Vítejte na stránkách Kurtu Kasanice

Kurt byl vybudován (za podpory obce Čestín) místními obyvateli v roce 2004 na parcelním čísle 1283/5. Zvláštní poděkování patří zejména starostce obce paní Miroslavě Sýkorové, která projekt osobně podporovala.
Provozní řád kurtu

1) Provozní doba kurtu je 8:00 - 21:00.
2) Cena za pronájem kurtu je 50 Kč za hodinu (nezáleží na počtu osob). Veškeré takto utržené peníze jsou investovány zpět do provozu kurtu.
3) Pronajmutí kurtu je nutné domluvit s časovým předstihem.
4) Vstup na hřiště je povolen pouze v odpovídající sportovní obuvi.
5) Hráči jsou po skončení hrací doby povinni uklidit a upravit hřiště (smykovat pouze v prostoru lajn - ne okraje hřiště).
6) Před odchodem z kurtu je nutno uklidit zapůjčené náčiní (míčky, rakety, lajnovačku), zapsat se do návštěvní knihy, uzamknout hřiště a včas odevzdat klíče.
7) Pokud hráč zjistí před začátkem nebo během užívání hřiště jakékoli závady na vybavení kurtu, je povinen tyto závady ohlásit při odevzdávání klíčů.
8) Každý učastník vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí.
Autor tohoto řádu si vyhrazuje právo na dodatečné změny a dodatky k jednotlivým bodům.

kotntakt:
Havelka Jiří - 723 962 270
Žoha Michal - 723 884 945

Copyright (c) 2007 Michal Žoha - e-mail: worldmike@seznam.cz