Tyto stránky jsou věnovány obci Lipňany na okrese Olomouc

CNW:Counter
Přivítám všechny náměty a připomínky. Mé jméno Černík Vladimír Lipňany 16
Spojení: lipnany@volny.cz

Poslední aktualizace 27. 12. 2008.

[CNW:Counter]Počet přístupů od 11. března 2002.

Obracím se s prosbou na všechny, kteří mají jakékoliv fotografie obce z doby před rokem 1938 nebo i jiné dokumenty se třeba i částečným vztahem k obci o zaslání informace.

Úvod: Cílem této Historie bylo soustředit na jedno místo informace o Lipňanech, které jsou uloženy v různých archívech, knihách a podobně. Jelikož se jedná o práci velmi složitou a časově náročnou, je jasmé, že se tento cíl podařil jen z části. Zároveň je nutno upozornit, že ne všechny údaje uvedené v této "historii" jsou pravdivé a přesné, neboť ne všechny zdroje bylo možno ověřit.

Další informace se dočtete v následujících dokumentech.

Co je nového po aktualizaci 27. 12. 2008.

Inzeráty - zkuste, jestli zde nenajdete své předky nebo zadejte informace o svých předcích.

Co je w Gruntowních knihách obcze Lipnian a matrikách farnosti Tršické.

Obecní kronika z roku 1923.

Tršická farnost.

Projednání sporu mezi dvěma vlastníky.

Jména držitelů usedlostí v Lipňanech.

Platby vrchnosti a státu..

Fotografie obce

Historie rodiny Černík

Dobrovolní Hasiči v Lipňanech.