O NÁS

Polský ovčák nížinný (známý též pod zkratkou PON) je polské národní plemeno zaregistrované u FCI 5.října 1963 a zapsané pod číslem 251 plemenného rejstříku.

Toto plemeno se pravděpodobně vyvinulo někdy v období stěhování národů a to ze stejného předka, ze kterého v Maďarsku vznikla plemena puli, pumi nebo komondor a později v Anglii bobtail.

Středně velký pes s bohatou splývající srstí se po polských nížinnách pohyboval od nepaměti, ale přesto se s ním na obrazech polských mistrů nesetkáme. Tam kralují chrti, neboť místo prapředků polských ovčáků nížinných nebylo na honech, ale v ovčárnách. Již v XVI. Století je najdeme ve Skotsku. Sem se dostali ve společnosti polského kupce Kazimiera Grabského, který společně s ovcemi přivezl z Gdaňska i jejich nenahraditelné ochránce. Nadšení Skotové již tehdy poznamenali: "ovčarek je ze všech nejúčinlivější, ovčákovi stačí pomyslet a pes již sám veškerou práci zastane."

Užší vlastí tohoto psa je polské pobřeží a území k němu přiléhající, zejména Bydgošťské. V této části polské nížiny je možno najít psy tohoto typu u sedláků, kde vykonávají nejen pastýřské, ale i hlídací práce. Vyskytují se však jednotlivě i v ostatních částech Polska.

Stejně jako mnoho dalších domácích plemen je sportovní kynologové dlouho přehlíželi a teprve po první světové válce je malá skupinka nadšenců začala ojediněle přivádět na výstavy psů a hospodářských zvířat. Importovaní luxusní psi je však vždy zatlačili do pozadí, takže byli považováni za nezajímavé popelky neznámého původu. Přesto se však našli lidé, kterým se "chlapský" pes velmi líbil, a kteří se nenechali odradit. Zejména paní Marie Czetwertyńska-Grocholska rozvíjela úspěšně chov na svém panství v Planci. Poprvé předvedla výsledky své práce na výstavě ve Waršavě v roce 1924 a od té doby se úspěšně prezentovala na mnohých dalších. Plánovitě rozvíjela, podle předem připravené krevní linie, přirozené vlastnosti plemene - věrnost, inteligenci, odvahu, ostražitost a vynikající čich. Do jejího snažení však zasáhla, ostatně jako do většiny lidských činností, 2. světová válka.

Po jejím skončení, kdy ve vypleněné zemi byl početní stav plemene téměř nulový a plemenné knihy beze zbytku zničeny, se však mezi lidmi vracejícími se k normálnímu životu našli tací, kteří se v žádném ohledu nechtěli zříci přátelství s odvěkým průvodcem polských pastevců. Prostředky poskytované UNROU však stačily pouze na obnovu chovu koní a dobytka. Milovníci psů si tedy museli pomoci sami. To byla příležitost pro renezanci schopného a odolného vesnického psa, který svou životaschopnost prokázal přes všechny válečné zmatky.

Malá skupinka kynologů v Bydgošti se s vervou ujala tohoto úkolu. Z počátku správně nebrali v úvahu standard či původ plemene a ke spokojenosti jí postačila skutečnost, že vznikla skupina zajímavých psů. Nejdříve se uvažovalo o třech velikostech, později se začalo pracovat se střední velikostí (40 - 50 cm) jako s jedinou žádoucí. V praxi se posuzovala velikost velmi tolerantně, důraz se přikládal především celkové vyrovnanosti stavby těla a typické "medvědí" chůzi.

Několikrát bylo zorganizováno předvedení na mezinárodních výstavách i na malých výstavách jen pro toto plemeno. Bylo opravdu zábavné sledovat, na jakých provazech a řetězech byli nepěstění jedinci předváděni. Milovníci tohoto plemene je přiváželi rozhodčím k chovnému zhodnocení z mnohdy "bohem zapomenutých" vesnic. Přesto je dnes možno konstatovat, že vše, co bylo tehdy uznáno, se ukázalo jako opravdu vhodné nejen z hlediska fenotypu, ale bez velkých zklamání i z hlediska genotypu. Když se potom na výstavě v Bydgošti objevil nezapomenutelný "Smok z Kordegardy", coby v každém ohledu vzorový pes, bylo rozhodnuto vybudovat celý chov právě na tomto jedinci. Byl prakticky uznán za otce plemene č. 1 a postupně kryl nejen fenky různého původu, ale později svoje dcery i vnučky. Vždy s výbornými výsledky a četné potomstvo se podobalo svému kmenovému otci. Smok již bohužel dlouho nežije, ale chovná stanice"z Kordegardy" majitelky paní MVDr. Danuty Hryniewicz jeho krevní linii zachovává a ještě zlepšuje.

V zahraničí se PON poprvé objevil na mezinárodní výstavě v Budapešti v roce 1963, kde "Arak z Kordegardy" získal známku "výborný" a titul "Maďarský vítěz". Naši kynologové jej spatřili poprvé na světové výstavě v Brně v roce 1965, kde bylo předvedeno již devět jedinců a všichni obdrželi od rozhodčích známku "výborný".

Po několika dalších letech získalo toto nádherné plemeno (díky paní Labudové) příznivce i mezi našimi chovateli. Po počátečních odchovech na importovaných jedincích se můžeme chlubit úspěšnými odchovy na domácím materiálu. Světová výstava v Brně v roce 1990 a následné desetiletí ukázalo, že se můžeme úspěšně měřit s ostatními evropskými chovateli.

České příznivce tohoto plemene sdružuje "Klub chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze". Na jejich každoročních výstavních přehlídkách se prezentovalo mnoho šampionů České republiky, mnoho interšampionů, objevil se již i šampion Polska pocházející z odchovů českých chovatelů.

Povahovým rysům a hlubokému kouzlu PONů podlehne každý už při prvním osobním setkání s tímto pastýřským, přirozeně ochraňujícím psem. Je bdělý a ostražitý s vrozenou snahou vše, co patří k domu, chránit. Jako ochránce nemůže samozřejmě nahradit boxera, dogu či rotwajlera, ale příležitostného zloděje zahnat dokáže. V pastevecké praxi je u nás využíván velmi zřídka, ale podle zkušeností z jiných států je to opravdu neocenitelný pomocník.

Vzhledem k výbornému nosu může být využíván na stopě a nic ho z ní nedokáže odvolat. Lovecky však nebyl nikdy využíván a nelze od něho tuto práci vyžadovat. Výborně aportuje na zemi i z vody. Vodu ostatně nadevše miluje a vodní zdroje v jakékoli podobě jej vždy velmi přitahují. Méně již je nadšen, když se majitel rozhodne jeho tělesnou schránku opravdu umýt. Na údržbu srsti není polský ovčák nížinný, jak by se mohlo zdát, náročný, ovšem každodenní pročesávání kovovým hřebenem je nezbytné. Hustá podsada, která se vyčesává, se může zpracovávat podobně jako ovčí vlna a majitel PONa se pak svému čtyřnohému miláčkovi může přiblížit i shodným "oblečením". Péče o srst je jedinou větší starostí, kterou s PONem máme, pokud mu ji nedopřejeme, změní se nádherná ozdoba ve zplstnatělé chuchvalce plné parazitů. Jediným opravdovým nepřítelem, jako ostatně pro všechny teplokrevné živočichy, jsou pro PONa klíšťata, ale těch se trpělivě nechává zbavovat.

Jako plemeno vyšlechtěné z primitivních podmínek velmi dobře odolává nemocem, základní očkování je však nezbytné. Z dědičných vad se setkáváme s dysplaziií (pro chovnost vyžadujeme vyhodnocení rentgenového snímků) a dosti často se objevuje vchlipování očních víček - entropium, které je většinou chirurgicky odstraněno, ale zvláště u importů se negativně projevuje v našich odchovech.

Ve stravě PON není vybíravý, což je pravděpodobně pozůstatek z doby, kdy se při práci v terénu mnohdy musel spokojit s nepatrným množstvím potravy pochybné kvality. V našich podmínkách se naopak setkáváme s PONy, kteří mají výraznou nadváhu, protože jim majitel neposkytne patřičné množství pohybu a vrozený instinkt jim velí ukládat tuk pod kůži "pro strýčka příhodu".

Pro dobrou pohodu nejen fyzickou, ale i duševní, potřebuje PON hodně pohybu, miluje dlouhé procházky a velmi rád doprovází svého pána při projížďkách na kole.

Hromadný chov snáší velmi špatně, protože potřebuje neustálý těsný kontakt se "svojí rodinou". Nikdy není nasycen zábavy s pánem, neustále s ním dokáže držet krok a stále vyžaduje pozornost. Trvale vyhledává možnost dokazovat svoji oddanost, poslušnost a lásku. Nesmí být v žádném případě zavírán do malých kotců či dokonce přivazován k boudě, neboť v takovém případě strádá a velmi lehce by se mohl stát agresivním.

Z dosud nejasných příčin jsou jeho odchovy málopočetné (3 - 4 štěňata ve vrhu jsou průměr). Ve stáří 3 - 5 dnů se štěňátkům kupírují ocásky na délku jednoho až čtyř článků. Přestože fenky mají většinou dostatek mléka, je třeba štěňátka po čtrnácti dnech začít přikrmovat.

Polský ovčák nížinný je vynikající společník, který si najde své místo stejně dobře ve světnici venkovského stavení jako v nejluxusnějším obývacím pokoji městského mrakodrapu.

Krátce řečeno - je to vynikající domácí a rodinný pes, milý jako dítě a mírný jako beránek. Neprojevuje žádné sklony k divočení ani k toulání, jeho povaha se stejně dobře snáší s rozlehlostí pastvin jako s malými prostory novostaveb. Rád se svým pánem bude sdílet šero salaše i nejprudší osvětlení výstavních kruhů.

Kdo hledá přítele, který se dokáže opravdu od srdce smát, bavit, nikdy nezklame a nedokáže vyčítat, najde jej v polském ovčáku nížinném.