Peklo na Zemi


Definitivní a jednoduché řešení přenostitelnosti mobilních čísel

Až nedávno jsem zjistil, že není možno si přenést pevné telefonní číslo z jednoho geografického obvodu do jiného. Dojat tímto omezením navrhuji analogické řešení problému přenostitelnosti mobilních čísel:

Budete si tedy moci vybrat pro převod vašeho stávajícího mobilního telefonního čísla jakéhokoli cílového operátora, pokud však bude shodný s tím vaším stávajícím. Převést číslo tak bude úkol velmi jednoduchý, náklady pro operátory dosáhnout maximálně několika desítek milionů korun, což ulehčí i zákazníkům, kteří je nakonec zaplatí (ať už budou mobilní přenositelnosti chtít využít, či ne).

Spokojeny tak budou obě strany, jak mobilní operátoři (vyjde je to levně, jejich celkový počet zákazníků tato přenositelnost nijak neovlivní), tak zákazníci, kterým nejen telefonování nezdraží tolik (viz výše), ale navíc vždy podle prefixu (předvolby) poznají, kolik je bude hovor stát – volání do vlastní versus cizí sítě a jejich různé zpoplatnění klidně může zůstat, v tomtu směru žádné zmatky a nejasnosti o ceně hovoru nevzniknou. Paradoxně totiž i po zavedení této přenostitelnosti dojde k tomu, že žádný prefix jednoho operátora nenajdeme v síti operátora jiného. Nezatíží se ani centrální registr přenesených čísel, který je třeba pro jejich směrování, protože tento bude neustále prázdný.

Nevím jak vy, ale já jsem nadšen, beru do ruky svůj mobil a jdu přenášet ihned.


<<   Úvod   Hledání   >>