NONSTOP SLUŽBA - VODA - TOPENÍ pro Beroun a okolí tel: +420 602 350 614
Luděk BRUMOVSKÝ VODA - TOPENÍ - Beroun
Plzeňská 278/87, 266 01, Beroun , tel: 311 600 150 - 3, fax: 311 600 152
…..kdo jsme??? co umíme !!! jak děláme?!? " za kolik........" a hlavně: kde jsme!!!
Vítáme vás a děkujeme, že jste nás našli a věřte, že vám poradíme a pomůžeme v našem oboru co budeme umět a vědět….

No, musíme si docela neskromně přiznat, že hodně a dobře :-).
Hodnocení si samozřejmě udělejte sami. Hovoří za nás pár zakázek:


 • Skladový areál TNT Logistika Loděnice u Berouna:
  • průmyslový rozvod propan butanu pro vytápění hal…
  • 6 x 600 kW cca 600 m potrubí DN 100
  • rozvod požární vody cca 1200 m - DN 80 až DN 150

 • INTOS spol. s r.o. Žebrák
  • kompletní rekonstrukce plynové horkovodní kotelny INTOS Žebrák 9,6 MW
  • Rekonstrukce horkovodních rozvodů v topných kanálech po areálu závodu cca 1 800 m DN 80 až DN 250
  • rekonstrukce rozvodů TUV v areálu závodu cca 1200 m potrubí DN 80

 • Kovotechnik Loděnice:
  • Montáž vodoinstalace, kanalizace, ČOV, vytápění a plynovodu pro výrobní a skladové haly cca 2 x 150 kW
  • včetně stavebních a výkopových prací

 • E.P.C. Loděnice
  • Montáž vodoinstalace, kanalizace, ČOV, vytápění pro sociální zařízení a kanceláře

 • D.G.N Loděnice:
  • Montáž vodoinstalace, kanalizace, ČOV, vytápění pro sociální zařízení a kanceláře

 • MĚSTO BEROUN -
  • rekonstrukce plynové kotelny pro Radnici Beroun 360 kW
  • rekonstrukce kotelen škol a bytových domů cca 15 staveb - od 80 kW ( zdravotní středisko Králův Dvůr ) do 660 kW ( IV. základní škola Beroun )
  • kompletní rekonstrukce vodoinstalace včetně stavebních prací v MŠ Beroun Pod Homolkou a MŠ Beroun Hlinky
  • Smlouva o údržbě domovních instalací Bytového fondu Města Beroun a s desítkami domů vlastníků bytových jednotek,,, OSBD Beroun
  • rekonstrukce rozvodů vodoinstalace, kanalizace a plynoinstalace v desítkách bytových domů v Berouně a okolí
  • montáž termostatických regulačních ventilů Ú.T. v domech OSBD Beroun v Berouně, Králově Dvoře a části Zdic včetně regulačních uzlů na přívodech do domů a výměna všech uzávěrů Ú.T. cca 13 000 armatur…

 • Frigera spol. s r.o. Beroun
  • Smlouva o údržbě instalací v areálu závodu….
  • stovky metrů průmyslových plynovodů ( STL..i NTL )
  • další sta metrů potrubí rozvodů technologie ( dusík… upravená voda…vzduch…svody nebezpečných kalů) a tepla
  • opravy a rekonstrukce plynových kotelen v areálu závodu….

 • Kotle LOOS spol. s r.o.
  • Svářečské a montážní práce pro dodavatele kotlů světových kvalit…..

 • SAINT - GOBAIN Slévárna s.r.o.
  • Smlouva o údržbě instalací v závodě
  • úpravy a rekonstrukce rozvodů úpravny vody a užitkové vody

Umíme udělat vše od klasických prací (např. rodinné domky) až po až 10 MW kotelny, jakou je například INTOS Žebrák. Ovšem hlavní specializací je údržba bytového fondu OSBD, družstva vlastníků a všech ostatních, nebojíme se nepříjemnějších prací jako vyčistit odpady a pochopitelně jednoduše vyměnit těsnění v kohoutku není vůbec žádný problém.

Web Design © 2002 - 2004 Petr Zíka  - www.promix.cz
pro firmu Luděk BRUMOVSKÝ VODA - TOPENÍ - Beroun