Step-Up transformátor

Parametry :
Rozměry: …......    d, š, v,: 32, 27, 23

Odpor primáru……………   2,3 Ohm

Odpor sekundáru…………. 750 Ohm

Impedance primáru……….. 100 Ohm

  Frekvenční průběh……… 5Hz-50 kHz

       Převodový poměr…………  1:10 (20dB)
Je mnoho oblastí, kde audiotransformátory mají tradičně nezastupitelné místo.
 Jedním z nich je zesílení signálu z MC přenosky, jejíž výstupní napětí je jen zlomek mV
 a často je to u kvalitních MC přenosek jen 200 mikroV.Tento mimořádně kvalitní signál
 se MC transformátorem zapojeným na místě nejvhodnějším, 
tedy na začátku řetězce těsně za MC přenoskou zesílí 10x 
a to vše bez přidání šumu a brumu a navíc se odfiltruje vf rušení,
 což je rovněž žádoucí.MC-Step-Up- transformátor je ideálním pojítkem
 mezi MC přenoskou a MM vstupem předzesilovače. MC přenoska 
poskytuje mimořádně kvalitní signál pouze tehdy,
 když je zatížena impedancí, kterou předepisuje výrobce.
A to transformátor kompletně splňuje a do předzesilovače se vstupní impedancí 47 Kohmů 
dává neskreslený a frekvenčně vyrovnaný /10Hz-30kHZ/signál, 
který žádným způsobem nedeformuje a nepůsobí nežádoucí rušení. 
Transf. tedy optimálně umožňuje výměnu MM přenosky za přenosku MC
 a při použití stávajího předzesilovače tak dosáhnout výrazně kvalitnější reprodukci.
 Tato koncepce je vhodná tehdy, když je možné transf. umístit do předzesilovače.