Malířské společenství Chomutov

                             Kontakt:  malirske.spol.cv@volny.cz

O nás:

Malířské společenství je volné sdružení fyzických osob. Cílem našeho společenství je podporovat, rozvíjet a veřejně prezentovat  subjektivní vnímání reality, trvale pěstovat a prohlubovat vztah k estetickému vnímání poznaného, hledat a nalézat krásu v současném agresivním světě a posilovat tak etické "normy " v mezilidské komunikaci. Malířské společenství tak sdružuje nejen výtvarníky (malíře, grafiky, sochaře a fotografy), ale i hudebníky a literáty. Ve společenství se sdružují lidé bez rozdílu věku. Malovat přicházejí teenageři, řada členů s sebou přivádí své ratolesti či vnoučata, nestoři našeho sdružení k naší nesmírné radosti ve zdraví překročili osmdesátku. Na setkání do Chomutova přijíždějí také výtvarníci z okolních měst, jako jsou Kadaň a Klášterec nad Ohří, ale i z Teplic, ze Žatce, Ústí nad Labem, Prahy a Mladé Boleslavi.

 

Několik let se společenství scházelo v budově Oblastního muzea v Chomutově

Nyní nám velkoryse poskytuje domovskou půdu Středisko knihovnických služeb v budově, která se nachází v objektu bývalého jezuitského kláštera a je součástí tzv. jezuitského areálu. 

Velké pochopení pro naši činnost projevuje i Správa kulturních zařízení Chomutov .

Společenství se schází pravidelně 1x měsíčně - druhou sobotu v měsíci.

Zájemce o studium zejména figurální kresby odborně vede akademický malíř Kamil Sopko, někdy též malíř Ladislav Chabr.  

Zajímáte - li se o Malířské společenství, naše aktivity, nebo sháníte informace o tom, co se chystá, klikněte na spodní foto 

a vítejte.