Logo Ing. Jaroslav Melen Dříve soudní znalec s Identifikačním číslem: 71454047, jmenovaný usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. ledna 1991, zn. Spr 402/91, z oboru bezpečnosti práce, se zvláštní specializací v elektrotechnice
Tichá 527, 541 02 Trutnov 4

OZNÁMENÍ ze dne 26.02.2018:


Agentura Lada Melenová - PROPAG TEAM, jak bylo oznámeno 01. 05. 2017, ukončila dnem 30. 4. 2017 provozování živnosti s předměty podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
  • Od 1. května 2017 s převzatým logem zahájela činnost nová agentura:
  • Ing. Jaroslav Melen - PROPAGTEAM bezpečnost v elektrotechnice, se zaměřením na poskytování služeb v oboru znalecké činnosti (specializace bezpečnost práce v elektrotechnice). Identifikační číslo znalce: 71454047; Kontakt mobil: +420 732 664 317; Kdo je Ing. Melen?
  • Znalecká činnost Ing. Jaroslava Melena byla ukončena jeho písemným oznámením, adresovaném Krajskému soudu v Hradci Králové (Předsedovi krajského soudu p. JUDr. Janu Čiperovi), o rezignaci na činnost znalce, ze dne 20.02.2018. Krajským soudem bylo písemné oznámení o zániku práva vykonávat znaleckou činnost a o vyšrtnutí ze seznamu znalců, ke dne 01.3.2018, sděleno pod značkou. Spr 1288/2018, ze dne 26.02.2018.

    Návštěvník:
    počítadlo