Úvodní stránka Kateřinská 9
772 00   Olomouc
hot-line  603 478 076
kontakty
TOPlist
Aktualizace
  Úvodní stránka    Oceňování nemovitostí    Mzdy    ELDP    Inv. majetek    Účto    Verze programů    Poradna    Utility    Objednávka  
Toto je stránka s informacemi k řešení nečastějších problémů spojených s instalací a provozem námi dodávaného software. Pokud řešení Vašeho problému zde není uvedeno, obraťte se na nás pro radu prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či běžnou poštou. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví stránky.

Oceňování nemovitostí
poradna k řešení nečastějších problémů spojených s instalací a provozem programu
18.srpna 2006 - "ZASEKÁVÁNÍ" KLÁVESNICE V PROGRAMU ONEM POD WINDOWS
6.září 2003 - CHYBNÉ ZOBRAZENÍ ČEŠTINY PŘÍPADNĚ PŘI PSANÍ Ť MÍSTO Č, APOD.
6.září 2003 - ZRYCHLENÍ REAKCE VE WINDOWS PŘI SPUŠTĚNÉM PROGRAMU ONEM
6.září 2003 - ZOBRAZENÍ PROGRAMU VE WINDOWS 2000/XP (POLOVINA OBRAZOVKY, BARVY)
6.září 2003 - TUHNUTÍ PROGRAMU VE WINDOWS 2000/XP
15.května 2003 - VÝSTUP PRO 602TEXT/PC SUITE
2.února 2003 - PODPORA PRO WORD

M Z D Y
poradna k řešení nečastějších problémů spojených s instalací a provozem programu
6.prosince 2007 - ŘEŠENÍ PROBLÉMU S NEDOSTATKEM KONVENČNÍ PAMĚTI
11.prosince 2002 - ČSOB MultiCash - Podrobný návod ke konfiguraci a používání výstupu do tohoto systému v programu MZDY naleznete na této stránce. Upozorňujeme, že tento systém je součásti speciální verze na objednávku.
29.ledna 2001 - REKAPITULACE - aby bylo možné používat rekapitulace období či měsíců, je nutné provést každý měsíc zobrazení rekapitulace v tom členění, v jakém budete později rekapitulaci za celý rok požadovat. Pokud některý měsíc toto nebude provedeno, rekapitulace za rok zobrazí správně pouze součty za podnik celkem, ale např. za jednotlivá střediska bude tento měsíc chybět. Pomoc je snadná. Pomocí funkce "Prohlížení uzavřených měsíců" se vraťte do daného měsíce, tam zobrazte rekapitulaci ve správném členění a poté ukončete program. V adresáři DATA\MZDYmmrr budou mj. soubory vyhovující masce MZMRmmrr.* (např. pro 9/2000 to budou DATA\MZDY0900\MZMR0900.*). Tyto soubory zkopírujte do nadřazeného adresáře DATA, čímž bude opravena celoroční rekapitulace 2000.
24.ledna 2001 - UZÁVĚRKA ROKU - pokud při uzávěrce roku (funkce KONEC ROKU) dojde k chybě, možnou příčinou je řazení pracovníků v kmeni. Před opakovaným spuštěním KONEC ROKU je nutné mimo program MZDY smazat nově vytvořené soubory v adresáři DATA (vyhovující maskám mz????01.* a xx??pr01.*). Poté v konfiguraci, uživatelských parametrech změňte uspořádání pracovníků na hodnotu "1". Po provedení funkce KONEC ROKU můžete uspořádání vrátit zpět na původní hodnotu.
22.ledna 2001 - DÁVKY NP - nastavení redukčních hranic pro dávky NP není nutno provádět v konfiguraci. Program hodnoty všech hranic (od roku 1999) obsahuje, položky v konfiguraci slouží jako rezerva. Není tedy chybou, pokud konfigurace obsahuje neaktuální hodnoty redukčních hranic.

OC a MTZ
řešení problémů v programech OC a MTZ
29.duben 2004 - ZMĚNA SAZBY DPH Z 22 NA 19 PROCENT
 

Odkaz na server Woko, který hlídá za Vás.
© rasovsky@email.cz