V září 2009 započala výstavba ochranné hráze HZS Kovářov, ukončena byla v lednu 2010. Jedná se o ochrannou hráz Hladinové záchranné služby, nikoliv o sportovní přístav. Kotví zde lodě HZS Kovářov a lodě jejích členů, odborně školených záchranářů, kteří provádějí preventivní a záchrannou činnost na hladině Lipenské nádrže. Lodě jsou řádně označeny a na svých plavbách připraveny poskytnout technickou i zdravotní pomoc potřebným. Celkem zde vzniklo chráněné kotvení pro 45 lodí, z toho 5 míst pro skutečně velké lodě (do délky 15 metrů na hloubce 6 metrů).

 Případným zájemcům o členství a účast v aktivitách našeho projektu zašleme podrobnosti o podmínkách členství, povinnostech členů, výši členského příspěvku a možnostech kotvení.

 Žádejte je na e-mailu YC Kovářov:

marina.k@volny.cz