OBCHODNÍ ČINNOST

VÝŠKOVÉ PRÁCE

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE


DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT:

1. Videozáznamy pořízené horolezeckou technikou, posudky věží a konstrukcí, fasád, říms atd.

 

2. Veškeré výškové práce pomocí horolezecké techniky.

 

3. Nátěry plechových střech, svodů a atik.

 

4. Nátěry a opravy komínů, stožárů, výtahů, jeřábových a mostových konstrukcí.

 

5. Nátěry fasád budov – silikátové, akrylátové nátěry (z lešení i pomocí horolezecké techniky).

6. Zateplování štítů budov systémem STOMIX, DÜFA.

 

7. Mezipanelové tmelení, zateplování podhledů.

 

8. Montáž a provedení reklamy (billboardů, loga firem na komíny, štíty budov atd.).

 

9. Zajištění prací pomocí vysokozdvižné plošiny.

 

10. Montáž sádrokartonů a půdních vestaveb.

 

 

VŠE PODŘIZUJEME PŘÁNÍM ZÁKAZNÍKA !!!


Kancelář: Pod Záhořím 2, 796 01 Prostějov, Tel./fax: 0508 / 335 183, 0602 / 743 346, 729 119

IČO: 25504371, DIČ: 325 - 25504371

Bankovní spojení: KB 19 - 2129190297 / 0100