Anotace

Kniha Milan Konečný, Česká keramika, Rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003, ISBN 80-238-9460-9 je pojata jako vědecká příručka ke studiu dějin keramického průmyslu v Čechách  od počátků tovární výroby kol 1748 do roku 1948. Je vhodnou pomůckou pro sběratele a muzejní pracovníky při určování původu keramických výrobků z Čech.

Úvod do studia pramenů a pojmů s  obrazovou přílohou (více než 100 barevných obrázků) má popisy jednotlivých keramických druhů, jako je hrnčina, majolika, fajáns, teralit, siderolit, kamenina, porcelán a mnohé další. Chronologický slovník dějin českého keramického průmyslu má přehled průkopnických firem cca do roku 1848, s dělením podle druhu keramického zboží. Obsahuje dosud neznámá fakta, jako na příklad zkušební  výrobu porcelánu v Praze v roce 1750 Johannem Bäumlem. Místopisný slovník dějin českého keramického průmyslu je uspořádaný abecedně podle obcí (Aich – Žižkov, u německých hesel s odvolávkou na české heslo), obsahuje přehled protokolovaných a známkových firem. Rejstřík  značek a ochranných známek (2.646 značek porcelánu a jiného keramického tovaru českých výrobců) je uspořádán abecedně a podle symbolů, číslo známky je odvolávkou na shodné číslo odpovídající firmy v místopisném slovníku. Jmenný rejstřík firem (cca 4.000 jmen firem a jejich majitelů) umožňuje snadné nalezení hledané firmy v textu. Kniha má německé a anglické shrnutí.

Autor a vydavatel Milan Konečný, Praha. Kniha je formátu A4 s pevnou vazbou, v rozsahu 704 stran.