Služby v oblasti vedení účetnictví

Vedení účetnictví a související dokumentace

 • hlavní kniha
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • vypracování vnitřních směrnic
 • zpracování DPH, podání přiznání k DPH na finanční úřad
 • vypracování roční uzávěrky a daňového přiznání včetně příloh, podání na finanční úřad
 • poradenské konzultace

Vedení daňové evidence

 • evidenci pohledávek a závazků
 • evidenci majetku
 • vypracování vnitřních směrnic
 • zpracování DPH, podání přiznání k DPH na finanční úřad
 • vypracování daňového přiznání včetně příloh, podání na finanční úřad
 • vypracování přehledů na OSSZ a zdravotní pojišťovnu, podání na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • poradenské konzultace

Personalistika a mzdy

 • přihlášení ( odhlášení ) zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • vypracování pracovních smluv a dodatků k pracovním smlouvám
 • měsíční zpracování mezd včetně příkazů k úhradě
 • měsíční zpracování přehledů na OSSZ a zdrav. pojišťovnu včetně příkazů k úhradě, podání na OSSZ a ZP
 • vyúčtování srážkové daně, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • zhotovení ELDP, podání na OSSZ
 • poradenské konzultace

Cena za služby

   Kontaktujte mě pro cenovou nabídku nebo požadavku na nabídku řešení pro Vaší organizaci.

© Bc. Alena Krovová   |  Kontakt