Úvodní stránka

Seznam absolventů

Velitelé

Učitelé

Tablo

Korespondence

Fotovzpomínky

 

Počítadlo přidáno 25.3.2009

LETECKÉ  UČILIŠTĚ  1957-1959

velitelsko štábní směr


Vítejte na stránkách LETUL,

věnovaných přípravě setkání absolventů Leteckého učiliště v Prostějově (Hradci Králové), směr velitelsko štábní, v letech 1957 – 1959. Vítáme nejen samotné absolventy, ale také členy jejich rodin, přátele a známé. Chceme při této příležitosti vzpomenout i na ty, kteří jsou už jen v našich srdcích a vzpomínkách. Ve dnech 27. – 29. srpna 2004 se v Kremnici uskutečnil sraz absolventů ŠDD Kremnica (Školy důstojnického dorostu), z jejichž řad se naprostá většina „štábáků" v leteckém učilišti vytvořila. Ovlivněni tímto srazem se později sešli v Jeseníku piloti, a protože jednou z určujících lidských vlastností je opičení, rozhodli jsme se svolat „velký štábní sněm" i my, shodou okolností  (vzhledem k vojenské kariéře) málo významní (o to však drzejší, ale možná i sentimentálnější) dědulové, Jarda Svoboda a Honza Kubálek. Chtěli bychom dát dohromady partu kluků, kteří vlastně vyřazením z učiliště vstoupili do dospěláckého období svého života, a ten pak úspěšně prožili, ale i protrpěli až k blížícímu se zenitu bytí na této planeně. Na zeměkouli, i jejich přičiněním měněnou v neustále se zmenšující kuličku, s paradoxním zrychlováním vzájemného odcizování. To bychom chtěli svým počinem alespoň trochu zmírnit. Naše naivita je dokonce tak velká, že nás odhání od zrcadel. Jarek se holí poslepu, Honza napůl. Domníváme se ovšem, že jsme i v současném stavu k rozpoznání, a že ani ostatní kamarádi na tom nejsou tak špatně, že by jim jejich zmužnělá těla dokázala zabránit setkání. Jenže, vrátíme-li se blíže k realitě nemůžeme zapomenout, že: „Čas letí…" Pro ty, jimž nějaká překážka zabránila navštívit Kremnici (ale nejen pro ně), uvádíme naše stránky společným tablem (i s rubovou stránkou, na níž naleznou někteří své podpisy) a prosíme vás o shovívavost při jeho prohlížení, neboť i fotografie stárnou. (Další posun fotografie je možný pomocí šipek na pravém okraji i pod obrázkem.) Věříme, že mladíci, dívající se vstřícně a s nadějí do budoucnosti, vás také omladí a naladí, spolu se vzpomínkami, k brzkému setkání. To by se mělo uskutečnit nejpravděpodobněji v Prostějově, buď na jaře (duben, květen) nebo na rozhraní léta a podzimu (srpen, září) příštího roku (2005), podle toho, jak se nám podaří zajistit relativně laciné noclehy a prostory ke společnému shromáždění. Setkání si představujeme o víkendu (pátek odpoledne, sobota a neděle dopoledne), počet účastníků podle libosti (manželky, členové rodin i jejich přátelé jsou vítáni).  Možnost stravování a ceny uvedeme spolu s přesným vymezením místa konání, ubytování a programu setkání po jejich zajištění a diskusi se zájemci. Ke vzájemné komunikaci pomocí internetu Vám poslouží následné adresy:

e-mail: letul@volny.cz

www stránka: http://www.volny.cz/letul/

Se svými připomínkami, návrhy a možnými doplňky pro adresář se můžete obracet na kteréhokoliv z nás dvou; byli bychom rádi, kdybyste věnovali pozornost především doplnění vlastních hodností v záloze, adresáře u těch kamarádů, o nichž nemáme zatím žádné údaje, jakož i u těch, kteří jsou uvedeni v kapitolce In memoriam a můžeme na ně už jenom vzpomínat. Máte-li věrohodné, solidní a taktní zprávy, rádi je použijeme pro informování ostatních. Zveřejníme i Vaše vzpomínky, básničky, povídky i kresby nebo malůvky či fotografie (zásilky in natura vrátíme), které by letul určitě oživily. Rádi bychom také znali Váš názor na to, zda pozvat velitele a učitele, pokud by se nám podařilo zjistit jejich adresy. Naše návrhy berte laskavě jako sud s naloženými okurky ke kvašení. Jak nám budou kvašáky chutnat, bude záležet i na Vás. Popřejme si proto hodně zdaru, abychom si při setkání mohli popřát dobrou chuť.

Jarda Svoboda

Honza Kubálek