OdhadceZnalecké posudky o ceně a kvalitě - Odhady ceny nemovitostí - Odborná pomoc při vedení staveb (např. stavební dozor)

Kontakt:

Ing. Kluzák Pavel
IČ: 16 99 76 11
ID: 8c4dwde
e-mail:
kluzak@volny.cz

mobil: 732 808 305

 

Nabídka služeb:

Znalecké posudky

Znalecké posudky z oborů:

Ekonomika - odvětví - ceny a odhady nemovitostí
Stavebnictví - odvětví - stavby obytné

Znalecké posudky o tzv. ceně podle vyhlášky (administrativní) jsou určené pro účely převodu vlastnictví nemovitostí (pro finanční úřad), zavedení nemovitostí do účetnictví a pro účely některých ustanovení zák. č. 151/ 1997 Sb. v platném znění.  Odhady ceny obvyklé.

Cenové expertizy.

Expertizy poruch a vad stavebních konstrukcí.

Odhady ceny nemovitostí pro účely zjištění ceny obvyklé ( tržní) např. dědického řízení, vypořádání spoluvlastnictví atd.

Odborná pomoc při vedení staveb  pro posuzování efektivnosti a zajištění investice do nemovitosti, stavební dozor při výstavbě, odborné vedení stavby, zajištění projekce a povolení stavby atd.  Kontrola kvalitní, hospodárné výstavby v požadovaném čase.

Služby jsou prováděny soudem jmenovanými znalci, koncesovanými a autorizovanými osobami dle živnostenského zákona v platném znění.

 http://www.vol.cz/cgi-bin/wc/-d/4/-r/-z/kluzak