Autor

Milan Konečný, plným jménem Milan František Konečný, *1938 v Místku, absolvent III. střední školy v Místku, Vyšší průmyslové školy vakuové elektrotechniky v Rožnově p. R. Vystudoval obory historie a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1978 obhajobou diplomní práce „České sklářství 1740-1800 ve světle naukové literatury 18. století“. Praxe v Národním muzeu v Praze a dvacetiletá činnost v obchodě se starým užitým uměním přivedla autora k úmyslu napsat sběratelům keramiky a muzejním pracovníkům užitečnou příručku se značkami porcelánových a jiných keramických výrobků z území Čech. Kniha byla vydána pod názvem Česká keramika, Rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948. Autor pracuje nyní na podobných příručkách o českém sklářství a cínařství. Majitelé značených předmětů mohou ke zdaru díla přispět upozorněním na značky skla a cínu neuvedené dosud v literatuře.