Plastové nádrže

Jímky, sptiky - hranaté

Jímky - kulaté

Vodoměrné šachty

Bazény

novinka:

Biologické čistírny odpadních vod

Mapa

Konstrukce:

Výrobky jsou svařeny s polypropylenových desek o síle 15 mm jsou vodotěsné, ale né samonosné. Osazují se na rovné vybetonované dno, nejsou přípustné výstupky větší 3 mm. Při osazování do terénu je nutné postupně obetonovávat a zároveň nádrž napouštět vodou cca o 300-500 mm nad úrovní betonu vně nádrže. Při výšce obetonování větší jak 1200 mm se betonáž provádí po vrstvách cca 1000 mm, každá další vrstva se betonuje po částečném zatuhnutí předchozí vrstvy, případně zajistit rozepření proti vnějšímu tlaku betonu.U menších nádrží cca 5 m3 není nutné celé obetonovávat, ale stačí udělat věnce 2 až 3 přichytit na přivařené žebra.

adresa: Miloslav Kvídera.... Plzeň-jih.... Čižice 142, p. Štěnovice 33209 tel./fax 37/7916564 , 606/422613 , 606/524637

email: kviderov@atlas.cz

WEBovský počítadlo této stránky říká, že jste návštěvník této stránky číslo