Ing. Miloslav PIŠTA

 

 

Projektování inženýrských a vodohospodářských staveb

Vodovody, kanalizace, plynovody

Vodojemy, čistírny odpadních vod

Přípojky inženýrských sítí

 
Kontakt:

Ak. Heyrovského 1178

500 03 Hradec Králové

 

Tel.: 049 / 55 14 899

Fax.: 049 / 55 14 040

Mobil: 0604 / 931 492

Email: miloslav.pista@volny.cz