Hoheitsabzeichen Deutsche Polizei

Dienstgradabzeichen 25. Juni 1936 - 30. Dezember 1939
(hier: Schutzpolizei des Reiches, linkes Schulterstück) 

 Kragenspiegel  Schulterstück  Polizeisparte
 Schutzpolizei des Reiches  Gendarmerie  Schutzpolizei der Gemeinde  Feuerschutzpolizei
(ab 3.5.39)
 Männer
  Wachtmeister
(unter 4 Jahre)
Wachtmeister
(unter 4 Jahre)
Wachtmeister
(unter 4 Jahre)
Wachtmeister
(unter 4 Jahre)
 Wachtmeister
über 4 Jahre
Wachtmeister
über 4 Jahre
Wachtmeister
über 4 Jahre
Wachtmeister
über 4 Jahre
 Unterführer
  Oberwachtmeister Oberwachtmeister Oberwachtmeister Oberwachtmeister
 Revierober-
wachtmeister
Bezirksober-
wachtmeister
Revierober-
wachtmeister
Bezirksober-
wachtmeister
  Hauptwachtmeister Hauptwachtmeister Hauptwachtmeister Hauptwachtmeister
 Meister Meister Meister Meister
 Obermeister Obermeister Obermeister Obermeister
  Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor
 Oberinspektor 1) Oberinspektor 1) Oberinspektor 1) Oberinspektor 1)
 Offiziere
  Leutnant Leutnant Leutnant Leutnant
 Oberleutnant Oberleutnant Oberleutnant Obereutnant
 Hauptmann Hauptmann Hauptmann Hauptmann
 Major Major Major Major
 Oberstleutnant Oberstleutnant Oberstleutnant Oberstleutnant
 Oberst Oberst Oberst Oberst
 Generale der (Ordnungs-)Polizei4)
  General der Polizei 2)
 Generalmajor 3)
 General-leutnant 3)
 General der Polizei 3)
1)   bis ca. 1938 - (1)
2) bis ??. ??. 19??
3) ab  ??. ??. 19??
4)   Es gibt keine Generale der Polizeisparten, nur die Generale der (Ordnungs-)Polizei u. die Verwaltungsbeamte im Generalsrang.
Generalärzte der Polizei tragen auf ihren Schulterstücken Äskulapstab aus weißem Metall.
Der Inspekteur des Feuerwehrwesens u. der Oberbrandirektor von Berlin tragen die Uniform der Generalmajore der Ordnungspolizei mit großen gotischen Buchstaben "F" aus weißem Metall auf ihren Schulterstücken.

===============================divider===============================
Anmerkungen: - Vyobrazení nárameníků bylo převzato z (6c), (6e). Barvy jsou ve skutečnosti trochu jiné - hnědá (dunkelbraun) je tmavější, světlezelená (hellgrün) je jasnější. Mimoto jsou zde značné chyby (některé nárameníky jsou pravé - jiné levé, velikost knoflíků vyšších důstojníků a generálů je větší než u ostatních hodností, knoflíky u nárameníků generálů jsou stříbřité místo zlatové, nárameníky Meistera, Obermeistera, Inspektora a Oberinspektora jsou špatně nakresleny). Některé chyby jsem v přehledu opravil (všechny nárameníky jsou pravé, knoflíky generálů zlatové), velikost knoflíků vyšších důstojníků a generálů jsem ponechal špatnou.
Mimoto by u nárameníků Meisterů atd. měla být vnější sutaška obráceně (tj. "véčka " by měly na přední straně nárameníku směřovat k límci - zde jsou nakresleny opačně). Faktem ovšem zůstává, že takto špatně byly nárameníky často zhotoveny - viz příklad.
 ===============================divider===============================
  Sitemap  
Dienstgrade 1936   Dienstgrade 1939     Dienstgrade 1941   Zusammenensetzung Dienstgrade
   
Ärzte, Zahnärzte, Veterinäre   Verwaltungsbeamte     Wasserschutzpolizei   Motorisierte Gendarmerie
   
Polizeisparte   Beschreibung der Schulterstücke     Originalschulterstücke   Quellen
   
===============================divider===============================
Version: 1.5 (Rev)   Tested in Opera 6.01, Internet Explorer 5.5, Netscape Navigator 4.78 Last updated:
July 24th 2008, 10:35 (UTC + 01:00)
Valid HTML 4.01 Author: Jiri Libal sr.