Number

Author

Co-author(s)

Year

Journal

No.& pages

Title

1

Červa L.

 

1955

Čs.parasitologie

2:17-21

Resistence cyst Lamblia intestinalis vůči zevním faktorům

2

Červa L.

 

1955

Čs.parasitologie

2: 22-34

Výsledky koprologického vyšetřování dětských domovů pražského kraje

3

Daniel M.

Červa L.

1955

ČsHEMI

4: 184-193

Zpráva o masovém výskytu roztočů způsobujících erythema autumnale v okolí Prahy

4

Červa L.

Větrovská G.

1958

ČsEMI

2: 126-135

K otázce pathogenity bičíkovce Chilomastix mesnili

5

Červa L.

Větrovská G., Stoklasová V.

1960

Čs. pediatrie

15: 37-39

Zkušenosti s léčením dětské lambliázy acranilem v uzavřených dětských kolektivech

6

Daniel M.

Červa L.

1960

ČsEMI

8: 552-556

Laboratorní zkušenosti s některými akaricidy proti larvám sametky Trombicula autumnalis

7

Luksch F.

Červa L.,  Loula Z.

1960

Gynaecologia

149: 56-70

Zytologisch-mikrobiologische Wechselbeziehungen bei postklimakterischen Frauen

8

Červa L.

 

1961

Ist Int.Conf.on Protozoology,Prague, 1961

pp. 580-581

Intestinal protozoan parasites in Central Bohemia

9

Červa L.

 

1961

Zool. listy

10: 223-230

Studie o cystách bičíkovce Chilastix mesnili

10

Červa L.

Červová H.

1961

ČsEMI

10: 128-133

Výskyt Trichomonas intestinalis u žen a souvislost této nákazy s vaginální trichomonazí.

11

Červa L.

Daniel M.

1961

Inf. Zprávy Spolany

3: 25-27

Použití Sulikolu K v boji proti sametkám, původcům kožního onemocnění trombikulózy

12

Červa L.

Peter R.,Šebek V.

1961

Čs.gynaekologie

26: 281-284

Výtok v odkvětu ženy

13

Červa L.

 

1961

Angew.Parasitol.

2: 119-124

Die Darmparasiten in den Kinderheimen des Prager Bezirkes I.

14

Červa L.

 

1962

Angew. Parasitol.

3: 7-16

Die Darmparasiten in den Kinderheimen des Prager Bezirkes II.

15

Červa L.

 

1962

Výhledy (Pardub.)

1(6): 1-3

Helmintozoonozy v ČSSR s hlediska epidemiologického

16

Červa L.

 

1962

Čs. parasitologie

9: 135-141

Výskyt střevních cizopasníků u obyvatelstva ve středních Čechách

17

Červa L.

Daniel M.

1964

Čs. parasitologie

11: 71-76

K častosti výskytu trombikulózy ve středních Čechách

18

Daniel M.

Červová H., Červa L.

1964

Čs. parasitologie

11: 319-322

Výsledky pokusů o tlumení masového výskytu larev Trombicula autumnalis

19

Červa L.

 

1965

ČsEMI

14: 117-119

Kultivace leptospir na Korthofově mediu ztuženém agarem

20

Červa L.

 

1965

ČsEMI

14: 69-71

K problému nespecifické fluorescence eozinofilních leukocytů

21

Červa L.

Jelen P.

1965

ČsEMI

14: 186-192

Leptospira icterohaemorrhagiae a Leptospira sejroe v chovu bílých krys a myší

22

Červa L.

Rehn F.

1965

ČsEMI

14: 153-156

Využití imunofluorescence ke stanovení koncentrace rickettsiálních antigénů

23

Červa L.

 

1965

Progress in Protozoology London

2: 255

Immunological studies of hartmannellid amoebae

24

Červa L.

 

1965

Progress in Protozoology London

2: 50

Pathogenetical study of Hartmannella sp.- Lilly strain

25

Benda R.

Hronovský V. Červa L., Činátl J.

1965

Acta virologica

9: 347-351

Demonstration of lymphocytic choriomeningitis virus in cell cultures and mouse brain by the fluorescent antibody technique

26

Benda R.

Myška V., Procházka O.,Červa L., Hronovský V., Dubanská H.

1965

ČsEMI

14: 257-265

Zkušenosti s metodou fluoreskujících protilátek při diagnostice lidských herpetických kerato-konjunktivitid

27

Červa L.

 

1966

ČsEMI

15: 346-348

Standartní kultivace leptospir na Korthofově mediu bez séra

28

Červa L.

 

1966

Folia Parasitologica

13: 328-331

Use of fluorescent antibody technique to identify pathogenic hartmannellae in tissue of experimental animals

29

Červa L.

 

1967

J.Hyg.Epid.Micr.Immun.

11: 334-346

The solid Korthof´s medium and the role of specific and non-specific inhibitors in the cultivation of leptospirae in tissue

30

Rehn F.

Červa L.

1967

Voj.zdrav.listy

36: 35-37, 1967

Využití imunofluorescence u rickettsií a mikroorganismů skupiny Bedsonia

31

Červa L.

 

1967

Folia Parasitologica

14(1): 19-25

Immunological studies on hartmannellid amoebae

32

Červa L.

 

1967

Folia Parasitologica

14: 171-175

Intracerebral inoculation of experimental animals in pathogenetical studies of Hartmannella castellanii

33

Červa L.

 

1967

Folia Parasitologica

14: 207-215

Intranasal, intrapulmonary and intracardial inoculation of experimental animals with Hartmannella castellanii

34

Červa L.

Novák K.

1968

ČsEMI

17: 65-66,

Amébová meningoencephalitis v ČSSR (Předběžná zpráva o prvních šestnácti detekovaných případech)

35

Červa L.

Novák K.

1968

Science

160 (3823): 92

Amebic meningoencephalitis:sixteen fatalities.

36

Červa L.

Novák K.

1968

Čas. lékařů českých

107 (29): 873-876

Epidemický výskyt amoebových meningoencephalitid

37

Červa L.

 

1968

ČsEMI

17 (4): 249-256

Přehled nejdůležitějších literárních údajů o pathogénních kmenech amoeby Harrtmannella castellanii a onemocněních člověka vyvolaných amoebami skupiny "limax"

38

Červa L.

Novák K., Culbertson C.G.

1968

Am.J.Epidemiology

88: 436-444

An outbreak of acute, fatel amebic meningo-encephalitis

39

Červa L.

Ferdinandová M.,Novák K., Zimák V.

1968

Münchn.Med.Wschr.

110: 1364-1368

Eitrige Amöben-Meningoencephalitis. Tödlich verlaufende Fälle in Nordböhmen

40

Červa L.

 

1969

Folia Parasitologica

16: 357-360

The effect of some drugs on the growth of the pathogenic strain of (Hartmannella) Acanthamoeba castellanii in vitro

41

Červa L.

Zimák V., Novák K.

1969

Science

163: 575-576

Amoebic meningoencephalitis: a new amoeba isolate

42

Červa L.

 

1969

Science

163: 576

Amoebic meningoencephalitis: axenic culture of Naegleria

43

Červa L.

Ferdinandová M.,Novák K., Ptáčková V., Schrottenbaum M., Zimák V.

1969

Münchn.Med.Wschr.

111 (41): 2090-2094

Meningoencephalitis durch Amoebida Naegleriidae. Ein weiterer Fall in der Tschechoslowakei - Isolierung des Erregers

44

Benda R.

Červa L.

1969

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

13: 307-312

Course of air-born infection caused by B virus (Herpesvirus simiae)

45

Skočil V.

Serbus C., Červa L.

1969

ČsEMI

18 (1): 9-14

Výskyt améb skupiny limax ve vojenských kolektivech

46

Červa L.

 

1970

Folia Parasitologica

17: 315-318

Growth of the pathogenic A1 strain of Acanthamoeba castellanii in the chick embryo

47

Červa L.

 

1970

J. Parasitol.

56 (4): 49-50

Epidemiologic characteristics of infections by free-living amoebae in men

48

Červa L.

 

1970

Folia Parasitologica

17: 127-133

Comparative morphology of three pathogenic strains of Naegleria gruberi

49

Červa L.

Novák K., Kvapilik J.

1970

Teorie a praxe tělesné výchovy

18 (12): 734-739

Hygienicko-epidemiologické problémy související s epidemií smrtelných onemocnění u plavcův ČSSR

50

Skočil V.

Červa L.,Serbus C., Nejedlo V.

1970

ČsEMI

19(5): 240-245

Epidemiologická studie výskytu améb skupiny limax ve vojenských kolektivech II.

51

Skočil V.

Červa L.,  Serbus C.

1970

J.Hyg.Epid.Micr.Imm

14: 61-66

Epidemiological study of amoebas of the limax group in military communities I.

52

Skočil V.

Červa L., Serbus C.,  Nejedlo V.

1970

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

14: 324-331

Epidemiological study of amoebas of the limax group in military communities II.

53

Červa L.

 

1971

J. Protozool.

18 (Suppl.): 44

An attempt at selective cultivation of pathogenic Naegleria gruberi strains

54

Skočil V.

Serbus C.,  Červa L.

1971

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

15: 156-162

Epidemiological study of the incidence of amoebas of the limax group in military communities III.

55

Skočil V.

Červa L., Serbus C.

1971

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

15: 445-449

Epidemiological study of amoeba of the limax group in military communities IV.

56

Červa L.

 

1971

Hydrobiologia (Hague)

38: 141-161

Studies of limax amoebae in a swimming pool

57

Červa L.

 

1971

Folia Parasitologica

18: 171-176

Experimental infection of laboratory animals by the pathogenic Naegleria gruberi strain Vítek

58

Červa L.

 

1972

J. Protozool.

19 (Suppl.): 76

Complement fixation (CF) and indirect haemagglutination (IH) tests with different types of antigens employed for the detection of antibody against limax amoebae

59

Červa L.

Tintěra M., Bednář J.

1972

Čs. hygiena

17: 389-393

Sledování améb skupiny limax v plaveckém bazénu při experimentálním použití jodu k desinfekci vody

60

Červa L.

 

1972

Advances in antimicrobial and antineoplastic chemotherapy

1: 431-432

In vitro drug resistance of pathogenic Naegleria sp.

61

Červová H.

Červa L., Macek J.,  Johnová V.

1972

ČsEMI

21: 203-210

Kvantitativní sledování výskytu améb skupiny limax v plaveckém stadionu v Podolí

62

Skočil V.

Dvořák R., Štěrba J., Šlajs J., Serbus C., Červa L.

1972

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

16: 101-106

Epidemiological study of the incidence of amoebas of the limax group in military communities

63

Červa L.

 

1973

J. Protozool.

20 (Suppl.): 535

Sensitivity of pathogenic Naegleriae to chemotherapeutics-

64

Červa L.

Serbus C., Skočil V.

1973

Folia Parasitologica

20: 97-103

Isolation of limax amoebae from the nasal mucosa of man

65

Červa L.

Kramář J.

1973

Folia Parasitologica

20: 113-118

Antigenic relationships among several limax amoebae isolates assessed with the indirect fluorescent antibody test (IFAT)

66

Červa L.

Kvapilík J.

1973

Brit.J. Sportsmedicine

7 (1-2): 168-169

Danger of amoebic meningoencephalitis in sport swimming

67

Vortel V.

Červa L., Koďousková M.,Plachý V., Peregrinová A.

1973

Sborník věd.prací lék.fak.UK v Hradci Králové

16 (2): 155-158

Enteritida nedonošence s nálezem Trichomonas vaginalis

68

Tintěra M.

Bednář J., Červa L.

1973

Čs. hygiena

18 (2): 83-90

Srovnání účinnosti chlóru a jodu při desinfekci bazénové vody

69

Červa L.

 

1974

Wiadomosci Parazytologiczne

20 (2-3): 235-243

Wlasności patogenne wolnozyjacych pelzaków glébowych - nowy problem parazytologii

70

Červa L.

 

1974

Vesmír

53 (8): 234-237

Primární amébová meningoencephalitis

71

Červa L.

 

1974

Praktický lékař

54: 486-488

Primární amébová meningoencephalitida

72

Červa L.

Huldt G.

1974

Folia Parasitologica

21: 71-75

Limax amoebae in five swimming pools in Stockholm

73

Červa L.

 

1975

Angewandte Parasitol.

16 (3): 1-12

Naegleria-Amöben und primäre Amöben-Meningoencephalitis

74

Červa L.

 

1975

J.Protozoology

22 (Suppl): 60A

On some characteristics of the growth of Naegleria fowleri and N. gruberi in liquid media

75

Červa L.

 

1976

Immun.und Infektion

4 (6): 279-282

Nachweis von Wurmeiern durch färberische Darstellung

76

Červa L.

 

1976

ČsEMI

25 (6): 363-367

Diagnostické barvení vajíček parasitických červů

77

Červa L.

 

1977

Folia Parasitilogica

24 (3): 221-228

The influence of temperature on the growth of Naegleria fowleri and N. gruberi in axenic culture

78

Červa L.

 

1977

J. Protozool.

24 (4) Suppl.: 50A

Some characteristics of the growth of Naegleria fowleri and Naegleria gruberi in axenic culture

79

Červa L.

 

1977

Folia Parasitologica

24: 293-299

Detection of antibody against limax amoebae by means of indirect haemagglutination test

80

Červa L.

 

1977

Bratislavské.lék.listy

68 (1): 98-105

Experimentální srovnání účinnosti modifikací Faustovy metody a metod podle Ritchie a Kato

81

Červa L.

 

1978

Folia Parasitologica

25: 1-8

Some further characteristics of the growth of Naegleria fowleri and N. gruberi in axenic culture

82

Červa L.

 

1978

Medizin Aktuell

4 (10): 449

Primäre Amöbenmeningoencephalitis

83

Červa L.

 

1978

J. Protozool.

25 (3) Part 1: 36A

Study of Naegleria fowleri from industrial effluents

84

Červa L.

Kliment V.

1978

Folia Parasitologica

25: 367-370

Contribution to the problem of the so-called nonpathogenic amoebae in the intestine of man

85

Kadlec V.

Červa L., Škvárová J.

1978

Science

201 (4360): 1025

Virulent Naegleria fowleri in an indoor swimming pool

86

Červa L.

Chalupský J.

1978

ICOPA IV.,Warszawa

Section H: 16

The influence of metal cations on the growth of Naegleria gruberi

87

Červa L.

 

1978

Acta HEM

22: 1-8

Standartní metody diagnostiky naegleriózy

88

Kadlec V.

Škvárová J., Červa L.

1978

J. Protozool.

25 (3) Part 1: 37-38A

Incidence of Naegleria fowleri in a swimming pool 

89

ČervaL.

 

1979

Vesmír

58 (10): 297-300

Klamající améby aneb o nebezpečí rutiny

90

Červa L.

 

1979

Vodní hospodářství

29 (3): 69-71

Primární amébová meningoencephalitis z oteplených vod

91

Kadlec V.

Škvárová J., Červa L.

1979

Čs. hygiena

24 (2): 81-83

Patogenní Naegleria fowleri v krytém plaveckém bazénu

92

Červa L.

Ječná P.,  Hyhlík R.

1980

Folia Parasitologica

27: 103-107

Naegleria fowleri from a canal draining cooling water from a factory

93

Červa L.

 

1980

Folia Parasitologica

20: 1-9

Laboratory diagnosis of primary amoebic meningo-encephalitis and methods for the detection of limax amoebae in the environment

94

Červa L.

 

1980

Science

209 (4480): 1541

Naegleria fowleri: trimethoprim sensitivity

95

Červa L.

Černá Ž.

1980

J. Protozool.

27 (Suppl): 72-73A

Preliminary report on the results of indirect haemagglutination reaction with Sarcocystis dispersa antigen

96

Kadlec V

Škvárová J., Červa L.,  Nebáznivá D.

1980

Folia Parasitologica

27: 11-17

Virulent Naegleria fowleri in indoor swimming pool

97

Červa L.

 

1981

Folia Parasitologica

28: 105-108

Spontaneous occurence of antibodies against pathogenic amoebae of the limax group in domestic animals

98

Červa L.

 

1981

Progress in Protozool.

6: abstr.no. 50

Differences in the growth requirements of virulent and nonvirulent strains of Naegleria fowleri

99

Daneš L.

Červa L.

1981

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

25 (2): 169-174

Survival of polioviruses and echoviruses in Acanthamoeba castellanii cultivated in vitro

100

Fraczak-Molik E.

Kasprzak W., Červa L., Winiecka J.

1981

Progress in Protozool.

6: abstr.no.98

Study of thermophilic strains of Naegleria

101

Pospíšilová D.

Červa L.

1981

Čs. hygiena

26 (4): 192-195

Nález Naegleria fowleri v krytém bazénu

102

Červa L.

Černá Ž

1982

Folia Parasitologica

29: 219-225

Indirect haemagglutination reaction with Sarcocystis dispersa antigen

103

Červa L.

Kasprzak W., Mazur T.

1982

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

26 (2): 152-161

Naegleria fowleri in cooling waters of powerplants

104

Červa L.

Lom J.,  Lhotáková Š.

1982

J. Protozool.

29 (3): 507

Induced trimethoprim tolerance in nonvirulent environmental Naegleria isolates (Naegleria lovaniensis)

105

Červa L.

Mácha J.,GutJ., ProcházkováZ.

1982

Z. Parasitenkunde

67: 349-350

Sarcocystis tenella: A lectin in muscle cysts.

106

Červa L.

 

1982

J. Protozool.

29 (3): 505

Elimination of lectin activity in indirect haemagglutination with Sarcocystis tenella antigen

107

Kasprzak W.

Mazur T.,  Červa L.

1982

Folia Parasitologica

29: 211-218

Naegleria fowleri in thermally polluted waters

108

Červa L.

 

1983

J. Protozool.

30 (Abstr.): 31 A

Sarcocystis gigantea, S. dispersa and Toxoplasma gondi - an immunological study by indirect haemagglutination

109

Červa L.

Gut J.

1983

Folia Parasitologica

30: 223-228

Indirect haemagglutination reaction with antigen of Sarcocystis gigantea (Railliet, 1886) Ashford, 1977

110

Červa L.

Simanov L.

1983

Folia Parasitologica

30: 97-101

Naegleria fowleri in cooling-waters of industrial and power plants in North Moravia

111

Červa L.

Simanov L.

1983

J. Protozool.

30 (Abstr.): 27A

The occurrence of Naegleria fowleri and N.lovaniensis in water in industrial cooling circuits related to the results of routine hydrological examinations

112

Červa L.

 

1985

J. Protozool.

31 (Abstr.): 87

The excystation of Giardia intestinalis and the initiation of axenic cultures from cysts

113

Kadlec V

Šturma B., Červa L.,  Walterstein F., Větrovská L., Kyncl V.,  Stehlík J.

1985

Čs. pediatrie

40 (10): 584-587

Primární amébová meningoencefalitida - popis případu

114

Mácha J.

Procházková Z.,Červa L., Gut J.

1985

Mol. and Bioch. Paras.

16: 243-249

Isolation and characterization of a lectin from Sarcocystis gigantea

115

Červa L.

 

1986

Symp.Biol.Hungarica

33: 475-477

Culture medium for Entamoeba histolytica and Giardia intestinalis containing materials produced in Czechoslovakia

116

Červa L.

 

1986

Z. Parasitenkunde

72: 585-590

Naegleria fowleri nad N. lovaniensis:Differences in sensitivity to trimethoprim and other antifolates

117

Kadlec V.

Červa L., Šturma B.,  Walterstein F., Větrovská L.

1986

Z. Klin, Med.

41 (26): 2207-2208

Primäre Amöben-Meningoenzephalitis

118

Čerkasovová A.

Červa L.

1986

J. Protozool.

32 (Abstr.): 205

Activities of dihydrofolate reductase in pathogenic and nonpathogenic species of Naegleria

119

Červa L.

 

1987

Zprávy čs.spol.paras.

27 (3): 37-38

Informace NRL pro střevní protozoární infekce a naegleriózu

120

Červa L.

 

1987

Ztbl.Bakt.Hyg.

A 267:301

Maintenance and cryopreservation of parasitic amoebae

121

Červa L.

 

1988

Zprávy čs. spol. paras.

28 (3): 2

Informace NRL pro střevní protozoární infekce a naegleriózu

122

Červa L.

 

1989

J.Hyg.Epid.Micr.Imm.

33: 99-103

Acanthamoeba culbertsoni and Naegleria fowleri: occurrence of antibodies in man

123

Červa L.

 

1989

ČsEMI

38: 245-249

Medium pro axenickou kultivaci Entamoeba histolytica a Giardia intestinalis dostupné v ČSSR

124

Červa L.

 

1989

Zprávy čs. spol.paras.

29 (2): 7

Informace NRL pro střevní protozoární nákazy a naegleriózu

125

Rivera F.

Červa L.,  Martinez J., Keleti G.,  Lares F., Ramirez E., Bonilla P., Graner S.R., Saha A.K.,  Glew R.H.

1990

J. Protozool.

37 (4): 301-310

Naegleria lovaniensis tarasca New Subspecies, and the Purepecha Strain, a Morphological Variant of N.l.lovaniensis, Isolated from Natural Thermal Waters in Mexico

126

Červa L.

Schrottenbaum M., Kliment V.

1991

Folia Parasitologica

38: 5-9

Intestinal parasites: a study of human appendices

127

Červa L.

Nohýnková E.

1992

Folia Parasitologica

39: 97-104

The course of cellular division of Giardia intestinalis trophozoites grown in vitro:a light microscopic study

 

HOME