Manželé Kuglerovi provozovatelé autokempinku a restaurace U Věže v Hořicích
zde končí svoji činnost ke dni 31.12.2008 a děkují všem věrným klientům.