linka

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2012
 


2001

Kolejiště jsem začal stavět v prosinci roku 2001. Prvotním impulsem byl "nátlak" mých dětí, které objevily při návštěvách u babičky v krabicích lokomotivy, vagónky, domečky a koleje a neustále se dožadovaly jejich transportu do našeho panelákového bytu. Transport byl podmíněn z mé strany požadavkem udělat pro vlaky pevné kolejiště. Po jedné takové návštěvě se zrodil nápad umístit kolejiště na sklápěcí panel velikosti 180x135 cm pod palandu, která měla pouze horní patro. Asi po měsíci plánování začala stavba.
Mým původním záměrem nebyla stavba modelu nějaké konkrétní trati v určité železniční epoše, ale vytvoření kolejiště nebo spíš vlakodromu, kde by si mohli zajezdit menší jedinci, které jízda jedním vlakem stále dokola zcela uspokojí.
Vzhledem k prostorovým možnostem panelákového bytu bylo nutno značně slevit z požadavků na modelové poloměry oblouků, délku staničních kolejí nebo stoupání trati a vše přizpůsobit omezeným prostorovým možnostem.
Kolejiště bylo navrženo jako dva uzavřené ovály se dvěma nezávisle napájenými okruhy umožňující současnou jízdu dvou vlaků (nutná podmínka pro snížení počtu konfliktů mezi mladším "obsluhujícím personálem"). V případě potřeby bylo možné kolejiště přepnout do režimu jednoho okruhu a vše ovládat pouze jedním ovladačem.
Ovál v základní rovině představoval hlavní trať se stanicí Chodov, ze které vycházela lokálka se dvěma zastávkami a krátkou vlečkou. Trať lokálky tvořila druhý uzavřený okruh, který stoupal a zase klesal zpět do odbočné stanice.
V této době jsem ještě netušil, že tento krok odstartuje můj vlastní návrat k hobby mých klukovských let, a že kouzlo modelové železnice mě na další léta zcela ovládne.
Od doby svého vzniku prošlo kolejiště mnoha změnami a úpravami, od své počáteční vlakodromové koncepce, až po současný stav, který již umožňuje se trochu přiblížit skutečnému provozu na železnici. Během stavby a provozu získávám stále nové zkušenosti, informace a podněty, takže se snažím stále něco vylepšovat a taky odstraňovat různé chyby a nedostatky. Prostorové možnosti mi bohužel neumožňují použít větší poloměry oblouků nebo prodloužení délky staničních kolejí, ale nelze vyloučit, že se taková možnost někdy v budoucnu naskytne.


 
Plánek kolejiště (2001)  
 


2002

V roce 2002 bylo kolejiště přemístěno do rohu místnosti a bylo možno ho trochu rozšířit. Na levé straně byla přistavěna koncová stanice Horní Roztyly, která byla napojena původní odbočkou vlečky na vedlejší trať.
V prostoru pod touto stanicí bylo vybudováno skryté nádraží se třemi kolejemi a výtažnou kolejí, v tunelu napojené na hlavní trať. Výtažná kolej umožňovala obousměrný vjezd i výjezd vlaků ze skrytého nádraží. Na hlavní trati tak bylo možné střídat několik vlakových souprav.

 
Plánek kolejiště (2002)  
Plánek kolejiště (2002) - skryté nádraží 1 s výtažnou kolejí
 

Tyto úpravy umožnily realizovat na kolejišti provoz, který se už trochu podobal provozu na skutečné železnici. Vlaky už jen nekroužily po oválech, ale začaly jezdit odněkud někam.

 
Odbočka do Horních Roztyl    Koncová stanice Horní Roztyly
 

Ze skrytého nádraží byly na opačné straně tunelem vyvedeny dvě koleje vedoucí ke skladišti, které bylo umístěno na samostatné panelu 105x30 cm. V případě přestěhování do jiné místnosti by v tomto místě mohla být napojena další část kolejiště. Aby bylo možno celé kolejiště odsouvat od zadní stěny, byl hlavní panel opatřen kolečky a panel se skladištěm byl řešen jako sklápěcí.

 
Sklopný díl se skladištěm  Koleje ze skrytého nádraží ke skladišti
 2003

Ke stavbě jsem použil klasické "U" kolejivo PIKO, kterého jsem měl slušnou zásobu, ale tento krok se ukázal jako chybný. Kolejivo začalo rezavět a jeho vlastnosti se postupně zhoršovaly. Během roku 2003 jsem proto postupně vše nahradil profilovým kolejivem, což zásadně zlepšilo jízdní vlastnosti. V místech, kde bylo vytrhání starého kolejiva obtížné (hotová nástupiště apod.), jsem ponechal původní pražcová pole a vyměnil pouze kolejové pruty. Protože celkový vzhled kolejiště dozrál do stavu, kdy už bylo možné něco ukazovat, rozhodl jsem se umístit fotografie a informace na web.

Foto viz. Galerie 2003

 
 2004

V roce 2004 bylo nádraží Chodov rozšířeno o další odstavnou kolej. U krátké kusé koleje byla vybudována skládka uhlí a do pravého zhlaví byly přidány další dvě výhybky, které nahradily původní kolejovou spojku, která by měla být časem odstraněna. Tím se prodloužila délka staničních kolejí a obohatily možnosti posunu a křižování vlaků. Na kopci nad stanicí Skalka vyrostla rozhledna a trochu se rozrostla vegetace.

 

 
Plánek kolejiště (2004)   Plánek kolejiště (2004) - skryté nádraží 1 s výtažnou kolejí
Nádraží Chodov s novou odstavnou kolejí Skládka uhlí
Nově upravené pravé zhlaví stanice Chodov Rozhledna nad stanicí Skalka
 

Další foto viz. Galerie 2004


2005

Rok 2005 přinesl několik zásadních změn. Pro obohacení provozních možností jsem se rozhodl vybudovat pod kolejištěm další patro s vratnou smyčkou a dalším skrytým nádražím (viz. schéma zapojení). Aby bylo možno do tohoto patra zajíždět, bylo kolejiště rozšířeno na pravé straně dalším dílem a výtažná kolej skrytého nádraží byla napojena na úsek tratě vedoucí do spodní části.

 

Plánek kolejiště (2005)   Plánek kolejiště (2005) - vratná smyčka a skryté nádraží 2
Pohled do vratné smyčky se skrytým nádražím Klesání do skrytého nádraží
 

Další podstatnou úpravou bylo zrušení levé části okruhu horní tratě mezi odbočkou do koncové stanice Horní Roztyly a levým zhlavím Chodova. Lokálka tak byla ukončena v horním koncovém nádraží. Následně bylo přestavěno i levé zhlaví Chodova.

 
Tady bývala odbočka Nově upravené levé zhlaví stanice Chodov
 

Další podstatnou úpravou bylo zrušení levé části okruhu horní tratě mezi odbočkou do koncové stanice Horní Roztyly a levým zhlavím Chodova. Lokálka tak byla ukončena v horním koncovém nádraží. Následně bylo přestavěno i levé zhlaví Chodova.

Další foto viz. Galerie 2005


2006

Rok 2006 byl ve znamení elektrických úprav kolejiště. Protože pro řízení jízdy jsem používal už delší dobu pulzní regulátory a staré napáječe FZ1 a ROCO sloužily pouze jako zdroj napětí 12V, nahradil jsem je výkonnějším a kvalitnějším zdrojem ze starého PC (FZ1 používám nyní pouze jako zdroj střídavého napětí 16V pro přestavníky výhybek a ostatní příslušenství).
Dále bylo potřeba dořešit ovládání stanic. Začala postupná rekonstrukce všech návěstidel (mnohdy chybně umístěných) výměnou za víceznaková a řešení jejich vzájemných vazeb a závislostí na postavené vlakové cestě. Tyto úpravy nebyly zatím zcela dokončeny.


 
Odjezdová návěstidla ve stanici Chodov Vjezdové návěstidlo do Horních Roztyl
 

Elektrické zapojení se výrazně zjednodušilo použitím miniaturních relé umístěných pod kolejištěm, která přímo ovládají návěstidla a přestavníky výhybek. Tím se až o dvě třetiny snížil počet vodičů vedoucích z ovládacího panelu do kolejiště, protože ke každému relé stačí vést pouze jeden vodič.
Ovládání kolejiště prochází stálým vývojem a zatím nedospělo do své definitivní podoby.


2007

Rok 2007 přinesl další větší přestavbu. Napojení skladiště na výjezd ze skrytého nádraží se v provozu neosvědčilo, proto bylo rozhodnuto tuto část přestavět a skladiště i vjezd do tunelu zrušit. Manipulační koleje koncového nádraží Horní Roztyly byly prodlouženy na sklopný díl, kde byla vybudována volná skládka. Ve spodní úrovni bylo prodlouženo skryté nádraží. Jeho koncové zhlaví je nyní dobře přístupné a pro snadné odpojování lokomotiv při objíždění souprav byly nainstalovány ruční rozpojovače spřáhel vlastní konstrukce.
Tyto úpravy opět rozšířily možnosti provozu.


 
Prodloužené manipulační koleje ve stanici Horní Roztyly Skryté nádraží 2 s rozpojovači
Rozpojovače Rozpojovač v akci
Mechanika rozpojovačů pod kolejištěm Osvětlení rozpojovače LED diodou
 

Další foto viz. Galerie 2007


2008

Přestavba ovládacích panelů, elektroinstalace a rekonstrukce návěstidel byla dokončena (snad definitivně). Vjezdová návěstidla jsou 4 a 5 světelná s předvěstmi, odjezdová 2 a 3 svetelná bez bílé pro posun. Na vjezdových návěstidlech je osazeno bílé světlo, ale přivolávací návěst není zapojena.
Ovládání návěstidel bylo předěláno na tlačítkové, mezi koleje byly umístěny jazýčkové kontakty, které jsou spínány permanentními magnety na podvozcích lokomotiv. Návěstidla jsou po průjezdu vlaku automaticky přestavována do základní polohy.


 
Chodov - vjezdové návěstidlo Horní Roztyly - odjezdové návěstidlo Horní Roztyly - vjezdové návěstidlo
Horní Roztyly - předvěst vjezdového návěstidla Chodov - předvěst vjezdového návěstidla Chodov - vjezdové návěstidlo
 2009-2012

Stavba kolejiště dospěla do bodu, kdy bylo téměř vše důležité dokončeno a prováděl jsem spíše drobné opravy a vylepšení. Více se jezdilo a méně stavělo. To se samozřejmě projevilo i na nízké četnosti aktualizací webových stránek.
Ve stanici Chodov, u uhelné skládky, došlo k výměně staré ruční výhybky Piko za novou Roco, s elektrickým ovládáním. Použil jsem typ s menším úhlem odbočení, aby byl přechod do oblouku plynulejší. S tím byla spojena i úprava sypaných nástupišť jiným odstínem písku. Původní materiál mi jednak došel a také jsem během stavby kolejiště zjistil, že nejlepší posypové materiály není potřeba draze nakupovat, ale stačí vyrazit do přírody a jen se dobře dívat.

 

Nová výhybka Nástupiště s novým posypem
 

Renovace se dočkalo i jezírko. Původní vodní hladina byla vytvořena z epoxidové pryskyřice, která se postupem času začal oddělovat od dna a praskat. Pro tvorbu vodní hladiny jsem tentokrát použil plastické granule NOCH. S tímto materiálem se velmi dobře pracuje a dá se i po ztuhnutí, pomocí horkovzdušné pistole, snadno tvarovat do potřebného tvaru. Jedinou nectností je dosti velká vzlínavost, takže u můstku a břehů se objevuje zakřivení hladiny. Naopak velkou výhodou je, že například při poškrábání povrchu stačí hladinu trochu zahřát horkovzdušnou pistolí a škrábanec je pryč.

 

Jezírko s novou vodní hladinou Jezírko s novou vodní hladinou
 

Dlouho jsem neměl zcela jasno, jak by měla vypadat krajina na kopci nad tunelem. Bylo jisté, že tam bude pokračovat cesta od zastávky. Postupně jsem zavrhl všechny varianty se stavbami a rozhodl se pro variantu lesa a louky s cestou horského charakteru. Z toho vyplynul i název dosud bezejmenné zastávky "Háje". Zalesňování mě trochu zkomplikoval nákup stromků. Nakupoval jsem je v několika várkách s delším časovým odstupem, částečně také na burze a nikdy se mě nepodařilo nakoupit stejný druh. Prodejce se buď už neobjevil nebo nasadil cenu, za kterou by se dala, vzhledem k počtu potřebných stromků, pořídit nová lokomotiva. Zvláště poslední sorta je barevně trochu jinde. Uvidím, co barva časem udělá.
Louka je "POLÁK - Neobdělávaná louka č.4701".

 

Zalesnění na kopci nad tunelem Cesta s loukou
 

Změnou prošly i pulzní ovladače, které nyní mají vestavěné vlastní stabilizátory napětí. PC zdroj jsem nahradil dvěma 12V adaptéry a trafo FZ1 je použito pouze pro napájení příslušenství.

 
Pulzní ovladač
 

Další foto viz. Galerie 2012

... a stále probíhá neustálé vylepšování už vylepšeného, předělávání už předělaného, přepojování už jednou přepojeného, tedy tzv. "nekonečný příběh", kterému podlehne většina železničních modelářů.

Všechny příznivce mašinek zdraví
Miloš 
linka 2