Proč provádět revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600 ed. 2

Protože:

 a)  je to uvedeno ve výše zmíněné normě - každý podnikatel {týká se všech právnických i fyzických osob (OSVČ i bez zaměstnanců)}

     je tyto revize a kontroly povinen (bez výjimky) pravidelně provádět a mít je platné

     (písemný doklad potvrzený pouze revizním technikem, ne elektrikářem s vyhláškou 50/78 Sb. - toto bylo zrušeno v r. 2007)

 b)  stav ve Vaší firmě podléhá pravidelným kontrolám inspektorátu práce (SÚIP)

>>>   hrozí pokuta až do výše   2 000 000.- Kč   a to podle § 33 zákona č. 251/2005 Sb.   <<<

 c)  v případě požáru nebo úrazu (při neexistenci platných revizních zpráv) Vám pojišťovna nezaplatí vůbec nic,

     navíc budete ještě vystaveni riziku soudní žaloby ze stran všech poškozených = následné placení odškodného v plném rozsahu

 d)  je to zákony a předpisy ČR a EU právně nařízená prevence v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce

 e)  je to dáno platným zákonem č. 309 ze dne 23.května 2006 (309/2006 Sb.) - celý zákon lze stáhnout   >>>   ZDE

 

     přesné znění §4 zákona č. 309/2006 Sb.:

     Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a

     ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí

     musí být

 a)  vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

 b)  vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým

     faktorům pracovních podmínek,

 c) pravidelně a řádně udržovány,   k o n t r o l o v á n y   a   r e v i d o v á n y

 (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí 

     předpis.

     Tyto revize se týkají například stolních ventilátorů, ledniček, vrtaček, stolních svítidel, počítačů, el. rychlovarných konvic,

     el. vařičů, ale také prodlužovacích přívodů aj...

     Poznámka: analogická situace s výší možných sankcí a postihů platí i pro (ne)provádění revizí elektro ve zcela obecné rovině.

 

                S účinností od 31.12.2010 se nahrazují ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 33 1610 z března 2005 novou normou

                ČSN 33 1600 ed. 2. (Do 31.12.2010 lze souběžně s ČSN 33 1600 ed. 2 používat ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.)

 

    Platné revizní zprávy  =  z právního hlediska je to "vyvázání se firmy (podnikatele)" ze zodpovědnosti.

ZPĚT

 

optimalizace PageRank.cz