English

Proč rodokmen?

Někdy během roku 1997 jsem dostal několik e-mailů z USA od lidí pátrajících po svém původu a příbuzných. Odpověděl jsem dopisem, jehož volný překlad přikládám.


Tuto legendu mi vyprávěl můj otec:

V časech upadající Osmanské říše na konci 16. století (jiná verze hovoří o "druhém obléhání Vídně Turky", které bylo r. 1683) byl mladý turecký důstojník jménem Kolafa zajat v bitvě u Vídně Adamem z Hradce a na Hluboké. Byl držen na zámku Hluboká a čekal, až přijde výkupné. Zamiloval se však do venkovské dívky a když očekávané peníze přišly, koupil grunt, nechal se pokřtít a oženil se, a tak založil rod Kolafů v Čechách.

Tolik vyprávění (ve skutečnosti jedna z několika verzí). Historická pravda však bohužel asi není tak romantická, i když můj otec přísahá, že v matrice na Hluboké je zápis o křtu turka jménem Kolafa r. 1595. Antonie Kolafová, sestřenice mého otce, důkladně prozkoumala dobové dokumenty jako jsou matriky. V jejím dopise z r. 1976 (zachovaném péčí mého strýce Václava Kolafy) sice není o legendě ani zmínka, historická fakta však nejsou o nic méně zajímavá:

První zmínka o příjmení Kolafa byla nalezena v urbáři panství Hluboká ve vesnici Bušanovice. Je datovaná rokem 1490 – tedy před připlutím Kolumba do Nového Světa. Po téměř stoleté přestávce jsou záznamy z Libějovicka (také v jižních Čechách) a okolí o jménech Kolafa, Kolaffa nebo Kalafa. Více zmínek pak pochází ze začátku 17 století. Je pravděpodobné, že tyto výskyty spolu souvisejí.

Linii (nikoliv však rodovou posloupnost) jména Kolafa lze prokázat od dob třicetileté války z Hlavatců jako Kolaffovský grunt. Tento grunt byl koupen asi r. 1659 Matějem Křiváčkem, který přijal příjmení podle gruntu. Byl to můj praprapraprapraprapradědeček. Ale alespoň jedna romantická příhoda se pojí s historií jména Kolafa: dvojitá svatba. Dne 20.1.1788 si Jakub Kolafa vzal Alžbětu Kostkovou, vdovu, a jeho bratr, můj praprapraděd Václav Kolafa, si vzal její sedmnáctiletou dceru Annu. (Nebo šlo o majetek?)

Kolafa není příliš obvyklé jméno v Čechách. V pražském telefonním seznamu je 14 výskytů jmen Kolafa a Kolafová mezi asi 500 000 jmény.

Slyšel jsem, že ve staré řečtině [kapa omikron lambda alfa fí jota zeta omega] (nebo tak nějak) znamená "fackuji" (nebo tak nějak). To se mohlo přes arménštinu stát tureckým jménem ... a případně prostřednictvím osmanského vojáka dostat do Čech (nebo i do jiné země). V knize D. Moldánové Naše příjmení se pravděpodobný původ jména Kolafa odvozuje od jména Mikuláš [příp. Nikola(i)]. To zní přijatelně, zvláště když si vzpomenu na svého bratrance, který na svého synka Mikuláše volá "Kulíšku", "Kuldo" a podobně.