Kamýcké sdružení pro klidné bydlení, o.s.
Stanovy Kontakt Archiv Stavební  řízení Odkazy

 

Stanovy
Kontakt
Archiv
Stavební  řízení
Odkazy

 

Novinky

 

Domů

 

Cíle sdružení:      [Stanovy]                                                                       

 

Ochrana přírody a krajiny podle zák. č. 114/1992 Sb. v katastrálním území Kamýk u Velkých Přílep a v katastrálním území Velké Přílepy, okres Praha - západ a v okolí

Kvalitní informovanost občanů obce o stavebně investiční činnosti v obci Velké Přílepy a v okolí

Péče o kulturu životního prostředí v obci Velké Přílepy

Zvyšování zájmu občanů o veřejné záležitosti

Podpora sportovních a společenských akcí v obci Velké Přílepy a v okolí

Stránky jsou aktualizovány pouze příležitostně. Nejdůležitější body z činnosti sdružení najdete v sekci ARCHIV

 

Novinky:   

Pozvánka na veřejné projednávání nového územního plánu Velkých Přílep
Pondělí 19. června 2017, 18 hodin, budova CVA (kina).
Přijďte se zeptat, proč je u bytových domů na Roztocké, navržena výstavba bytového domu místo sportoviště!

 

Datum poslední úpravy 13.06.2017