Veřejné dražby
Aktuální nabídka dražeb
Realitní činnost
Poptávka
Kontakt
 
 
LERIDA, s.r.o. LERIDA, s.r.o.
Kořenského 11
Praha 5 - Smíchov
Veřejné dražby
 
 

Vážení obchodní přátelé,

vítejte na internetové prezentaci společnosti  LERIDA, s.r.o.
Předmětem naší činnosti je provádění veřejných dražeb a realitní činnost.


Nabízíme:

Realizaci a komplexní servis při

 • provádění veřejných dražeb na návrh věřitele (dražby nedobrovolné)
 • provádění veřejných dražeb na návrh vlastníka věci (dražby dobrovolné)

  Nabízíme Vám dosažení maximálního výnosu při:

 • zpeněžňování majetku v konkursním řízení
 • realizaci zástavních práv
 • kapitalizaci souboru práv a věcí
 • zpeněžňování movitého a nemovitého majetku

  formou provedení dobrovolné nebo nedobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

  Celý proces je zajištěn právně a odborně na vysoké úrovni s cílem šetřit čas a finanční prostředky.

  Oprávněný vlastník, věřitel či dlužník pouze projeví zájem o provedení dražby a vše ostatní zařídíme.

  Zvolte si časově nejméně náročný postup za účelem získání zpět vynaložených finančních prostředků.

  Dražby provádíme ve vlastní aukční síni.

  Náklady na dražbu jsou hrazeny až z jejího výtěžku.

  Máte-li zájem získat více informací o podmínkách, za kterých lze dražit dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, neváhejte a kontaktujte nás.   
  Rámcový přehled obsahu nákladů dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.
   

  1.  Náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby :
   
  • pořízení znaleckého posudku
  • pronájem dražební místnosti
  • notářské poplatky
  • inzerce
  • pojistné
  • poštovné
  • odměna licitátora
  • administrativní náklady
  • fotodokumentace
  • cestovné
  • náhrada účelně vynaloženého času dražebníka v případě, že se nevydražilo nebo k dražbě nedošlo
  • zveřejnění na centrální adrese
  2.  Odměna dražebníka se sjednává dohodou podle náročnosti dražby v rozmezí 2-10 % z ceny dosažené vydražením, v případě, že navrhovatelem dražby je správce konkursní podstaty, nesmí výše odměny dražebníka překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1 mil. Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 milionů Kč.

   
  Všechny uvedené náklady necháváme odsouhlasit navrhovatelem dražby.
   


   
 •