Milan Konečný

Česká keramika – Böhmische Keramik

Značky porcelánu, fajánse, kameniny, majoliky, siderolitu, teralitu.

Titulní strana