1. - VÍTÁME  VÁS  NA  WWW  STRÁNKÁCH:   http://www.volny.cz/klubreeov

 

KLUB  REENGINEERINGU  OSTRAVA

A – REENGINEERING  PN  OSTRAVA

 

JE  PRO  VÁS  OSOBNĚ  I  PRO  VÁŠ  PODNIK  A  ORGANIZACI  PRVNÍ  A  MOŽNÁ  POSLEDNÍ  POMOCI

 

VYUŽIJTE  NAŠÍCH  ZNALOSTÍ  A  ZKUŠENOSTÍ  PRO  SVOU  VĚTŠÍ  ZMĚNU  NA  CESTĚ  K  VAŠEMU  NOVÉMU  ÚSPĚCHU – MOŽNÁ  K  ZÁCHRANĚ  VAŠÍ  EXISTENCE

 

 

REENGINEERING  PN  OSTRAVA

 

Náplň činnosti : poradenství a konzultace;  koupě, prodej a zprostředkování;  organizace činnosti Klubu reengineeringu Ostrava;

Spolupracuje při realizaci knižní edice Chcete se změnit ? Proč a jak na to ?

Adresa sídla a kanceláře : Výškovická 122,  70400  Ostrava – Zábřeh

Telefon a fax : O69 / 6796 313,  Mobil (Ing. Jaroslav Tománek) : O603 775 808

Ostatní informace Vám rádi sdělíme.

 
KLUB  REENGINEERINGU  OSTRAVA

 

Náplň činnosti : volně sdružuje odborníky (odborné pracovníky i odborné firmy, též jiné firmy

                          a zájemce) na úseku změn, lidských zdrojů, managementu, krizového managementu, a reengineeringu; na těchto úsecích provádí vzájemné konzultace a příp. lektorskou  činnost. Spolupracujeme při revitalizacích českých podniků. Spolupracujeme se stovkami českých odborníků, vysokými školami, dalšími poradenskými-konzultačními-vzdělávacími firmami, mnohými podniky (reference na spolupracovníky a klienty zásadně nesdělujeme). Pracujeme na realizaci knižní edice Chcete se změnit ? Proč a jak na to ? Píšeme odborné články do mnohých časopisů a různých sborníků.

Adresa sídla a kanceláře : Výškovická 122,  70400  Ostrava – Zábřeh

Telefon a fax : O69 / 6796 313,  Mobil (Ing. Jaroslav Tománek) : O603 775 808

Internet:  http://www.volny.cz/klubreeov

e-mail:     klubreeov@volny.cz

                                                                Ing. Jaroslav Tománek, ředitel Klubu reengineeringu Ostrava

 

 

K rukám ředitele (ředitelky) podniku a organizace

     Předáno osobně nebo zasláno poštou                                            Ostrava  4.1.2000

 

     Vážený pane řediteli, paní ředitelko !

 

     Nejdříve přijměte můj srdečný pozdrav. V Klubu reengineeringu v Ostravě sledujeme především hospodářské vývoje nejrůznějších, nejen českých podniků a organizací. Jsme přesvědčeni, že nutná, radikální a rychlá změna, včetně zlepšení hospodaření a produktivity, podnikové kultury - též zlepšení vzájemných vztahů a morálky je nutné také ve Vašem podniku a organizaci.

 

1.              Je víc než všeobecně známo, že stav dnešní české hospodářské a ekonomické reality (podobně stav českých podniků a organizací) je špatný, spíše ještě horší. Tedy celé toto naše existenční ohrožení vyžaduje rychlou a radikální změnu a řešení.

     Celou cestu k tomu aby nastalo zlepšení a dostavil se potřebný úspěch rozdělujeme na tři třetiny :

i V první třetině je nutno provést restrukturalizace s novými vlastníky, vyřešením finančních a úvěrových problémů. Zde může být uplatněn vliv nových strategických partnerů a vliv nových úvěrů či státních (i jiných) podpor všeho druhu. Již v této první třetině je nutno zahájit přípravu změn, zlepšovat podnikovou kulturu, připravovat reengineering. Již zde Vám nabízíme naši spolupráci a pomoc. 

i Ve druhé třetině musí být provedena radikální změna dnešního evidentně špatného a nevyhovujícího stavu celé české reality a především českých podniků a organizací !! Tato změna musí být radikální a procesní – zde ve své podstatě máme jedinou účinnou možnost a cestu, a tou je důsledný reengineering !! Na této cestě radikálních změn a reengineeringu Vám nabízíme naši pomoc a spolupráci.

i Ve třetí třetině musí být realizovaná nová a lepší (produktivní, konkurenceschopná a výkonná) činnost a výroba – s novými špičkovými výrobky a činnostmi zaměřenými především na přání zákazníka. K tomu vede zejména jiná aktivita a myšlení, komunikace a motivace – u všech lidí pracovníků. Dnešní činnosti a vztahy funkční budou nahrazeny vztahy a činnostmi procesními. Zde Vám opětně nabízíme spolupráci, průběžné provádění odborného vzdělávání Vašich pracovníků – a odborné konzultace. Reengineering je nutno umět !

 

2.         Dnešní módní slovo restrukturalizace, především vyjadřuje nejrůznější majetkové a finanční tanečky, které jsou často až za hranicemi etiky i zákona. Při této restrukturalizaci dochází k mnohým, i výrazným změnám, ale bohužel, tyto změny převážně nemívají kladný vliv na hospodaření podniku a jeho celkové zlepšení. Zejména tyto změny výrazně nezlepšují aktivitu, produktivitu a konkurenceschopnost podniku - s následným zvýšením výkonu a produktivity, kvality odbytu, nových výrobků, nové výroby a technologie výroby. Proč tomu tak je v České republice, je všeobecně známo - nejsou zde uplatňována vlastnická práva, a ke změnám není „ vůle „ – vše je v pasivitě, útlumu, nebo již rozkradeno.

          Reengineering je systém a metoda radikálních změn, ovšem značně rozdílný, než je výše uvedené pojetí a význam slova restrukturalizace. Reengineering je tedy také změna, navíc změna radikální, ale která především přináší výrazné i často rychlé zlepšení produktivity, konkurenceschopnosti, s následným zvýšením výkonu a odbytu. Reengineeringem se mění celkové pojetí vztahů pracovníků, organizace řízení, struktura podniku, přístup ke změnám a aktivitě – zejména se mění myšlení funkční na myšlení procesní, pracuje se v procesech, v týmové spolupráci, atd. Reengineering práci v procesu také značně zlepšuje morálku a etiku, a hlavně vzájemné komunikace všech pracovníků. Reengineeringem lze dosáhnout zlepšení v řádu desítek procent, což je u dnešních špatně prosperujících českých podniků nutné.

          TQM je metoda mírných, postupných (kontinuálních) změn – při které se obvykle nemění stávající struktura podniku – ale pouze se stávající stav vylepšuje. TQM lze obvykle dosáhnout zlepšení v řádu několika ( často jen desetin) procent, což u dnešních špatných až úpadkových českých podniků je málo !

 

3.         Při naší činnosti v Klubu reengineeringu Ostrava často zjišťujeme, že v nejrůz-nějších českých podnicích a organizacích naprosto schází komplexní informace o změnách (managementu změn), jejich souvislostech i o reengineeringu. Proto připravu-jeme rozsáhlou šestidílnou odbornou knižní edici „Chcete změnit ... ?„, kterou Vám tímto nabízíme. 1. díl vyjde ve II. čtvrtletí 2000. Tato edice je pro každého. Na podporu vydání této edice jakýmkoliv sponzorským finančním darem, za který Vám předem děkujeme. Je možné také do této edice umístit Vaši podnikovou reklamu, tato reklama je poměrně levná. Rovněž lze knihy z této edice (zejména 1.díl) předobjednat. Pošlete nám co nejdříve (za Váš podnik a organizaci) jednoduchou objednávku 1.dílu – případně příslib Vašeho sponzoringu prvního dílu (ve Vašem sponzorském příslibu napište rok, ve kterém sponzorskou částku věnujete – 2000 nebo 2001). - předem děkujeme. Můžeme také v této edici napsat a uveřejnit vaše zkušenosti se změnami a s reengineeringem. Vaši odborní pracovníci a specialisté se mohou stát našimi spolupracovníky při psaní této edice !

 

4.                V příloze tohoto dopisu také najdete stručný popis dnešní české reality, základní popis zásad reengineeringu a změn - a také orientační postupy realizace reengineeringu a změn. Tyto informace jsou stručnými výběry z edice „Chcete změnit ... ?„. Podle nejen našich zkušeností v Klubu reengineeringu v Ostravě, ale především zkušeností z nejrůznějších podniků musí být před uskutečněním každé větší změny splněny dvě základní podmínky: Za prvé musí být „vůle„nejvyššího manažera v podniku (též vlastníka) změny zahájit a důsledně je postupně realizovat – a to je prakticky Váš problém pane řediteli, paní ředitelko. Za druhé na startu změn musí být cizí (externí) pracovník, který vytváří společný realizační reengineeringový tým (tedy i s podnikovými pracovníky) k přípravě a k uskutečnění změn. Určit jako vedoucího tohoto reengineeringového týmu místního podnikového pracovníka se bohužel nikde neosvědčilo a nevedlo k řádné realizaci změn. Proto by bylo špatné tuto chybu opakovat i u Vás!

     V této druhé podmínce by Vašemu podniku mohl pomoci (bude-li to Vaše přání) i Klub reengineeringu v Ostravě – proto přijměte tento text, jako naši nabídku ke spolupráci. Samozřejmě, že tuto externí pomoc můžete získat od jiných odborných poradensko – konzultačních firem, se kterými již například spolupracujete. Ovšem vždy by zde měly být uplatněny nejen reengineeringové znalosti, ale zejména procesní reengineeringové (zde naznačené) postupy – a tyto zase tak moc firem v České republice nemá. Organizujeme (též dodáváme lektory) semináře a vzdělávání o změnách a reengineeringu.

     Konkrétní náš další postup uskutečnění startu reengineeringové změny je naznačen ve čtyřech krocích. Je to stále se opakující děj – hledání vhodných pracovníků (nejlepších), jejich stálé školení a vzdělávání (o změnách, procesech, procesním myšlení – reengineeringu), hledání a příprava vhodných procesů pro změny, vlastní realizace změn v těchto procesech, a tak stále a stále dokola. Reengineering není nikdy u konce, stejně jako nikdy nekončí stálé a stálé změny ! Většinou se začíná s menšími a jednoduššími procesy, kde Vaši podnikoví pracovníci získají zkušenosti, a dále se pokračuje v procesech větších (nebo ve větším počtu) a složitějších. Náš reengineeringový konzultant dlouhodobě (řadu měsíců) přímo pracuje ve vašem podniku či organizaci.

 

5.         Na druhé straně je možné pane řediteli (paní ředitelko), že skutečnostem nazna-čeným v tomto dopisu (a v příloze tohoto dopisu o české realitě, směru do budoucna, nutnosti radikálních změn a reengineeringu), prostě nevěříte. Je také možné, že reengi-neeringu a uvedeným skutečnostem věříte, ale přesto změny ve Vaší organizaci a podniku nemáte zájem uskutečnit - patrně máte pro to svoje osobní existenční, či jiné důvody. Je mi to osobně velmi líto, ale patrně blízká budoucnost rozhodne o tom, jestli Vaše odmítání změn a reengineeringu bylo správné či nikoliv ! Konečně přežití není pro nikoho (ani pro žádný podnik a organizaci) povinné !

     Je také možné, že jste se již u Vás vydali na cestu změn a reengineeringu – tak to je dobře. Potom informace z naší nabízené knižní edice „Chcete změnit ... ?„ a zkušenosti Klubu reengineeringu v Ostravě, také mohou být pro Vás potřebné a prospěšné ! V tomto případě bychom měli zájem si zkušenosti se změnami a s reengineeringem vzájemně vyměnit.

 

6.         Pokud budete mít zájem, tak můžeme obě naše nabídky opětně osobně projednat. Stačí, abyste k tomu dal (a) podnět vyplněním jednoduché předběžné objdnávky, nebo se se mnou spojil (a) písemně, přes e-mail, případně telefonicky.

 

      Na případnou spolupráci a odpověď se těší             

     

                                                             Ing. Jaroslav Tománek,

                                                 ředitel Klubu reengineeringu Ostrava

                                                           Výškovická 122,  704 00  Ostrava - Zábřeh

                                      Telefon, záznamník a fax:  O69 / 6796 313  Mobil: O603 775 808

                                             e-mail: klubreeov@volny.cz       Internet: www.volny.cz/klubreeov

 

 

 

Další informace :

g            1. - Vítáme Vás na www stránkách: http://www.volny.cz/klubreeov

g            2. - Změňte dnešní svoje myšlení a přístupy tvrdě funkční na myšlení a přístupy procesní – a máte napůl vyhráno !

g            3. - Obálka knihy „Chcete se změnit ? Proč a jak na to ?, 1. díl – Základy změn a zkušeností“

g            4. - Model podnikových změn k úspěšnosti – neúspěšnosti

g            5. - ÚVOD 1. – První stručná komplexní odpověď na otázky : Chcete se změnit ? Proč a jak na to ? Osmnáct stručných novinových článků