hebrejština

Mgr. Lenka Bukovská

 • výuka hebrejštiny v Praze
  - individuální hodiny i skupinové kurzy
  - výuka všech stupňů pokročilosti
  - používání moderních materiálů i metod
  - cena, místo, zaměření i frekvence výuky podle individuálních požadavků

 • překlady a tlumočení z / do hebrejštiny (překlady pro celou ČR, tlumočení po dohodě)

 • tlumočení:
  vystoupení izraelského národního divadla Habima v Praze
  vystoupení izraelského divadla Cameri v Hradci Králové
  sklářská soustředění v ČR pořádaná Wertzberger Art College, Tel Aviv, aj.

 • překlady beletrie:
  J. Baxter, J. Faudem, Mike's Place, Aligier (vyjde v r. 2015)
  Amos Oz, Židé a slova (vyjde v r. 2015)
  Uri Orlev, Běž, chlapče, běž, Práh 2014
  Jael Biranová, Překážka, ovečky, človíček a problém, Práh 2013
  Amos Oz, Scény z venkovského života, Paseka 2013
  Uri Orlev, Ostrov v Ptačí ulici, Práh 2013 (Zlatá stuha 2013 za překlad)
  David Grossman, Žena prchá před zprávou, Mladá fronta 2013 - překlad oceněn výroční cenou Mladé fronty (2013)
  Ruth Bondyová, Drobné útěchy, Argo, 2008
  spolupráce na přípravě antologie izraelských povídek - Plus mínus, Argo 2006
  Amos Oz, Můj Michael, Paseka, 2004
  Cruja Šalevová, Milostný život, Eroika, 2003
  Amos Oz, Až do smrti, Paseka, 2002
  Mít si s kým promluvit, moderní izraelské povídky, Kontinenty 2000

  - zaměřuji se také na překlad izraelské dramatiky (nejnověji Chanoch Levin, Strasti života, Národní divadlo 2015), spolupracovala jsem s předními divadly Habima a Cameri během jejich hostování v ČR.

 • kvalifikace a praxe:
  - jsem absolventkou oboru hebraistika na FF UK se specializací na moderní jazyk. Během studia jsem absolvovala studijní pobyt na Hebrejské universitě v Jeruzalémě

  - od roku 1999 vyučuji moderní hebrejštinu jak v kurzech, tak i individuálně
  - v letech 2002 až 2004 jsem vedla semináře hebrejštiny na FF UK
  - od roku 2009 spoluprovozuji jazykovou školu Ulpan

kontakt:
hebrejstina@volna.cz