AluPlus - zasklení balkónů, lodžií

Rámový systém zasklívání balkónů a lodžií

Zasklení AluPlus

Rámový posuvný zasklívací systém z čirého skla tl. 4 – 6 mm nebo izolačního dvojskla 16 mm a hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů, pro dělicí příčky interiérů a pro výrobu zahradních altánů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Uzamčením a použitím bezpečnostní výplně se stává účinnou překážkou proti vloupání.

Lodžie AluPlus

Výhody

 • komplexnost dodávky
 • snadné ovládání
 • bezúdržbový provoz
 • bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie
 • křídla jezdí po kolejnici, ne v drážce, nejsou zavěšena a proto nevyžadují masivní kotvení
 • velmi dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru profilů a kvalitnímu kartáčkovému těsnění (standard), přičemž je zajištěna dostatečná infiltrace a exfiltrace
 • rychlá a bezpečná montáž bez použití lešení nebo lávky
 • nenáročnost na prostor (okna se neodklápějí ke stěnám lodžie)
 • možnost barevného přizpůsobení profilů fasádě nebo konstrukci zábradlí (vytváření barevných fasád)
 • možnost použití izolačního dvojskla
 • lehké konstrukce interiérových dveří
 • vytváření lehkých příček v administrativních budovách kombinováním pevných a posuvných prvků
Lodžie AluPlus
Lodžie AluPlus

Technický popis

Materiály

 • rámy posuvných oken, vodicí kolejnice a uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve  standardní barevné úpravě natur elox nebo bílý komaxit (jiné barvy podle stupnice RAL na zakázku.
 • ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast)
 • výplně nejčastěji ze skla tl. 4 až 6 mm, bezpečnostního lepeného skla s PVB fólií, kaleného skla tl. 4 ­až 6 mm, izolačního dvojskla 16 mma jiných materiálů (polykarbonáty, plexi, Novodur, PVC apod.)

Skladba, konstrukce a funkce výrobku

 • výplně jsou vsazeny a zasilikonovány do profilů opatřených kartáčkovým těsněním spojených plastovými rohovníky, ve kterých jsou kolečka (nerezová samomazná ložiska s plastovou bandáží) zajišťující posun křídel ve  vodicích kolejnicích a pojistky proti vysazení
 • 1 - 8 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru v úrovni zábradlí (nezasahují do  vnitřního prostoru lodžie). ve  spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu
 • boční uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilů zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce
 • ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci

Technické údaje

Rozměry

 • max. rozměry zasklívaného prostoru 12,0 x 2,5 m
 • při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat

Hmotnost

 • plošná - 14 kg/m2 (při použití Float 4 mm); 25 kg.m2 (při použití izolačního dvojskla 16 mm)
 • na běžný metr - 23 kg (při výšce zasklení 1,5 m a při použití Float 4 mm); 40 kg (při výšce zasklení 1,5 m a při použití izolačního dvojskla 16 mm)

Tepelně technické vlastnosti

 • snížení spotřeby energie na vytápění

Stavební realizace

Způsob osazení výrobku

 • systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany lodžie
 • připevnění na stávající konstrukci lodžie a zábradlí se provádí ocelovými nebo nylonovými kotvami do  betonu a cihel
 • připevnění na ocelový nosník pomocí šroubů do  oceli

Provoz a údržba

 • snadná a rychlá ovladatelnost
 • udržování spodní kolejnice v čistotě pro lehký a bezhlučný provoz křídel
 • mytí oken je usnadněno možností vysazení křídel

Vývoj navrženého systému a jeho princip

Systém velkoplošného zasklení AluPlus je universálním řešením uzavření především balkónů a lodžií panelových domů, výklenků domů, pro dělicí příčky interiérů a pro výrobu zahradních altánů. Je koncipován tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy. Je konstruován jako rámový.

Vývoj celého systému probíhal ve  spolupráci s odborníky z oboru tváření plastů a s odborníky na statiku stavebních konstrukcí, stavebních materiálů a konstrukčních materiálů pro stavby, kteří svými návrhy a výpočty naddimenzovali sílu hliníkových profilů i tvary a materiály plastových výlisků tak, aby systém jako celek byl schopen čelit zatížením vyvolaných vlivem tlaku a sání větru i v nechráněných nejvyšších podlažích panelových domů. Celkový vzhled jednotlivých dílců i systému jako celku byl konzultován s odborníky z oboru vývoje okenních profilů a výsledkem je nadstandardní provedení s nadčasovým designem.

Popis a funkce výrobku

Do hliníkových profilů a plastových dílců zajišťujících posun křídel ve  vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání jsou vsazeny skleněné tabule nejčastěji z plaveného čirého skla tl. 4 - 6 mmnebo izolačního dvojskla 16 mm, které v plné míře splňuje požadavky bezpečnosti systému a normové hodnoty pro přirozené osvětlení přilehlé místnosti.

Pohyb 1 - 8 posuvných křídel je zajištěn kolečky ve  spodní kolejnici opatřené drenážními otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Jedná se tedy o systém nezavěšený, kdy celou váhu přenáší spodní pojezdový profil, přičemž křídla jsou vedena horním profilem stejného tvaru v úrovni zábradlí (nezasahují do  vnitřního prostoru lodžie).

K hornímu i spodnímu profilu mohou být připevněny okapové lišty vyrobené z hliníkového příp. pozinkovaného plechu v barevné úpravě dle přání zákazníka či charakteru stavby.

Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Pro trvalou infiltraci, nutnou k odvětrávání především zplodin plynových spotřebičů, jsou vytvořeny v horní a spodní části mezi skleněnými tabulemi a kolejnicemi průduchy.

Hliníkové profily jsou povrchově upraveny vypalovaným lakem bílé barvy s předpovrchovou úpravou chromátováním, popř. eloxáží v barvě natur. Veškerý spojovací materiál je použitý nerezový tř. A2. Všechny plastové komponenty a použité tmely jsou UV stabilní. Tím je zaručena velmi dlouhá životnost celého systému a jeho bezchybná funkčnost po celou dobu životnosti.

Systém je před vlastní montáží zkompletován ve  výrobě. Montáž se provádí z vnitřní strany lodžie a není tedy potřebné lešení či lávka. Na stávající konstrukci lodžie a zábradlí jsou nosné a vodicí kolejnice připevněny polyethylenovými kotvami do  betonu a cihel, případně pomocí šroubů do  oceli v případě montáže na ocelové nosníky. Osová vzdálenost jednotlivých kotev je cca 450 - 600 mm, podle typu materiálu, do  kterého je systém kotven.Vyrovnání profilů je provedeno pomocí plastových distančních podložek. Spáry vzniklé po montáži mezi profily systému a stavebním otvorem jsou kryty tmelením popř. přelištováním - podle velikosti vzniklé spáry. Materiálem k provedení přelištování je nejčastěji hliníkový nebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxitem v barvě profilů systému. Lišty se lepí pomocí silikonových tmelů popř. šroubují.

Funkčnost jednotlivých dílů

Posun křídel

Posun křídel je zajištěn kolečky - nerezovými samomaznými ložisky s plastovou bandáží, která jsou uložena v rohovnících.

Posun křídel je umožněn k pravé či levé straně, popř. od středu k oběma stranách zasklené lodžie.

Osazení profilů dílci &bdqou;roh”

Plastové dílce &bdqou;roh” (2 + 2 ks / 1 křídlo) jsou k horizontálním profilům fixovány šroubem a do vertikálních profilů jsou naraženy, Spoj je zajištěn kyanoakrylátovým lepidlem. Profily včetně rohů jsou následně ke sklu fixovány pomocí speciálního silikonového tmelu.

Kolejnice

Spodní pojezdový i horní vodicí profil jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, povrchově upraveny práškovým vypalovaným lakem - komaxitem s předpovrchovou úpravou chromátováním, popř eloxáží. Tím je zaručena dostatečná antikorozní ochrana materiálu a tím velmi dlouhá životnost. Tvar profilů je výsledkem kombinace funkčnosti a vysoké estetičnosti. Lem profilů zajišťuje odvod kondenzátu.

Těsnění

Pro těsnění křídel mezi sebou a křídel a profilů je použito kvalitní kartáčkové mohérové těsnění. Jeho přiléhavost zajišťuje téměř dokonalé utěsnění proti srážkám, větru a prachu. Zároveň zajišťuje dostatečnou infiltraci nutnou zvláště u lodžií přiléhajících k místnostem s plynovými spotřebiči. Infiltraci podporují průduchy v profilech. Dále těsnění zvyšuje zvukovou nepropustnost spár.

Ovládání a údržba

Jednotlivá křídla se posunují pomocí tlaku ruky na jednu svislou hranu skla. Posun 1. křídla je umožněn madlem.

Mytí skel je usnadněno možností vysazení křídel. Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abraziv. Velikost profilů umožňuje pohodlné čištění vlhkým hadrem.

Odvod srážkové vlhkosti je zabezpečen odtokovými drážkami v pojezdovém profilu.

NON–STOP

Zámečnická pohotovost, otevírání bytů, automobilů, trezorů, výměna, montáž zámků, autozámků, opravy po vloupání, zabezpečení sektoru.

Volejte

602 715 314

SL 3000

SL 3000

Řada Entrance

info