB. - Program ONEM v.10 obsahující novou vyhlášku je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí.
Pondělí 8.ledna 2007 - NOVÁ VYHLÁŠKA 617/2006 SB. - 30.prosince byla vydána nová vyhláška č. 617/2006 Sb. s účinností od 1.1.2007, která novelizuje vyhlášku č. 640/2004 Sb. k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

E-maily a dopisy s touto informací byly minulý týden rozeslány všem registrovaným uživatelům. Pokud jste dosud e-mail či dopis neobdrželi, zašlete kontakt (váš e-mail) na adresu rasovsky@email.cz nebo volejte na číslo 603 478 076.

Zahájení distribuce nového programu ONEM verze 10, obsahující nový cenový předpis, bude ve čtvrtek 11.ledna 2007. Program bude ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí a zároveň zasílán poštou dle objednávek na dobírku.
Středa 8.listopadu 2006 - METODIKA ČS 2006 - Program ONEM v.9.57 obsahující novou metodiku ČS 2006 je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí.
Pondělí 21.srpna 2006 - METODIKA ČS 2006 - Program ONEM v. 9.54 obsahující novou metodiku ČS je stále ve vývoji. Předpokládaný termín dokončení do konce července byl pro technické problémy při realizaci odložen na 20.září.

Registrovaní uživatelé tržního modulu dnes obdrží informační email s návodem na alternativní postup pro vytváření výstupů ocenění pro ČS do doby, než bude k dispozici program ONEM v.9.54 zajišťující tuto funkčnost. Za vzniklé potíže se omlouváme.
Neděle 1.ledna 2006 - NOVÝ LEXIKON OBCÍ - Program ONEM v.9.50 obsahující Malý lexikon obcí ČR 2005 s platností od 1.1.2006 je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí. Zásilky poštou a na dobírku budou rozesílány od 2.1.2006.

Upozorňujeme, že nová verze programu vyžaduje nový registrační klíč, který bude zaslán na základě zaplacení registračního poplatku. Všichni uživatelé již obdrželi (či obdrží v nejbližších dnech) podrobné informace e-mailem či poštou.
Čtvrtek 29.prosince 2005 - ONEM 9.50 - Nová prováděcí vyhláška k zákonu č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku letos mimořádně vydána nebude. Stávající vyhláška č. 640/2004 Sb. s účinností od 1.ledna 2005 tedy platí nadále i po 1.lednu 2006 a její novelizace se očekává někdy v polovině roku 2006.

Nicméně byl vydán Malý lexikon obcí ČR 2005 s počty obyvatel v obcích ČR k 1.lednu 2005. Pro účely oceňování nemovitostí má nový lexikon účinnost od 1.ledna 2006 a proto jsme nyní připravili aktualizovanou verzi programu. Nový program ONEM verze 9.50, obsahující tento lexikon, bude k dispozici obratem po objednání a zaplacení aktualizace (714 Kč vč. DPH).

Všichni registrovaní uživatelé programu obdrží v nejbližších dnech podrobné informace e-mailem či poštou.
Úterý 22.února 2005 - ONEM 9.01 - Oprava a doplnění předchozí verze programu v části zalesněných lesních a nelesních pozemků a stavebních pozemků hrazených státem. Novou verzi stahujte v sekci Oceňování nemovitostí.
Úterý 11.ledna 2005 - NOVÁ VYHLÁŠKA - Program ONEM v.9.00 s vyhláškou č. 640/2004 Sb. je již elektronickou formou distrubuován od dnešního rána. Nová verze programu je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí. Zásilky poštou a na dobírku jsou již rozesílány.
Středa 29.prosince 2004 - NOVÁ VYHLÁŠKA 640/2004 SB. - V průběhu prosince byla vydána nová vyhláška č. 640/2004 Sb. s účinností od 1.1.2005, která novelizuje vyhlášku č. 452/2003 Sb. k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Informační e-maily s podrobnostmi ke změnám v tomto předpise již byly rozeslány všem registrovaným uživatelům. Pokud jste dosud e-mail neobdrželi, zašlete kontakt (váš e-mail) na adresu rasovsky@email.cz. Uživatelé bez přístupu na internet, resp. bez e-mailu, obdrží uvedený dopis poštou v příštích dnech.

Předpokládaný termín dodání (zahájení distribuce) nového programu ONEM verze 9, obsahující nový cenový předpis, bude od 10.ledna 2005. Cena aktualizace zůstává 3100 Kč (3689 Kč vč.DPH) při elektronické distribuci (přes internet). Cena aktualizace pro zaslání poštou či na dobírku je 3400 Kč (4046 Kč vč.DPH). Objednávky lze provést pomocí kontaktů v záhlaví této stránky, nebo přímo přes objednávkový formulář.
Středa 8.prosince - NOVÁ VYHLÁŠKA PRO ROK 2005 - Podle posledních zpráv pravděpodobně vyjde ještě do konce roku novela vyhlášky č. 452/2003 Sb. k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Po jejím vydání sbírkou obdržíte od nás e-mailem (příp. poštou) podrobnější informace k novému předpisu a pokyny k objednání programu ONEM verze 9, který bude obsahovat nový předpis.

Předběžný předpoklad je, že program ONEM verze 9 bude nejpozději k dispozici od pondělí 17.ledna 2005. Objednávky a způsoby platby i dodání budou stejné jako v minulém roce, konkrétní informace obdržíte, jak již bylo uvedeno, po vydání vyhlášky.
Pondělí 12.července 2004 - ONEM v.8.04 - Drobné opravy textové podoby posudků. Bližší informace.
Úterý 4.května 2004 - ONEM v.8.03 - Opraven překlep v příloze č.17 tab.1 sloupec 4, koeficient cenového rozpětí u Moravskoslezkého kraje, 50000 a více obyvatel, z 0,40 na 0,45. Bližší informace.
Čtvrtek 26.února 2004 - ONEM v.8.02 - Opraven výpočet stavebních pozemků pro využití k těžbě, viz bližší informace.
Čtvrtek 22.ledna 2004 - NOVÝ LEXIKON OBCÍ - Program ONEM v.8.01 s lexikonem obcí platným od 1.2.2004 je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí.
Pondělí 12.ledna 2004 - NOVÁ VYHLÁŠKA - Program ONEM v.8.00 s vyhláškou č. 452/2003 Sb. je již elektronickou formou distrubuován od dnešního večera. Nová verze programu je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí. Zásilky poštou a na dobírku budou rozesílány od zítřka.
Čtvrtek 18.prosince 2003 - NOVÁ VYHLÁŠKA - Příští týden bude vydána vyhláška č. 452/2003 Sb. k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, která bude novelizovat stávající vyhlášku č. 540/2002 Sb. V příštím týdnu také obdržíte e-mailem (příp. poštou) podrobnější informace k novému předpisu a pokyny k objednání nové verze programu ONEM v.8.00, která bude obsahovat nový předpis. Předběžný předpoklad je, že program bude k dispozici od pondělí 12.ledna 2004. Objednávky a způsoby platby i dodání budou stejné jako v minulém roce, konkrétní informace obdržíte, jak již bylo uvedeno, příští týden.
Pondělí 1.prosince 2003 - ONEM 7.08 - Nová verze programu je k dispozici ke stažení v sekci Oceňování nemovitostí. Všichni registrovaní uživatelé obdrží během dne avízo e-mailem. Vzhledem k významným úpravám doporučujeme prostudovat provedené změny a pokyny k instalaci. Zejména nezapomeňte zazálohovat data před instalací nové verze a také připomínáme, že nová verze vyžaduje novou verzi podpory pro Word. Ta je ke stažení na uvedené stránce s programem.
Sobota 6.září 2003 - ONEM 7.08 - Nová verze programu bude k dispozici v průběhu tohoto měsíce. Jakmile bude publikována ke stažení na internetu, obdrží všichni registrovaní uživatelé avízo e-mailem. Dnes byla také rozšířena sekce Poradna o řešení typických problémů při provozu našich programů pod Windows. Zde stojí zejména za zmínku rada Zrychlení reakce Windows při spuštěném programu ONEM.
Pondělí 7.dubna 2003 - ONEM 7.07 - Aktualizace programu obsahuje MALÝ LEXIKON OBCÍ ČR 2002. Nový lexikon má pro účely oceňování pozemků podle platné vyhlášky účinnost od 1.4.2003. V programu probíhá volba lexikonu zcela automaticky podle údaje "Oceněno k" ze záhlaví posudku. Také je zajištěna automatická změna počtu obyvatel při přepočtu posudků.
Úterý 11.března 2003 - ONEM 7.06 - Po měsíci od poskytnutého výkladu ke sporným ustanovením vyhlášky, týkajících se použití minimálních cen u stavebních a jiných pozemků, bylo na MF v pátek rozhodnuto, že s ohledem na možné právní spory je výklad opraven takto:

"U nejmenších obcí může cena za m2 stavebního pozemku minimálně dosahovat až 1,75 Kč (resp. 1,05 Kč), tedy 5% (resp. 3%) z 35,- Kč. Snížení ceny podle odst.5 lze provádět pouze u ceny dle odst.4, která je vyšší než 7,- Kč."

I když jde o faktickou chybu vyhlášky, která způsobuje, že např. ceny neplodné půdy určované 30% z průměrné ceny zemědělského pozemku mohou být vyšší, než ceny stavebních pozemků v nejmenších obcích, nebude vyhláška opravena a ani v nejbližší době novelizována. K uvedenému stanovisku budeme mít k dispozici písemné vyjádření MF.

Z hlediska programu to znamená, že byl opraven výpočet verze 7.05, oprava je k dispozici ve verzi 7.06. Pevně doufáme, že snad už toto je definitivní znění, které k uvedému problému poskytuje MF a snad za měsíc nebude opět všechno jinak.
Úterý 11.února 2003 - ONEM 7.05 - Po třech týdnech ostrého provozu je k dispozici důležitá aktualizace programu obsahující zejména úpravy oceňování pozemků. Důležité upozornění! Verze 7.05, která zde byla ke stažení dnes v době od 5:00 ráno do 12:30 obsahovala metodicky chybné určení minimálních cen u pozemků. Po konzultaci na MF jsme provedli opravu a tu je nyní možné pod stejným číslem verze 7.05 stáhnout. Problém se týká asi pěti uživatelů, kteří si program v inkriminovanou dobu stáhli. Pokud patříte mezi ně, proveďte aktualizaci znovu se současnou verzí. Děkujeme za pochopení.
Neděle 26.ledna 2003 - ONEM 7.03 - Po týdnu distribuce programu je k dispozici aktualizovaná verze obsahující úpravy nových funkcí programu, opravy drobných chyb a opravy překlepů v přílohách.
Neděle 19.ledna 2003 - ONEM 7.00 - Nová verze programu obsahující vyhlášku č. 540/2002 Sb. bude ke stažení k dispozici v noci z neděle na pondělí, registrační klíče obdrží uživatelé mejlem již dnes ve večerních hodinách.
2.ledna 2003 - VYHLÁŠKA 540/2002 Sb. - Vzhledem k aktuální analýze nové vyhlášky bude termín distribuce bohužel až od 20.ledna, přílohová část obsahuje objemově velké množství aktualizovaných dat a kvůli pozdnímu termínu vydání nelze bohužel dříve novou verzi programu dodat.

Pokusíme se termín zkrátit, informace budou uvedeny zde. Doporučujeme stávající zakázky přesunout ke konci ledna, jinak samozřejmě lze posudek připravit ve stávající verzi s tím, že půjde převést v nové verzi pod novou vyhlášku.
19.prosince 2002 - VYHLÁŠKA 540/2002 Sb. - Až na silvestra bude sbírkou vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, která nabývá účinnosti od 1.ledna 2003. Z důvodů pozdního vydání bude distribuce programu OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ nové verze 7.00, obsahující tuto vyhlášku, zahájena od pondělí 13.ledna 2003.

Všichni uživatelé našeho systému obdrží detailní informace k novému programu a ceně aktualizace (bude v obvyklé výši) poštou či e-mailem na přelomu roku. Objednávky je možné provádět již nyní na kontakty uvedené v záhlaví této stránky nebo přes objednávkový formulář. Další informace k nové vyhlášce uvádíme v sekci Oceňování nemovitostí.
4.září 2002 - NOVELA VYHLÁŠKY - byla zahájena distribuce programu OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ nové verze 6.07 obsahující vyhlášku 325/2002 Sb., novou verzi podpory pro Word a další úpravy od počátku letošního roku.
12.srpna 2002 - NOVELA VYHLÁŠKY - S účinností od 19.července 2002 byla vydána "vyhláška" MF č. 325/2002 Sb., která mění vyhlášku o oceňování č. 338/2001 Sb. a která je de facto téměř deset měsíců slibovaným seznamem tiskových chyb v předchozím předpise (navíc ještě neúplným). Protože z pohledu výpočtu cen se v oceňovacím programu nic nemění, bude tato vyhláška zapracována do plánovaného upgrade programu, který bude k dispozici příští týden. Nový program bude ke stažení na těchto stránkách, uživatelé s nahlášenou elektronickou adresou obdrží mejlem avízo.
29.ledna 2002 - ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY - ve vyhlášce 338/2001 Sb. upozorňujeme na možnou chybu z přehlédnutí u přirážek zemědělských pozemků v příloze č.17, položka 1.7.2. kde nový text "sousední katastrální území" nebyl v programu nahrazen a zůstal tam původní text "území sousedních obcí". Nedostatek bude odstraněn v příští verzi programu 6.04.
16.ledna 2002 - Nová verze 6.03 oceňovacího programu, obsahující mj. aktualizovaný lexikon obcí platný od 1.1.2002 je poštou distribuována od úterý 15.ledna, e-mailem budou verze rozeslány dnes v noci. Prosíme uživatele, kteří mají, ale dosud nesdělili svou adresu elektronické pošty (e-mail), aby tak co nejdříve učinili. Totéž platí pro změny již nahlášených adres.
11.října 2001 - Všechny zásilky elektronickou formou byly rozeslány. Pokud někdo neobdržel, ať prosím urguje zaslání (kontakt v záhlaví). Dobírky a ostatní zásilky běžnou poštou se rozesílají postupně, poslední z nich zřejmě dorazí ke svým adresátům v úterý.
10.října 2001 - Jak bylo dříve avizováno, dnes bude zahájena distribuce oceňovacího programu. E-mailové zásilky můžete očekávat v průběhu odpoledne až případně večera, s ohledem na počet zásilek a pořadí jejich odesílání. U poštovních zásilek se dá počítat s doručením v pátek a následujících dnech.
3.října 2001 - Distribuce oceňovacího programu s novelou vyhlášky bude zahájena od středy 10.října 2001.
19.září 2001 - NOVELA VYHLÁŠKY - Již v příštím týdnu vyjde sbírkou letošní aktualizace oceňovacího předpisu. Podle důvěryhodných informací se mají změny týkat mj. oblastí, které stručně dále uvádíme. Podrobnější rozbor obdrží všichni uživatelé písemně spolu s informacemi o nové verzi 6 programu ON. Nyní již stručně k novele: analytická metoda se bude týkat i vedlejších staveb a garáží; čistě výnosové ocenění pronajatých domů i areálů; možnost korekce Kp znalcem; základní ceny stavebních a odvozených pozemků se budou určovat podle počtu obyvatel v dané obci; zvýšení cen zemědělských pozemků; jednodušší identifikace trvalých porostů; kompletní úprava oceňování rybníků. Další informace...
20.června 2001 - AKTUALIZACE VYHLÁŠKY - Podle oficiálního sdělení Ministerstva financí ČR bude letošní aktualizace oceňovacího předpisu opožděna, zejména z důvodů aktualizace cen zemědělských pozemků. Novela vyhlášky proto bude vydána s účinností až od 1. října 2001.
5.března 2001 - INSTALACE PODPORY PRO WORD - podporu pro Word instalujte zásadně přesně podle pokynů v příručce, či podle letáku popisujícího instalaci včetně obrázků dialogových oken (byl součástí zásilky s programem). Ač jsme se snažili předvídat všechny možné problémy a uvést jejich řešení v popisu instalace, může se stát, že přece jen dojde k potížím. V tomto případě doporučujeme pro ušetření času při zkoumání příčin raději zavolat na naší hot-line 0603/478076. Zatím se ještě nestalo, že by se problém nedal vyřešit. V současné chvíli je ověřena funkčnost podpory pro Microsoft Word od verze 6.0 po verzi 2000 a na systému Windows řady 3.x (3.0, 3.1, 3.11), 9x (95, 98, ME) a NT (W2000). Je zřejmé, že kombinací verzí Wordu a Windows je pěkná řada, ovšem podle praktických poznatků zatím nenastal případ, že by nebylo možné podporu zprovoznit.
20.února 2001 - VERZE PODPORY PRO WORD - disketa s poslední aktualizací programu neobsahovala soubory podpory pro Word. Důvodem je to, že plná instalace programu je na dvou disketách, první obsahuje vše k oceňování, druhá disketa pak pomocné programy, jako např. češtinu a také právě podporu pro Word. Aktualizace byla dodávána pouze na jedné disketě, tedy bez podpory Wordu, ta se předpokládala již nainstalovaná. Budete-li potřebovat podporu instalovat (např. na svůj druhý počítač), můžete použít verzi obsaženou na disketě k předchozí verzi ON, dodávané v září 1999. Raději však doporučujeme si stáhnout disketu s podporou z těchto stránek, ze sekce věnované oceňovaní.
 

Odkaz na server Woko, který hlídá za Vás.
© rasovsky@email.cz