KRÁSA STARÝCH LODÍ STÁLE PŘITAŽLIVÁ

Tak tenhle nadpis se objevil 3.7.1976 na titulní straně 21. čísla 20. ročníku časopisu "ABC", hned vedle obrázku švédské plachetní lodi "Vasa" a uvnitř čísla pak na dvoustránce byl velký článek o historických placetnicích. Ani časopis "VTM" nezůstal pozadu a na titulní straně 7. čísla 30. ročníku v témže roce s heslem "Romantika v dílně na koleně aneb postavte si válečný koráb ze 17. století" byla vyobrazena plachetnice, kterou si z vystřihovánek mohli slepit čtenáři. A také v časopise "MODELÁŘ" v těch letech vycházely články o historických plachetnicích. Obliba starých plachetnic neutuchá ani nyní. Stejně jako se nám líbí staré parní lokomotivy, líbí se nám staré plachetnice. Snad je to i proto, že je na nich vidět lidská práce a chuť dělat věci nejen účelně, ale i pěkně, i určitá úměrnost vůči člověku. Letadlová loď nás může ohromit svými rozměry. A snad i vyděsit. Ale těžko můžeme být dojmuti její krásou. Teprve jako model může být i hezká, to už nemá gigantický rozměr a je nám blíž. Tím se vlastně dostáváme ke smyslu modelaření: přibližujeme si věci, které nám svými rozměry poněkud unikají a neříká se zbytečně, že co ja malé, je i hezké. Takže vítejte na stránkách věnovaných modelům historických lodí.Tyto stránky jsou určeny především pro ty, kteří se modely starých lodí zabývají ve svém volném čase a amatérsky, jen pro svoji zálibu a s laickými znalostmi i možnostmi. Budou se týkat všech problémů při stavbě modelů, které se při běžné činnosti modeláře mohou vyskytnout, pokud ovšem budu znát řešení.

Stránky budou průběžně upravovány a doplňovány o další fotografie i pracovní postupy, eventuálně i další témata. Dostal jsem několik ohlasů na mé modely i fotografie modelů jiných modelářů. Děkuji za ně. Stránky jsem rozšířil o Okénko hostů a v nich bych chtěl prezentovat i práce svých kolegů, stejně jako rady, návrhy a připomínky.

Ti, kteří mi poslali fotografie svých prací, se jistě nebudou zlobit, když se jejich obrázky ocitnou v tomto souboru. Každý modelář si osvojil svůj způsob práce, její styl, úhel pohledu a každý má pro svoji činnost jinou filozofii. Bylo by proto dobré mít možnost vidět různé výtvory a vybrat si tak vzor, nebo se poučit z práce jiných. Nejde přece o soutěž, ale o radost z této činnosti a jejích výsledků. Připomínky, modely ani fotografie nebudou také žádným způsobem hodnoceny nebo komentovány.

P.A.F.

K jednotlivým modelům lodí je uváděna i použitá, související nebo doporučená literatura.

Nahoru   Zpět     Obnovit     Vpřed