Elektronický podpis
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Jana Kumsová

1. HRUBÝ, Jaroslav; MOKOŠ, Igor
Elektronický podpis : Je to bezpečné? Computer World [online]. 2001, č. 27. ISSN 1210-9924. C01C1178.TXT. [cit. 2001-11-24].
URL: http://www.cw.cz/cwarchiv.nsf/byID/E6CADA9664281571C1256AB1005617C7?OpenDocument
  Článek je věnován zamyšlení nad významem zákona o elektronickém podpisu a problematice jeho uvedení do života. Ozřejmuje proces podepisování, poukazuje na slabá místa, které je třeba vzít na vědomí  při jeho používání a zdůrazňuje především otázku bezpečnosti. Jedná se o odborný pohled specialistů z firmy Hewlett-Packard.
2. MATĚJKA, Jan
Elektronický podpis v právu ES  [online]. 2001. [cit. 2001-03-28].
URL: http://eu.juristic.cz/70586
  Příspěvek uveřejněný na serveru Českého  právnického a informačního publikačního prostoru je věnován elektronickému podpisu z pohledu práva Evropského společenství, konkrétně z hlediska Směrnice ES č. 1999/1993/EC o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Je hodnotícím rozborem základních principů této směrnice. 
3. MCCULLAGH, Adrian; LITTLE, Peter; CAELLI William
Electronic Signatures : Understand the Past to Develop the Future.  The University of New South Wales Law Journal   [online]. 1998, vol. 2, no. 2. ISSN 0313-0096. [cit. 1998-10-30].
URL:
http://www.austlii.edu.au/au/other/unswlj/thematic/1998/vol21no2/mccullagh.html
  Článek uvedený v časopise University of New South Wales podrobně zpracovává téma elektronického podpisu nejen z pohlednu práva. Mimo jiné se věnuje problematice zajištění důvěry v elektronicky podepsaný elektronický dokument. Hledá aspekty, které by elektronickému podpisu zajistily stejnou důvěru, jaké se těší ve světě práva ručně podepsaný dokument papírový. Obsahuje široký rejstřík použité literatury.
4. PETERKA, Jiří
Kdy bude elektronický podpis na úřadech?  In: eArchiv. Články, přednášky a tutoriály J. Peterky  [online]. 2001. [cit. 2001-09-03].
URL: http://archiv.czech.net/b01/b0900001.php3
  Autorem je nezávislý konzultant a odborný publicista, který se již delší dobu věnuje problematice elektronického podpisu. Daný článek se zabývá oboustrannou elektronickou komunikací mezi občanem a orgány veřejné moci na základě nařízení vlády, které bylo přijato koncem července 2001 s účinností od 1. října 2001.  
5. SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOST. ODBORNÁ SKUPINA SLOVENSKEJ INFORMATICKEJ SPOLOČNOSTI
Odborná skupina Slovenskej informatickej spolocnosti pre pripravu Zákona o elektronickom podpise  [online]. 2000. [cit. 2000-11-19].
URL
: http://www.informatika.sk/lat/e-podpis
  Názory a informace, které jsou uvedeny na této stránce ukazují problematiku zavedení elektronického podpisu na Slovensku z pohledu bezpečnostního a právního, shrnují situaci ve světě a zabývají se prací odborné skupiny, která připravuje Zákon o elektronickém podpisu ke schválení. Nejsou oficielním stanoviskem, protože nebyly projednány výkonným výborem  Slovenskej informatickej spolocnosti.
6. STOLZ, John S.; CROMIE, John D.
Elecronic Signatures in Global and National Commerce Act [online]. New Jersey : Connell Foley LLP, 2001. Articles.
UR
L: http://www.cfg-lawfirm.com/articles/oneclick.html
  Článek hodnotí možnosti elektronického podpisu v obchodním světě z pohledu zákona USA, který vstoupil v platnost 1. října 2000. Podrobně rozebírá především problémy, které souvisí s jeho uvedením do právnické praxe. Tento dokument zveřejnila na svých stránkách právnická  firma Connell Foley pro své klienty, kteří mají zájem používat elektronický podpis.
7. ŠLAISOVÁ, Jarmila
Prakticky nepraktický elektronický podpis. Ikaros  [online]. 2001, č. 6 [cit. 2001-06-04]. ISSN 1212-5075.
URL: http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c06/podpis.htm
  Autorka se zamýšlí nad zákonem o elektronickém podpisu č. 227/200 Sb a upozorňuje na další související články uvedené v časopise Ikaros, které se věnují  převážně technické stránce věci. Zabývá se vlastním významem pojmu elektronický podpis a především  mapuje situaci ve veřejné správě.

Zpět do Digitální knihovny


© Jana Kumsová, 2001
Zpracováno: 2001-10-14. Poslední aktualizace: 2002-01-31.