Kapitola IV
Návěsti ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun

A. NÁVĚSTI

620. Návěst 119, Posun zakázán (bílý sloupek s modrou hlavicí) zakazuje posunovat za hranici, kterou vytváří označník; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před ní.
621. Návěst 120, Pohyb vozidel dovolen (dvě červenobílá, šikmo vzhůru, vstřícně ke stožáru umístěná ramena návěstidla na kolejové váze) dovoluje pohyb vozidel přes kolejovou váhu.
622. Návěst 121, Pohyb vozidel zakázán (dvě vodorovná červenobílá, vstřícně ke stožáru umístěná ramena návěstidla na kolejové váze) zakazuje jakýkoli pohyb vozidel na kolejovou váhu nebo na kolejové váze.
623. - 633. Neobsazeno.

B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

634. Neproměnné návěstidlo označník zakazuje posunovat po koleji, ke které přísluší při jízdě ze stanice. Umístění označníku se provede podle zásad umísťování návěstí pro směr jízdy ze stanice nejméně 50 metrů od vjezdového (cestového) návěstidla. Je-li to účelné, může funkci označníku plnit světelné seřaďovací návěstidlo nebo světelné hlavní návěstidlo pltané pro jízdu vlaku i posun.

635. - 639. Neobsazeno.

Další