A
linka
 


Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích s mechanickými návěstidly)

Pokud jsou ve stanici pouze jednoramenná návěstidla, musí být rychlost na vjezdu omezena rychlostníkem na 40 km/h bez ohledu na to, jestli vlak projíždí výhybky v přímém směru nebo do odbočky.

Tam, kde je v přímém směru dovolen vjezd traťovou rychlostí a je potřebné návěstit snížení rychlosti při vjezdu do odbočky (obvykle 40 km/h), používají se vjezdová návěstidla dvouramenná. Pro vjezd v přímém směru návěst "Volno", pro vjezd odbočkou návěst "Rychlost 40 km/h".

Pokud je vjezdové návěstidlo zároveň předvěstí odjezdového, používá se dvouramenné se žlutým ramenem.
Návěst "Rychlost 40 km/h a výstraha" se používá i pro průjezd odbočkou (povolení průjezdu dává výpravčí).

V případě, že vjezdové návěstidlo nemá žluté rameno a je potřeba vlak ve stanici mimořádně zastavit, nechá se vjezdové návěstidlo v poloze "Stůj“, dokud vlak před návěstidlem nezastaví. Teprve pak se postaví do polohy "Volno“ - strojvedoucí potom musí očekávat, že bude ve stanici zastavovat, pokud nedostane návěst k průjezdu.

Základní poloha
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Vjezd přímo
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Průjezd přímo
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Odjezd přímo
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Vjezd do odbočky
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Průjezd odbočkou
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Odjezd odbočkou
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Průjezd na vedlejší trať
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Průjezd na vedlejší trať (1)
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
(1) Ve stanicích, ve kterých odjezdová návěstidla nenávěstí rychlost, je zakázáno postavit pro projíždějící vlak vlakovou cestu pro vjezd nezmenšenou rychlostí a zároveň pro odjezd zmenšenou rychlostí. Odjezd zmenšenou rychlostí se smí v takovém případě dovolit, až když vlak ve stanici zastaví. Výjimku tvoří případy, kdy rychlost na vjezdovém a odjezdovém zhlaví není větší než 40 km/h. (viz. D2/516)


 

 
linka 2