Úvod

Časopis KLUB VP

Úvod
Časopis KLUB VP
O nás
rok 1998 č.1
rok 1999 č.1
č.2
č.3
č.4
rok 2000 č.1
č.2
č.3
č.4
rok 2001 č.1
č.2
č.3
rok 2002 č.1
rok 2003 č.3
č.4
rok 2004 č.1
Recepty podle čísel
Recepty podle abecedy
Civilkáři v KVP
Obsahy v‘ech čísel
Články v‘ech čísel
Autoři v‘ech čísel
Redakce

Klub vozíčkářů Petýrkova
je sdružení občanů odkázaných převážně na používání vozíku pro těžce tělesně postižené, a též na pomoc jiných lidí.

Hlavním smyslem činnosti Klubu vozíčkářů je dát těžce tělesně postiženým občanům možnost žít ve vlastním bytě, pomáhat jim při přemístění na vozík, WC, lůžko, při osobní hygieně, při jídle i nákupech, poskytovat jim o‘etření, doprovázet je do zaměstnání, do ‘kol i za kulturou.

Tuto pomoc se nám podařilo zajistit zavedením civilní pečovatelské služby, kterou si sami řídíme. Bez této péče by mnozí z nás, kteří v bezbariérových domech bydlí, museli odejít do léčeben pro dlouhodobě nemocné nebo do ústavů.

Klub vozíčkářů pořádá vedle civilní pečovatelské služby i rehabilitačně výchovné kurzy, sociální a právní poradenství, tuzemské i zahraniční zájezdy, náv‘těvy kulturních a sportovních akcí, organizuje bezbariérovou dopravu, a hlavně také osobní asistenci.

Činnost Klubu vozíčkářů je finančně velmi náročná a závisí na podpoře veřejnosti. Proto se obracíme na sponzory o případné poskytnutí finančního nebo věcného daru.

Textové pole: Kombinace civilní pečovatelské služby s osobní asistencí je pro ná‘ život pomocí téměř kompletní

Na‘e adresy:
Klub vozíčkářů Petýrkova,
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4
Tel. 272 933 662 (nepřetržitá služba)
Tel./fax., záznamník 272 935 460
Konto u Komerční banky – CENTRUM,
EXPOZITURA Praha – Chodov
č. účtu 68836 – 111/0100
Email: kvpet@volny.cz
Stránka je uložena na: http://www.volny.cz/kvpet/