Zámky - Systémy klíčů

Systémy generálních a hlavních klíčů spočívají v konstrukci vložek, které mohou být odemykány několika různými klíči. Takový systém, je-li správně navržen, velmi výrazně snižuje celkový počet klíčů nejen v podnicích, institucích, ale i v menších objektech včetně rodinných domů.

V projektu lze navrhnout tři typy klíčů: hlavní, generální a vlastní. Tzv. generální klíč odemyká veškeré zámky daného objektu. Pomocí klíčů hlavních lze odemknout všechny vložky určité skupiny dveří dle určených kompetencí. Klíč, který odemyká pouze jeden zámek, nazýváme klíčem vlastním.

Systémy klíčů

Systém hlavního a generálního klíče

Systém generálního a hlavního klíče

Systém klíčů Systém klíčů Systém klíčů

NON–STOP

Zámečnická pohotovost, otevírání bytů, automobilů, trezorů, výměna, montáž zámků, autozámků, opravy po vloupání, zabezpečení sektoru.

Volejte

602 715 314

SL 3000

SL 3000

Řada Entrance

info