WAP - Wireless Application Protocol

WAP - Wireless Application Protocol vyvíjí průmyslová asociace nazývaná WAP Forum. WAP Forum sdružuje přes 200 členů, kteří vyvíjejí de facto standard pro informační a telefonní služby pro bezdrátová zařízení, který teprve čeká na standardizaci u European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Na zrodu WAP Fora se podílely firmy Nokia , Ericsson, Motorola a Unwired Planet. WAP jako komunikační protokol a aplikační prostředí umožňuje uživatelům mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení jednoduchý přístup k Internetovým a intranetovým informačním zdrojům a službám s ohledem na možnosti mobilních zařízení.

Schéma komunikace mobilního zařízení s web server
em:WAP poskytuje flexibilní prostředí, čehož dosahuje především architekturou vrstvení.
Vrstvy WAPu:

Aplication Layer - Wireless Application Environment

Session Layer - Wireless Session Protocol

Transaction Layer - Wireless Transaction Protocol

Security Layer - Wireless Transport Layer Security

Transport Layer - Wireless Datagram ProtocolWireless Application Environment je obecné aplikační prostředí, specifikující se na klientskou část z celkové architektury. Model WAE lze rozložit na 4 části :
Uživatelského agenta - označení pro klientský software v bezdrátovém zařízení, který zajišťuje různé funkce koncovému uživateli. Příkladem takového agenta je prohlížeč v mobilním telefonu, který umožňuje použití WML a WML Scriptu.
Generátora obsahu - označení pro internetové servery, které na základě požadavků od klientů poskytují data.
Kódování obsahu - množina kódování pomocí které se přenaší data na cestě od generátora obsahu k uživatelským agentům.
Wireless Telephony Application - množina rozšíření pro služby bezdrátových sítí.

Wireless Session Protocol tvoří relační vrstvu poskytující rozhraní k ostatním vrstvám WAPu.

Wireless Transaction Protocol transakčně orientovaný protokol vhodný pro implementaci tenkých klientů.

Wireless Transport Layer Security implementuje možnosti autentizace a kryptování.

Wireless Datagram Protocol zajišťuje základní transportní služby a integritu komunikace s vyššími vrstvami v rámci protokolu WAP. Současně WDP podporuje jak služby definované v rámci norem sítí GSM, tak jiných sítí.


WML - Wireless Markup Language je značkovací jazyk vyhovující specifickým požadavkům bezdrátových zařízení a bezdrátových sítí. Jako základní znakovou sadu používá UNICODE. Základní stavební jednotkou WML je karta. Karty jsou slučovány do desek, což jsou nejmenší jednotky WML, které web server umí poslat na WAP zařízení.Poté co WAP zařízení obdrží desku, aktivuje automaticky první kartu, kterou tato deska obsahuje. První tři řádky zdrojového textu WML dokumentu tvoří úvod, který identifikuje, že jde o aplikaci XML (eXtensible Markup Language) a dále obsahuje definici cesty k DTD (Document Type Definition), což je referenční soubor definující vše
chny elementy použité při WML kódování. Na čtvrtém řádku je definován začátek WML desky. Všechny WML desky musí začínat tagem WML a končit tagem WML. Následující řádky definují jednotlivé karty. Pro označení začátku a konce karty se používá párového tagu CARD.

WML ukázka (vytvořena pomocí Waptoru)Po načtení se WML dokument zobrazí na mobilním zařízení následujícím způsobem:WML slouží k prezentaci statického obsahu, rozšířenou možnost poskytuje WML Script - skriptovací jazyk velice podobný Java Scriptu.

Data mohou být přenášena na zařízení podporující WAP dvěma způsoby. Jedním ze způsobů je SMS (Short Message Service). SMS umožňuje posílání maximálně 160 znaků najednou. SMS je vhodná metoda pro předávání informací s minimální potřebou komunikovat mezi uživatelem a informační službou. Druhý způsob přenosu dat je datové volání tzv. CSD (Circuit Switched Dat
a). CSD spojení by mělo být využíváno při potřebě přenosu většího množství dat nebo v případě potřeby vzájemné komunikace s uživatelem. Rychlost datového hovoru je 9.6 Kbit nebo 14.4 Kbit.


Dostupné mobilní telefony podporující WAP na českém trhu:

….

Nokia 7110 …………Motorola Timeport P7389Zajímavé a aktuální informace o WAP:
http://www.wapforum.com/
http://www.wapserver.cz


Dodge Viper