Hoheitsabzeichen Deutsche Polizei

Dienstgradabzeichen
(hier: Schutzpolizei des Reiches, rechtes Schulterstück) 

 Männer  25. Juni 1936 - 10. April 1941  
 
Wachtmeister
(unter 4 Jahre)
Wachtmeister
(unter 4 Jhr.)
 4)
Wachtmeister
über 4 Jahre
 Männer  10. April 1941 - 8. Mai 1945  
 
Anwärter 34)
 
Anwärter 4)
 
Unter-
wachtmeister
Unter-
wachtmeister
 4)
Rott-
wachtmeister
 Unterführer  25. Juni 1936 - 30. Dezember 1939  
       
Ober-
wachtmeister
Revierober-
wachtmeister
Haupt-
wachtmeister
Meister
 
Obermeister
 
Inspektor
 
Oberinspektor
 1)
 Unterführer  ??. ?? 19?? - ??. ? 19??  6
        
Ober-
wachtmeister
Revierober-
wachtmeister
Haupt-
wachtmeister
Meister
 
Revier-
leutnant
Revierober-
leutnant
 Unterführer  30. Dezember 1939 - 4. Juli 1940  
      
Ober-
wachtmeister
Revierober-
wachtmeister
Haupt-
wachtmeister
Meister
 
Leutnant
 
Oberleutnant
 
(Hauptmann)
 
 2)
 Unterführer (und Kriegsoffiziere 5))  4. Juli 1940 - 10. April 1941  
      
Ober-
wachtmeister
Revierober-
wachtmeister
Haupt-
wachtmeister
Meister
 
Revier-
leutnant
Revierober-
leutnant
(Revier-
hauptmann)
 2)
 Unterführer (und Kriegsoffiziere 5))  10. April 1941 - 8. Mai 1945   
Wachtmeister
 
Ober-
wachtmeister
Revierober-
wachtmeister
Haupt-
wachtmeister
Meister
 
Revier-
leutnant
Revierober-
leutnant
(Revier-
hauptmann)
 2)
 Offiziere  25. Juni 1936 - 8. Mai 1945  
 
Leutnant
 
Ober-
leutnant
Hauptmann
 

Major
 
Oberst-
leutnant
Oberst
 
 Generale  ??. ?? 19?? - ??. ?? 19??  
 
General
der Polizei
 Generale der (Ordnungs-)Polizei 8)  ??. ?? 19?? - 8. Mai 1945  
 
General-
major
General-
leutnant
General
der Polizei
General-
oberst
 7)
1)   bis ca. 1938 - (1), (21 a)
2)   Beförderung bis Revierhauptmann möglich - (2), Seite 49
3)   Die Pol.-Anwärter, die eine Anwärterdienstzeit von 6 Monaten abgeleistet haben, trugen ab dem 5. Februar 1941 auf der Mitte des linken Ärmels der Uniformröcke und Mäntel, etwa 1 cm über dem Ärmelaufschlag, als besonderes Abzeichen, einen maschinengestickten vierzackigen Stern aus aluminiumfarbiger Kunstseide oder aus Zellwolle auf einer Unterlage aus Grundtuch - (2), Seite 52
4)   Ab 5. Februar 1941: Anwärter, die mit Erfolg an der Ausbildung beim Unterführer-Lehrbataillon teilgenommen haben, bis zur Ernennung zum Wachtmeister über 4 Jahre  - (2), Seite ??
5)   nach (10), Seite ??waren die Revier- (Bezirks-)leutnante,-oberleutnante und -hauptleute Kriegsoffiziere
6)   nach (6c), Tafel 13 und 14
7)   eingeführt 20.4.1942
8)   Es gibt keine Generale der Polizeisparten, nur die Generale der (Ordnungs-)Polizei u. die Verwaltungsbeamte im Generalsrang.
Generalärzte der Polizei tragen auf ihren Schulterstücken Äskulapstab aus weißem Metall.
Der Inspekteur des Feuerwehrwesens u. der Oberbrandirektor von Berlin tragen die Uniform der Generalmajore der Ordnungspolizei mit großen gotischen Buchstaben "F" aus weißem Metall auf ihren Schulterstücken.

===============================divider===============================
Anmerkungen: - Bei Gendarmerie und Feuerschutzpolizei Bezirks- statt Revier- (Bezirkswachtmeister, Bezirksleutnant, Bezirksoberleutnant, Bezirkshauptmann)
  - Vyobrazení nárameníků bylo převzato z (6c), (6e). Barvy jsou ve skutečnosti trochu jiné - hnědá (dunkelbraun) je tmavější, světlezelená (hellgrün) je jasnější. Mimoto jsou zde značné chyby (některé nárameníky jsou pravé - jiné levé, velikost knoflíků vyšších důstojníků a generálů je větší než u ostatních hodností, knoflíky u nárameníků generálů jsou stříbřité místo zlatové, nárameníky Meistera, Obermeistera, Inspektora a Oberinspektora jsou špatně nakresleny). Některé chyby jsem v přehledu opravil (všechny nárameníky jsou pravé, knoflíky generálů zlatové), velikost knoflíků vyšších důstojníků a generálů jsem ponechal špatnou.
Mimoto by u nárameníků Meisterů atd. měla být vnější sutaška obráceně (tj. "véčka " by měly na přední straně nárameníku směřovat k límci - zde jsou nakresleny opačně). Faktem ovšem zůstává, že takto špatně byly nárameníky často zhotoveny - viz příklad.
 ===============================divider===============================
  Sitemap  
Dienstgrade 1936   Dienstgrade 1939     Dienstgrade 1941   Zusammenensetzung Dienstgrade
   
Ärzte, Zahnärzte, Veterinäre   Verwaltungsbeamte     Wasserschutzpolizei   Motorisierte Gendarmerie
   
Polizeisparte   Beschreibung der Schulterstücke     Originalschulterstücke   Quellen
   
===============================divider===============================
Version: 1.5 (Rev)   Tested in Opera 6.01, Internet Explorer 5.5, Netscape Navigator 4.78 Last updated:
July 24th 2008, 10:30 (UTC + 01:00)
Valid HTML 4.01 Author: Jiri Libal sr.