předseda

Bc. Václav Václavík

602 528 542

waclavik@volny.cz

 místopředseda

Radek Matoušík

606445876

rmatousik@seznam.cz

 aspv

Jaroslava Ziebová

603 393 232

ziebovi@seznam.cz

 fotbal

Ing. Petr Nováček

724 227 605

 p-novacek@centrum.cz

 házená

Radek Matoušík

606445876

kosutka@volny.cz

 nohejbal

Pavel Kozel

773999293

kozletti@seznam.cz

 šachy

Vladimír Bouše

728819768

vladabouse@seznam.cz

 volejbal

Jan Řezníček

736181849

jan.xr@seznam.cz

 kontrolní komise

Ing. Pavel Tuháček

737260023

ptuhacek@tiscali.cz

 

Konference TJ 

12.4.2017 od 19,00 hod.

 

 


schůze výboru 2017 od 18.00 hod.

Leden

   9.1.2017

 

Červenec

 

Únor

13.2.2017

 

Srpen

 

Březen

13.3.2017

 

Září

11.9.2017

Duben

12.4.2017

 

Říjen

9.10.2017

Květen

15.5.2017

 

Listopad

13.11.2017

Červen

12.6.2017

 

Prosinec

11.12.2017

Dokumenty TJ:

evidenční karta (xls)                                                     

pokyn k proplacení

stanovy (pdf)