Miroslav Malovec

 

 

Nar. 1953 v Brně, maturita 1973, v letech 1973-1993 kontrolor technických výkresů v konstrukci Zborojovky Brno, od 1993 prodavač elektrosoučástek u firmy www.bucek.name.

Amatérský redaktor esperantského časopisu Starto, orgánu Českého esperantského svazu. Autor stručné mluvnice esperanta, spoluautor nového esperantsko-českého slovníku, překladatel z českých autorů (Kožík, Komenský, Hašek, Ludíková, Karen). Zajímá se o terminologii v esperantu a digitalizaci literatura (projekt Gutenberg). Člen muzejní skupiny Muzea esperanta ve Svitavách. Spolupracuje s Letním jazykovým táborem v Lančově. Nyní předseda Klubu esperantistů v Brně.

Na výzvu amerického esperantisty Chucka Smithe přeložil v roce 2002 příkazy pro Wikipedii (z esperanta), které další esperantista Brian Vibber vložil na web a společně tak založili českou verzi Wikipedie.

Do esperantské Wikipedie vložil několik tisíc článků, do Biologické knihovny BioLib tisíce biologických názvů v esperantu.

Vzpomínka: prvnímu československému hard disku pomohl i Gustav Husák

Český esperantský svaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nask. 1953 en Brno (Ĉeĥio), abiturienta ekzameno 1973, en la jaroj 1973-1993 kontrolisto de teknikaj desegnoj en konstruktejo de Zbrojovka Brno, ekde 1993 vendisto de elektronikaj vicpartoj ĉe la firmao www.bucek.name.

Amatora redaktoro de Starto, organo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Aŭtoro de konciza Gramatiko de Esperanto, kunaŭtoro de nova Esperanta-ĉeĥa vortaro, tradukanto el ĉeĥaj aŭtoroj (Kožík, Komenský, Hašek, Ludíková, Karen). Li interesiĝas ankaŭ pri terminologio en Esperanto.

Laŭ instigo de Chuck Smith li ĉeĥigis el Esperanto ordonojn vikipediajn, kiujn poste Brian Vibber enretigis kaj tiel ili kune fondis ĉeĥan version de Vikipedio.

 Radikaro de Esperanto

* Esperanto-BrnoDio benu * Jura vortaro * Poezio de Zdenka BergrováĈeĥa literaturo * Starto *

Miroslav Malovec

malovec@volny.cz