KRBY MYSLIVEC

Kompletní realizace bytových krbů a kamen

 • Sídlo firmy: TÁBOR
 • Výrobní areál: HLASIVO 59 - tel, fax: 0361 - 851 555
       Email: krby.myslivec@volny.cz
 • Výstavní vzorkové galerie:
  • Tábor :
        Třebízského 2482, tel: 0361 - 253 967
  • České Budějovice :
        Husova 80, tel: 038 - 43934
Zastoupení po celé ČR:
      našimi montážními skupinami nebo kvalitními kamnáři z Cechu kamnářů ČR.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ: ORIGINÁLNÍ VÝROBA KAMENNÝCH KRBŮ DLE NÁVRHU NAŠICH ODBORNÍKŮ, ARCHITEKTA ČI SAMOTNÉHO ZÁKAZNÍKA. K VÝROBĚ POUŽÍVÁME VÍCE JAK DVACET DRUHŮ PŘÍRODNĚ ZBARVENÝCH PÍSKOVCŮ Z CELÉHO SVĚTA, ŽULY MRAMORU A POD.

Všechny obrázky staveb v této nabídce jsou výrobky naší firmy včetně architektonických návrhů

Sami se přesvěčte listováním v naší stručné nabídce

Pro stavební firmy po celé ČR, zabývající se výstavbou rodinných domků či bytů ve větší míře, kde se počítá z instalací krbů (kamen), má naše firma velmi zajímavou nabídku. Osobní kontakt vedoucích pracovníků nutný.


Výroba krbů    (Návrh a realizace)

     Použité materiály - zásadně přírodní. Pískovce, žuly dřevo, cihly, keramické hmoty a ekologická lepidla.
Výroba probíhá v našem areálu za pečlivého dohledu odborníků, kdy celý krb je předem vyroben a sestaven v dílnách, následně rozebrán a odvezen na místo ke stavbě.      Rádi spolupracujeme se zákazníkem, který má určitou představu o budoucím krbu. K tomuto účelu slouží naše dvě výstavní vzorkové galerie, kde je zákazník seznámen odborně školenými pracovnicemi s problematikou a možnostmi vytápět krbem celý rodinný domek. Zároveň se seznámí s možnostmi naší firmy a zapůjčí-li si katalog, může v klidu domova uvažovat o možném řešení eventuelních kombinací líbících se detailů jednotlivých krbů.
     Následuje konzultace s naším odborníkem, kde řešíme společně možné varianty vytápění, designu krbu, případně dalších doplňků - výměníků apod. Po vzájemné dohodě nad náčrty a upřesnění použitých materiálů připraví naše firma výkresovou dokumentaci a architektonický návrh daného díla.
     Druhá konzultace se odehrává nad daným výkresem kde součástí projektu je cenová podrobná kalkulace. Odsouhlasí-li zákazník daný projekt, sepíšeme Smlouvu o dílo a po zaplacení zálohy začíná výroba objednaného originálu krbu. Konečná montáž krbu se provádí ve smluveném termínu do hotové stavby (ideální čas montáže současně s kuchyňskou linkou) kdy dle rozsahu díla je montážní skupina hotova za 2 - 5 dní.
     Celá stavba díla je registrována v předávacím protokole a závěrem je podepsání tohoto protokolu spokojeným zákazníkem.
     Záruční lhůty jsou dány použitým materiálem a krbovou vložkou, vše je uvedeno ve Smlouvě o dílo.
Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.

Teplovzdušné krby

      Využívání teplovzduchu je známo již staletí. Krb jako takový dostal vylepšení formou krbové vložky cca před 80ti lety, kdy jedna francouzská firma nainstalovala litinová kamínka s proskleným průzorem do otevřeného krbu.
      Od té doby se dá počítat éra krbových vložek, které se časem vylepšily až do současného designu.
      Základní rozdělení je na plechové, kombinované a celolitinové, z nichž celolitinová je to nejlepší co můžeme nabídnout. Plechové vložky vůbec nevedeme, jelikož jejich životnost je několikanásobně kratší vůči litině. V nabízeném sortimentu můžete najít dvě firmy francouzské - Laudel, Fabrilor, dvě německé, - Olsberg a Bruner a jednu norskou, - Jotul.
      Při návrhu teplovzdušného vytápění využíváme fyzikálních zákonů, což vylučuje používání ventilátorů, které jsou hlučné a prašné. Ideální osazení komínového tělesa do kompozice řešení projektu domu a zákony termodynamiky nám umožní vytápět celý Váš dům v naprosté pohodě. (nutné konzultovat předem)
      K tomuto účelu navíc využíváme odpadního tepla z kouřovodu, kdy v patře postavíme výměník - kachle či omítaný. Navýšení výkonu je tímto cca 2 - 3 kW.

Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.


Otevřené krby

      Pohoda plápolajícího ohně a praskajícího dřeva je v našich genech zakódována již tisíce let. Již pračlověk měl pocit tepla domova a bezpečí před dravými šelmami jedině u ohně.
      Psychologové dokázali, že v dnešní uspěchané době je takové posezení u otevřeného ohně to nejlepší na podrážděnou psychiku každého z nás. Faktem je, že otevřený krb hřeje podstatně méně než krb s vložkou, ale kouzlo otevřeného ohně toto u mnoha lidí předčí. Většina lidí, kteří budují dnes své domy, nezapomínají na pohodovou místnost osazenou otevřeným krbem. Tam unikají před stresem moderního života ke svým koníčkům a otevřenému ohni.
      Naše firma se zabývá navrhováním, výpočtem a stavbou otevřených krbů už třicet let. Největší krb jaký jsme kdy postavili je 3 m široký, 1.2 m hluboký a 5 m vysoký. Jeho ohniště má rozměry 1.8 m x 1.6 m x 1.0 m. Pro dobrou funkci otevřeného krbu je vždy na prvním místě komín. Jeho navržení je nutné konzultovat předem a dodržet určené parametry i technologii stavby.
      Design krbu se snažíme řešit obdobně jako u krbů teplovzdušných přímo se zákazníkem. 
Pamatujte:
ŠPATNÝ KRB JE NÁBYTEK, KTERÝ SE NEDÁ VYSTĚHOVAT, POUZE VYBOURAT...

Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.


Kachlová kamna

 • Jejich rozdělení na:
 • lehká
 • středně těžká
 • těžká

je skutečně počítáno hmotností použitého materiálu. Podobně je rozděleno i využití energie, kdy u lehkých kamen lze počítat s dobou nahřátí 1 hodinu a akumulační setrvačnost cca 4 - hodin. U středně těžkých kamen nahřátí 3 - 4 hodiny a akumulační setrvačnost je 8 - 12 hodin. Těžká kamna se roztápí celý den a pak stačí stačí zatopit jednou denně. Kamna hřejí nepřetržitě celou zimu.
      Největší novinkou u kamen je systém KMS - kamna třetího tisíciletí. Naše firma postavila tato kamna jako první v ČR. Jedná se o zvláštní systém, kdy základem je vysoce akumulační materiál a velmi kvalitní ohniště. Akumulace tohoto šamotu dosahuje neuvěřitelných 90 %. Do kamen se přikládá cca 10 kg/12 hod. Spotřeba cca 2 m3 dřeva za sezónu. Tento systém lze navrhnout pro chaty, chalupy, menší či větší rodinné domky. Úměrně k velikosti vytápěného prostoru klesá spotřeba dřeva. Viz kamna třetího tisíciletí. Tento systém kamen můžou stavět a projektovat pouze firmy vlastnící certifikát od firmy ORTNER. Pro kachlová kamna používáme zásadně kachle střední a vyšší kvality, které spojujme těmi nejkvalitnějšími spojovacími materiály na evropském trhu. Kachle lze nahradit sálajícími deskami, kde vytvoříme bílou omítnutou sálající stěnu.
      K tomu patří i tzv. KAMNA ŘÍZENÁ POČÍTAČEM. Zní to velmi honosně a možná i neuvěřitelně. Jedná se o klasická kachlová kamna, (třeba pouze omítaná), kde jednou z vytápěcích jednotek je litinový kotel ( Olsberg ), který nemusíte vidět, a ten je osazen řídícím panelem. Zde je naprogramován topný režim požadovaný zákazníkem. Počítač, dá se říci trochu složitější REGO, za nás řídí celý den topný režim a zhruba po dvanácti hodinách, v případě nedostatku paliva se ozve a chce přiložit. K doplnění tohoto systému lze přidat i automatický dávkovač paliva ( dřevěné kuličky ). Zásobník může být na jeden až tři měsíce. Tento způsob lze nainstalovat i na systém KMS. Známá sloupová kachlová kamna dříve stojící pomalu v každém pokoji si našla opět místo v dnešní bytové architektuře. Díky svému malému prostoru 1/4 m2 se vejdou všade. Při zabudování bezroštového topeniště mají velmi dobré vlastnosti k vytopení bytu.
      Design kamen je řešen dle zákazníka, kde v našich výstavních vzorkových galerií najde dostatečný výběr kachlů, glazůr a architektonické návrhy různých typů kamen. Stačí sednout a nechat se unášet fantazií při výběru. Jakmile budete mít představu o Vašich kamnech můžete se sejít s naším odborníkem, který Vám upřesní některé technické i architektonické nuance a doladí kamna k Vaší spokojenosti.

 
 
  Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.

Kachlové a staročeské sporáky a pece

     Kachlové sporáky patří neodmyslitelně do chalup jako důležitý topný zdroj a zároveň jako kuchyňská laboratoř gastronomie. Ochutnáte-li pečenou husu nebo buchty z klasické trouby zděného sporáku, je to nepopsatelný zážitek. Dnes je zaznamenán opět velký nástup obnovy sporáků na chalupách. Bohužel opravy starých sporáků jsou velmi nákladné a nevyplatí se. Lépe je starý zbourat a postavit nový. Rozdíl je zhruba o 25% vyšší, ale odpadnou každoroční starosti se starým sporákem. Naše firma používá zásadně nerezové kování a ocelové plotny. Pro chalupářský styl života je černé kování přímo nepřijatelné z důvodu koroze (pravidelná změna vlhkosti vzduchu). V nabídce máme kachle střední a vyšší kategorie s velkým množstvím vzorů a glazur. Veškeré spojovací a zdící materiály jsou používány dle evropských parametrů. Životnost takto postaveného sporáku je velmi vysoká a zaručuje Vám bezstarostný provoz a příjemné chvíle na chalupě.
     Staročeské sporáky a ohřívací pece patří ke starým chalupám, kde nacházíme historii stáří. Malá okénka, nízké dřevěné stropy, nízké dveře černé kuchyně a pod. Jeho designová rozmanitost je dána umístěním a požadavky zákazníka. Může být celý omítaný nebo částečně kachlový Kování používáme opět nerezové, povrchově černěné, tak aby zapadlo do starého stylu. K těmto sporákům patří neodmyslitelně pec.
     Klasická pec na pečení chleba se dnes již nevyžaduje, i když naše firma jich pár postavila. Požadavek dnešního zákazníka je ohřívací pec na příjemné lenošení s využitím odpadního tepla ze sporáku. Konstrukce ohřívací pece oproti dřívějším stavbám je dnes velmi dokonalá, takže nepálí. K tomu slouží tepelné konstrukce roznášecích polštářů a vrchní vrstva ruční cihelné dlažby, která příjemně hřeje. K takovémuto kompletu se dříve stavěl i staročeský krb-ohniště, kde se jídlo upravovalo přímo na otevřeném ohni.

Krby do paneláku

Naše firma nabízí designově velmi pěkné krby, doplněné elektrickou vložkou (2 kW), kde na první pohled nepoznáte umělý oheň od pravého. Dokonce někteří lide se bojí sáhnout na hořící polena (imitaci). Opláštění krbů děláme dle přání zákazníků v různém provedení. Po začlenění do interiéru je krb k nerozeznání od pravého. Navíc je to velmi dobrý kamarád se svým 2 kW topným tělískem při sychravých dnech. Naopak 40 W žárovka Vám v teplých dnech vytváří efekt hořícího krbu po celý večer.

Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.


Krbové vložky

     Základ teplovzdušného krbu, které mají za úkol vytvořit iluzi otevřeného krbu, (avšak za sklem) přičemž produkuje velké množství tepla ze svého pláště.To je pak usměrňováno konstrukcí opláštění a jednotlivými vývody směrováno do prostoru požadovaného tepla.

 • Teplo je rozvaděno dvojím způsobem:
 • ventilátory - velice zvyšují prašnost a po čase jsou hlučné
 • fyzikálním zákonem - termodynamikou, nutno dobře ovládat nejen výpočty, ale mnoho dalších neméně důležitých faktorů.

      Naše firma používá druhý způsob. Je přijatelnější z mnoha způsobů. Ventilátory většinou výrobci instalují do vložek dvouplášťových ( dvě krabice vsazené do sebe ), kde je malý ochlazovací prostor a tudíž je ventilátor nezbytně nutný. Vypnou-li elektřinu, pak je po vložce. U jednoplášťové vložky druhý plášť vytváří krbové obložení, což skýtá mnohonásobně větší ochlazovací prostor, o hodně menší proudění vzduchu, tím i prašnost a nehrozí nebezpečí přetopení vložky při výpadku elektřiny.
      Dále se dělí krbové vložky do třech kategorií dle konstrukce:
1.- plechové s vystýlkou šamotu či litiny
2.- kombinované - plech /litina (vršek) - vystýlka verkulit
3.- celolitinové
      Naše firma první kategorii vůbec nepoužívá, neboť ze zkušenosti víme jak jsou poruchové a jejich životnost je krátká. Převážně cca v 95% užíváme kategorii třetí, kde jsou záruční doby na krbové vložky od třech do deseti let. Většina těchto vložek má atest ekologického topidla, kde při spalování dřeva uniká minimum CO2.
      Je-li dobře = odborně nainstalována krbová vložka do opláštění krbu, s využitím odpadního tepla ve vrchním patře , dá se hovořit o efektivní účinnosti využití topení cca na 85%. Spotřeba dřeva (dřevených briket) je 7 - 10 m3 ( 3 - 5 m3) za sezónu.       Dnes se dá o tomto topení hovořit jako o účinném a elegantním doplňku bytu s velmi rychlou návratností pořizovací ceny.


Výrobce: firma LAUDEL - FRANCIE záruka 3 roky krbové vložky

700 r.č. 6370-56 800 r.č. 6282-56 850 r.č. 6884-56
     
700 r.č. 6270-56 700 r.č. 6871-56 700 r.č. 6275-56
     
     

Výrobce: firma FABRILOR - FRANCIE řada vložek DECO záruka 5 let krbové vložky

600 - 660 700 - 710 755 bronz
     
805 bronz b.p. d.o. 801 bronz b.p. PRESTIGE bronz b.p. d.o.
     
     

Výrobce: firma JOTUL - NORSKO záruka 10 let krbové vložky

80 CLASSIC 80 PRESTIGE 80 HARMONY MINI
18 HARMONY 18 PANORAMA 18 VISION
     
     

Výrobce: firma OLSBERG kamnové vložky

JU9, JU13, JU13K Profi 7 a 12 Profi plus 7 a 12
   

Výrobce: firma OLSBERG krbové vložky

CLASSICO 2S RUNDO PRISMO
     

Krbové nářadí a doplňky

     Nářadí ke krbu patří stejně jako ryba do vody. Dnes je však tak rozmanité a důmyslné, že se o něm musí také zmínit. Naše firma nabízí velmi velkou škálu těchto výrobků od základního krbového nářadí až po nářadí gastronomické. Posezení u krbu a grilování je dnes jakousi společenskou událostí a správné používání krbových doplňků a nářadí je samozřejmostí.
      K základní sadě krbového nářadí patří lopatka, košťátko, pohrabáč a kleště. To může být rozšířeno o bodec. Nezbytně nutné jsou také krbové nožičky, které slouží k zajištění hořících polen proti vyběhnutí ven z ohně. Krbový paravan, síťovaný nebo prosklený (žáruvzdorné sklo) zajišťuje krb proti lítání hořících smolniček a jisker do prostoru. Koš na dřevo umožňuje skladovat připravené dřevo mimo obývací prostor (obsahuje různé broučky apod.) a v případě zatopení jej lze v několika okamžicích vkusně a dekorativně postavit vedle krbu.
      Gastronomické nářadí: základem grilování je cca 8 - 10 cm silná vrstva žhavého dřevěného uhlí bez plamene. To dokážeme vytvořit bez nebezpečí spálení vlasů, vousů či obočí jedině dmýchačem. Do tohoto žhavého uhlí postavíme opékací rožeň, do kterého vsadíme jeho druhou část posuvný rošt a na něj můžeme klást maso. Naložené maso nutno otáčet drátěnými kleštičkami cca po jedné minutě. Za 8 minut máme biftečky pečené. Na opékání špízů používáme špízové jehly nebo nože, které klademe na rožeň. Opékací šavle dekorují Vaše okolí a dobře slouží k příležitostnému a rychlému opečení buřtů. Gril se skládá z grilovacího motorku, (2 otáčky za min.) z grilovací jehly s nastavitelnými bodci a odkapávacího pekáčku - vše z nerezu. Grilovací jehla se zavěsí na přišroubované držáky pod trám krbu (otevřeného). Topíme v krbu a před ohněm se nám otáčí kuřata, která neustále mastíme odkapaným omastkem z pekáčku. Za dvě hodiny intenzivního topení máme grilovaná kuřátka jako dort.
      Další drobné doplňky jako jsou svícny, popelníky, misky apod. zhotovené z kovu v různém provedení jsou součástí celých krbových sad - stylu kováře. Nabízíme výrobky od pěti kovářů v různém druhu provedení od nejdražších uměleckých kousků po jednoduché a dostupné soupravy.
      Pěkné krbové nářadí a doplňky, podtrhují krásu krbu stejně jako šperky krásnou ženu.
Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.
 

Krbová kamna přenosná

      Po letitých zkušenostech z prodeje plechových krbových kamen, kde jejich životnost se pohybovala dle intenzity topení od tří do deseti let a jejich design nebyl nikterak lákavý, jsme přešli na nabídku krbových kamen litinových. Hned pochopíte proč.
      Norská krbová kamna JOTUL jsou vyzkoušena v krutých podmínkách severu kde je zima 10 měsíců v roce. Záruka na všechna tato kamna je 10 let. Setkal jsem se s tím že, u nás byla prodávána některá tato kamna v tuzexu již před dvacetipěti léty. Jejich majitelka je neuvěřitelně chválila a okamžitě k nám do obchodu poslala své známé, kteří jí je léta záviděli. Zkrátka tyto kamna se chválí sama už svým designem. Je to nádherný doplněk Vašeho bytu z velkým tepelným efektem a nízkou spotřebou paliva (dřeva).
      Jsou to kamna, která potřebujete dnes koupit aby sloužila Vám a za čas i Vaším vnoučatům.

Upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem.
Navštivte naše výstavní vzorkové galerie, určitě nebudete zklamáni.
Otevřeno po - pá:       9,00 - 13,00      14,00 - 17,00 hod.
NA SHLEDANOU S VÁMI U NÁS