A
linka
 


4. Stanice s vjezdovými a odjezdovými návěstidly u každé dopravní koleje:

1. rychlost ve zhlaví v obou směrech je omezena na 40 km/h.
Před první výhybkou musí být umístěn rychlostník omezující rychlost na 40 km/h s předvěstníkem (4).

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - jednoramenné (Stůj / Volno).
Předvěst vjezdového návěstidla - mechanická 2-znaková (Výstraha / Volno).
Odjezdová návěstidla - jednoramenná (Stůj / Volno). Návěstidla platí pouze pro kolej u které jsou umístěna.


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 3-znakové (zelená / červená / bílá).
Předvěst vjezdového návěstidla - 2-znaková (žlutá / zelená).
Odjezdová návěstidla - 2-znaková (zelená / červená). Návěstidla platí pouze pro kolej u které jsou umístěna.


 

2. v přímém směru je dovolena vyšší (nesnížená) traťová rychlost než při vjezdu odbočkou.

a) mechanická návěstidla
Vjezdové návěstidlo - dvouramenné nebo dvouramenné se žlutým ramenem.
Předvěst vjezdového návěstidla - mechanická 2-znaková (Výstraha / Volno).
Odjezdová návěstidla - jednoramenná (Stůj / Volno). Návěstidla platí pouze pro kolej u které jsou umístěna.


b) světelná návěstidla
Vjezdové návěstidlo - 5-znakové (žlutá / zelená / červená / bílá / žlutá).
Předvěst vjezdového návěstidla 2-znaková (žlutá / zelená).
Odjezdová návěstidla - 3-znaková (zelená / červená / žlutá). Pouze u první dopravní koleje, která vede v přímém směru (výhybky se projíždějí v poloze "rovně") je 2-znakové (zelená / červená), protože není potřeba návěstit sníženou rychlost
(40 km/h).


 
 

 
linka 2