investorská a inženýrská činnost ve výstavbě 

 

Zajišťuji:
- projektovou dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení
- vyjádření dotčených orgánů podle požadavků stavebních úřadů potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- technický dozor při výstavbě včetně následné kolaudace
   
 
Kontakt:
  Martin Pecka, U Borského parku 32, 301 00 Plzeň
tel. + fax: 377 375 994, mobil: 777 111 287
e-mail:
m.pecka@volny.cz
IČ: 65587863

Jste již návštěvníkem mých stránek.

2002 © EU PRESS 2000 s.r.o.