Výroky z minulosti relativně nedávné


Galileo Galilei
"A přece se točí!"


František Palacký
"Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm."


Jan Amos Komenský
"Ráda kočka ryby jí, než do vody nechce."


Baron de Coubertin
"Není důležité zvítězit, ale zůčastnit se."


Neville Chamberlain
"Zachránil jsem mír pro naši dobu."


A. Duff-Cooper
"Anglie měla v Mnichově na vybranou mezi hanbou a válkou, volila hanbu, ale válce se nevyhnula."


Tomáš Garrique Masaryk
"Nebát se a nekrást."
"Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu."

Dodge Viper